Byggebransjens fremtid! Oslo Bygg-serien lanseres

Arendal, 17.08.2022.- Sammen med Entra, Statsbygg, DOGA og Construction City Cluster lanserer LØRN en helt ny podkastserie. Med fokus på bærekraft, innovasjon og teknologi, blir vi kjent med hvordan partene jobber på tvers av bransjen med sine samarbeidspartnere, for å finne og fortelle de beste historiene på området.Dette er en bransje i stor endring og det har vært veldig spennende å bli kjent med våre fire partnere og deres vilje og evne til å sammen endre sin bransje, slik at den er klar for fremtiden. Podkastformatet gjør det enkelt å fortelle inspirerende og nyttige historier om innovasjonen som allerede foregår i bransjen, og kan enkelt brukes for å samle aktørene til et felles løft,” sa Silvija Seres, CEO og grunnlegger av Lørn.

 

Byggenæringen er fastlands-Norges største næring i omsetning og antall arbeidsplasser, og har dermed et stort bidrag til det totale miljøfotavtrykket i Norge. Globalt står byggenæringen for 40% av alt CO2-utslipp, 40% av energiforbruket og 40% av avfallet.Vi er ute etter å endre bransjen, å forbedre bransjen og bli bedre på ting i byggenæringen, så da er det ny praksis som gjelder. Vi har snakket med folk som har faktisk erfaring med innovasjon og bærekraft som kan hjelpe oss med hva vi skal gjør annerledes,” sa Ingerid Helsing Almaas fra DOGA, og støttes av Cathrine Mørch fra Statsbygg, som også setter fokus på at byggenæringen er nødt til å tiltrekke seg nye talenter og flere som tenker utenfor boksen. Naomi Ichichara Røkkum fra Construction City Cluster, setter fokus på hvor effektivt og raskt podkastformatet er å Lørne med og få nyttig kunnskap i hverdagen, mens Stine Hostad fra Entra avsluttet med å oppfordre oss til å lytte til episodene for at vi skal forstå hvordan fremtiden blir.

 

Med midler fra Innovasjonsprogrammet i Oslo har alle partene i prosjektet et mål om å skape arenaer og møteplasser der man sammen, og gjennom ulike fokusprosjekter, kan øke innovasjonstakten, sikre bidrag til bærekraftsmålene og ikke minst, skape rom for å utvikle nødvendig teknologi.

Innovasjon Oslo har som mål å styrke innovasjonssystemet i Oslo, forbedre internasjonal konkurransekraft blant kunnskapsintensive bedrifter i regionen, øke innovasjon gjennom samhandling mellom næringsliv og kunnskapsmiljøer, og offentlige institusjoner (inkludert kommuner) i regionen og legge til rette for å skape arbeidsplasser i hovedstadsregionen.

Alle prosjektdeltakerne har som mål å sørge for at podkastserien faktisk bidrar til et kunnskapsløft i byggebransjen gjennom høsten 2022.