TEMA: BIOTECH

LØRNPODDER OM BIOTECH

Definisjon

På sitt aller enkleste er biotek(nologi) “teknologi basert på biologi”; det å benytte biologiske prosesser for industri o.a., spesielt genetisk manipulasjon av mikroorganismer for å lage f.eks. antibiotika, hormoner og liknende. Vi har allerede brukt biotek i tusenvis av år, for å lage mat – som brød, ost og øl, og for å konservere melkeprodukter. Fremover vil biotek bli brukt innen medisin, jordbruk, ikke-matproduksjon (f.eks. for å produsere nedbrytbar plast, eller biobrensel), og miljøformål.