LØRN Case #C0125
Digitale tvillinger for olje og gass
I denne episoden av #LØRN snakker Sunniva med Strategic Advisor i Kongsberg Digital, Guro Knapstad, om hva en digital tvilling er og hvordan en slik modellert versjon av en asset muliggjør simuleringer av ulike potensielle utfall. Guro forteller om hvordan Kongsberg Digital jobber med utvikling av digitale tvillinger for energiindustrien. I samtalen forteller hun også blant annet om hvordan digitale tvillinger kan redusere kostnader for en olje asset med opp til 50%.

Guro Knapstad

Strategic advisor

Kongsberg

"Digital tvilling er en digital replika av den fysiske asset, som gir oss full oversikt over den faktiske tilstanden til f.eks en oljeplattform."

Varighet: 18 min

LYTTE

Ta quiz og få læringsbevis

0.00

Du må være medlem for å ta quiz

Ferdig med quiz?

Besvar refleksjonsoppgave

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i energy-tech?

Tech – det er noe som er relevant for alle, og mer og mer i industrien. Energy – jeg har lang erfaring fra energibransjen (Hydro, Equinor). Da jeg begynte i Kongsberg Digital for litt over 1 år siden fikk jeg jobbe med begge deler – og cutting-edge innovasjon innen energy-tech; digitale tvillinger.

Hva gjør dere på jobben?

Kongsberg Digital jobber bl.a med å utvikle digitale tvillinger for industrien, og min avdeling fokuserer på energi sektoren (dvs digitale tvillinger for olje og gass assets).

Hva er greia med energy-tech?

Energibransjen er preget av at de drifter store assets (= store investeringer), gjennom tradisjonell utbygging, med veldig stort fokus på sikkerhet for de ansatte. Ved å ta i bruk ny teknologi, gir det mulighet for energibransjen å oppnå store kostnadsbesparelser, samtidig som man kan øke sikkerheten.

Hvorfor er det spennende?

Når man tar i bruk ny teknologi, samler inn data og tilgjengeliggjør disse til mange flere, vil det gi ny innsikt (demokratisering av data). Potensialet til f.eks digitale tvillinger er mye større enn det vi klarer å identifisere i dag.

Er det noen kontroversielle problemstillinger?

Mange er redd for å miste jobbene til maskiner. Det tror ikke vi vil skje, vi tror det skaper nye verdiskapende aktiviteter.

Ditt eget beste eksempel på energy-tech?

Digitale Tvillinger for industrien. Det er en digital replika av den fysiske asset, som gir oss full oversikt over den faktiske tilstanden til f.eks en oljeplattform, en modellert versjon av asseten samt muligheter til å simulere ulike utfall, og deretter ta aksjon.

Dine andre favoritteksempler på energy-tech internasjonalt og nasjonalt?

Techstars Energy! Jeg jobber også litt sammen med norske startups, som f.eks Disruptive Technologies, de har også veldig mange konkrete usecases innenfor energi bransjen.

Hva slags mental modell bruker du for å forklare hvordan det funker?

En digital tvilling er en digital replika av den fysiske asset, som gir oss full oversikt over den faktiske tilstanden til f.eks en oljeplattform, en modellert versjon av asseten samt muligheter til å simulere ulike utfall, og deretter ta aksjon.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Kongsberg er et av verdens ledende tech selskaper, innenfor mange bransjer (energi, maritim, aerospace), og vi har solid fundament i Norge. Kanskje det at vi er et lite land, med oversiktlig industri, gjør at vi kan bevege oss raskere? Gjennom f.eks industrielle samarbeid.

Et kult faktum om energy-tech?

Digital tvilling kan redusere kostnader for en olje asset med 30-50% og øke produksjon med opptil 10%.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i energy-tech?

Tech – det er noe som er relevant for alle, og mer og mer i industrien. Energy – jeg har lang erfaring fra energibransjen (Hydro, Equinor). Da jeg begynte i Kongsberg Digital for litt over 1 år siden fikk jeg jobbe med begge deler – og cutting-edge innovasjon innen energy-tech; digitale tvillinger.

Hva gjør dere på jobben?

Kongsberg Digital jobber bl.a med å utvikle digitale tvillinger for industrien, og min avdeling fokuserer på energi sektoren (dvs digitale tvillinger for olje og gass assets).

Hva er greia med energy-tech?

Energibransjen er preget av at de drifter store assets (= store investeringer), gjennom tradisjonell utbygging, med veldig stort fokus på sikkerhet for de ansatte. Ved å ta i bruk ny teknologi, gir det mulighet for energibransjen å oppnå store kostnadsbesparelser, samtidig som man kan øke sikkerheten.

Hvorfor er det spennende?

Når man tar i bruk ny teknologi, samler inn data og tilgjengeliggjør disse til mange flere, vil det gi ny innsikt (demokratisering av data). Potensialet til f.eks digitale tvillinger er mye større enn det vi klarer å identifisere i dag.

Er det noen kontroversielle problemstillinger?

Mange er redd for å miste jobbene til maskiner. Det tror ikke vi vil skje, vi tror det skaper nye verdiskapende aktiviteter.

Ditt eget beste eksempel på energy-tech?

Digitale Tvillinger for industrien. Det er en digital replika av den fysiske asset, som gir oss full oversikt over den faktiske tilstanden til f.eks en oljeplattform, en modellert versjon av asseten samt muligheter til å simulere ulike utfall, og deretter ta aksjon.

Dine andre favoritteksempler på energy-tech internasjonalt og nasjonalt?

Techstars Energy! Jeg jobber også litt sammen med norske startups, som f.eks Disruptive Technologies, de har også veldig mange konkrete usecases innenfor energi bransjen.

Hva slags mental modell bruker du for å forklare hvordan det funker?

En digital tvilling er en digital replika av den fysiske asset, som gir oss full oversikt over den faktiske tilstanden til f.eks en oljeplattform, en modellert versjon av asseten samt muligheter til å simulere ulike utfall, og deretter ta aksjon.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Kongsberg er et av verdens ledende tech selskaper, innenfor mange bransjer (energi, maritim, aerospace), og vi har solid fundament i Norge. Kanskje det at vi er et lite land, med oversiktlig industri, gjør at vi kan bevege oss raskere? Gjennom f.eks industrielle samarbeid.

Et kult faktum om energy-tech?

Digital tvilling kan redusere kostnader for en olje asset med 30-50% og øke produksjon med opptil 10%.

Vis mer
Tema: Energiteknologi og fornybare systemer
Organisasjon: Kongsberg
Perspektiv: Storbedrift
Dato: 181116
Sted: VIKEN
Vert: SR

Dette er hva du vil lære:


ProduksjonseffektivitetSituasjonsforståelseDigitale tvillinger

Del denne Casen

Din neste LØRNing

Din neste LØRNing

Din neste LØRNing

Dette er LØRN Cases

En LØRN CASE er en kort og praktisk, lett og morsom, innovasjonshistorie. Den er fortalt på 30 minutter, er samtalebasert, og virker like bra som podkast, video eller tekst. Lytt og lær der det passer deg best! Vi dekker 15 tematiske områder om teknologi, innovasjon og ledelse, og 10 perspektiver som gründer, forsker etc. På denne siden kan du lytte, se eller lese gratis, men vi anbefaler deg å registrere deg, slik at vi kan lage personaliserte læringsstier for nettopp deg. 

Vi vil gjerne hjelpe deg komme i gang og fortsette å drive med livslang læring.

En LØRN CASE er en kort og praktisk, lett og morsom, innovasjonshistorie. Den er fortalt på 30 minutter, er samtalebasert, og virker like bra som podkast, video eller tekst. Lytt og lær der det passer deg best! Vi dekker 15 tematiske områder om teknologi, innovasjon og ledelse, og 10 perspektiver som gründer, forsker etc. På denne siden kan du lytte, se eller lese gratis, men vi anbefaler deg å registrere deg, slik at vi kan lage personaliserte læringsstier for nettopp deg. Vi vil gjerne hjelpe deg komme i gang og fortsette å drive med livslang læring.

Vis

Flere caser i samme tema

More Cases in the same topic

#C0119
Energiteknologi og fornybare systemer

Erik Stensrud Marstein

Forsker

IFE

#C0118
Energiteknologi og fornybare systemer

John Tande

Forsker

Sintef

#C0117
Energiteknologi og fornybare systemer

André Backen

Grunder

Oliasoft

Utskrift av samtalen: Digitale tvillinger for olje og gass

Sunniva Rose: Hei, du lytter til Lørn. Tema i dag er energiteknologi. Jeg heter Sunniva Rose og jeg sitter her med Guro Knapstad som er Strategic Advisor for Kongsberg Digital. Velkommen hit. 

 

Guro Knapstad: Tusen takk. 

 

Sunniva: Aller først, Kongsberg Digital, hva driver dere med? Spesielt da rettet mot energiteknologi, selvfølgelig. 

 

Guro: Kongsberg Digital lager digitale løsninger for industrien, og da både innenfor olje og gass, vind, fornybar vind og sol samt utilities. 

 

Sunniva: Utilities?

 

Guro: Ja, kraftnettet og kraftsektoren. Og jeg jobber spesielt da med digitale tvillinger for industrien. 

 

Sunniva: Hva er en digital tvilling?

 

Guro: En digital tvilling er en eksakt digital replika av en asset. Et olje- og gassfelt, en vindpark eller kraftnettet kan være eksempler på en asset. 

 

Sunniva: Så du har et oljefelt – hva er denne digitale tvillingen, i replikaen, hva ligger i det?

 

Guro: Sånn som vi definere vår dynamiske digitale tvilling, så sier vi at vi at den kan ha tre typer egenskaper. Den første er at den kan gi et faktisk bilde av den fysisk asseten - for eksempel oljefeltet. Den kan gi en modellert tilstand av oljefeltet, og den vil gi en predikert tilstand av hva som skjer på oljefeltet.

 

Sunniva: Av hva som kommer til å skje fremover?

 

Guro: Hvis jeg skal si litt mer om det. For den faktiske tilstanden så samler den inn all realtidsdata, all sensordata og produksjon som blir registrert ute på det faktisk oljefeltet, og tilgjengeliggjør det i en 3D-modell der du kan få opp all mulig informasjon i et og samme brukergrensesnitt –  så en slipper å måtte logge seg inn i mange forskjellige 1/10-løsninger og produksjonsbildet, og det blir lett for folk å samarbeide og samhandle. 

 

Sunniva: Hvis vi bruker oljefeltet som eksempel: Vi skal da få en digital tvilling av oljefeltet. Det må jo da basere seg på at man tar opp olje derfra, og jeg antar at man da kan se på trykket, som vil si noe om hvordan det ser ut under oljeplattformen. Lager man modell basert på hvordan det ser ut?

 

Guro: Ja, det blir det òg. Så den faktiske tilstand, all realtidsdata som kontinuerlig strømmer, det kan man hente inn – og det skjer jo allerede. Så operatøren som sitter ute på feltet vil jo allerede ha tilgang til den informasjonen. I tillegg så kan vi med vår digitale tvilling bruke matematiske modeller og simulatorer til å modellere en modellert tilstand, hvordan oljefeltet burde operere i følge de matematiske modellene, samt hva slags trykk det skulle være i disse. Så kan man bruke det til å optimalisere. Og med predikeringsegenskapen, det vi kan bruke skyteknologi til, kan vi enklere ta snapshot av modellene våre, av virkeligheten akkurat nå. Så tar vi det ut og vi kan spinne opp eksempelvis ti forskjellige instanser av den modellen. Jeg kan si at jeg skal stenge deler av anlegget, men er litt usikker på hvordan jeg skal gjøre det. Da kan jeg ta ut en snapshot av virkeligheten akkurat nå, så setter jeg ti forskjellige scenarioer for hvordan jeg tenker at jeg vil prøve å stenge ned anlegget, slik at jeg får ut en simulering og kan ta en beslutning basert på det som gir best resultat. 

 

Sunniva: Nemlig. 

 

Guro: Så det er også noe en digital tvilling kan gjøre. Det langsiktige målet er jo at en i større og større grad skal kunne ha autonome assets som du kan fjernstyre fra land og få økt sikkerhet, blant annet. 

 

Sunniva: Autonomi, da tenker jeg på selvkjørende bilder og båter. Hva ligger autonomien i her da?

 

Guro: Det vil vel ligge ganske langt frem i utviklingen av digital tvilling. Men det første du kan gjøre er at du kan styre oljefeltet ditt fra land, og da i større og større grad kunne ha færre folk ute fordi du kan gå inni der med VR-briller og bruke tvillingen til å øve – for eksempel gjøre deg kjent før et vedlikeholdsoppdrag.

 

Sunniva: Som at man går inn i en 3D-modell av oljeplattformen?

 

Guro: Ja, og da kan du simulere hvordan den vil oppføre seg når du stenger ned anlegget og skal bytte pumpe. Og når du får øvd på det, og det er mange som skal ut og gjøre vedlikehold samtidig, så vil du kunne optimalisere vedlikeholdsoppdraget slik at det tar kortere tid offshore. Da vil en jo kunne spare penger, for det er jo dyrt å sende ut folk, og det vil være tryggere der ute fordi de har øvd på prosedyren.

 

Sunniva: Du sa at det tar tid å komme dit. Tenker du at man kommer helt dit der oljeplattformer står uten mannskap?

 

Guro: Ja, det vil jeg tro er et steg i retningen. De litt mindre plattformene som blir utvikla vil jo kunne være ubemanna. Og så at man har vedlikeholdspersonell som drar dit ut på besøk. Og et annet utviklingstrekk som vi har, er at vi vil gå over til tilstandsbasert vedlikehold i stedet for et kalenderbasert vedlikehold, som er det typiske nå. 

 

Sunniva: For nå skjer vedlikehold etter dato, kvartalsvis eller hva nå enn. Men tilstandsbasert, hva mener du med det?

 

Guro: Hvis man da kan bruke modeller og algoritmer til å beregne tilstanden til et utstyr så kan man da predikere remaining useful lives. 

 

Sunniva: Et såkalt prediktiv vedlikehold.

 

Guro: Ja. Hvor man da forutser for eksempel at et halvt år fram i tid ser ut som at den ventilen eller pumpa ryker, og hvis man da ikke har planlagte et vedlikehold eller ikke kan komme til denne asseten pga. vind eller vær-forhold, så vil man da kunne redusere bruken av denne pumpa sånn at du kan forlenge levetiden – eller du kan bytte den når du er på stedet. 

 

Sunniva: Sånn at du ikke må dra ut midt i vinterstormen.

 

Guro: Og når det først ryker uventa så vil det kunne ta tid før du får delen, for du hadde ikke planlagt det, og den er ikke på lager eller du må få den tilsendt.

 

Sunniva: Du må stenge ned, og det er mye penger som går tapt. Jeg synes det er spennende å forstå hva disse digitale tvillingene er, men hvis vi skal gå litt mer overordnet: Hva er greia med energiteknologi fra ditt perspektiv?

 

Guro: Digitalisering er jo en viktig del av den nye teknologiske utviklingen.

 

Sunniva: Da må jeg bare poengtere, for jeg har diskutert med ganske mange i det siste hva de tenker når de hører ordet digitalisering, og veldig mange tenker papirløst kontor. Når du sier digitalisering, mener du egentlig å samle inn sanntidsdata og analysere?

 

Guro: Ja, å bruke dataen til beslutningsstøtte og til å kunne styre prosesser. Og energibransjen har typisk veldig store assets, store investeringer og det er, naturlig nok, veldig stort fokus på sikker drift. Og med digitaliseringen av de nye modellene og maskinlæring – og alt det som utvikler seg nå – er jo industrien i større grad moden for å ta i bruk disse nye teknologien fordi de har fått så store kvantesprang i utviklingen sin. 

 

Sunniva: Det skjer mye nå.

 

Guro: Ja. Så tenker jeg at det er det som er utviklingstrekket nå, at du får mer digitalisering inn i energibransjen. Som kanskje har ligget bak type flyteknologi eller andre litt mer frampå typer. 

 

Sunniva: De har kanskje vært mer frampå. Og det er jo helt klart spennende, men tenker du at det er noen negative eller kontroversielle problemstillinger knyttet til den teknologien?

 

Guro: Det er jo mange som snakker om at maskinlæring og maskinene skal «ta over» arbeidskraften, og er redd for at vi utrydder arbeidskraften som vi har. Men det er ikke vi så redd for, vi tror heller at maskinene kan ta over de jobbene som er farlige og kjedelige, sånn at man kan flytte fokuset over på verdiskapende virksomhet og gjøre andre ting. Bruke tida på å optimalisere produksjon, på å analysere dataene for å gjøre det bedre og tryggere. 

 

Sunniva: Så redsel for å miste jobbene, den finnes, men dere tenker at det er ikke egentlig det som skjer likevel.

 

Guro: Jeg tror det vil komme mange nye jobber i tillegg.

 

Sunniva: Dette har vi sett før, historien har jo vist oss at selv om jobber har blitt borte så skapes det nye jobber. 

 

Guro: Ja, at det blir behov for en endring av arbeidskraften. Det vil det nok sikkert bli.

 

Sunniva: Kan hende du har sagt det allerede, men konkret: Hva er ditt beste eksempel på energiteknologi?

 

Guro: Jeg må svare digitale tvillinger, da. Det er jo en ganske fantastisk revolusjonerende innovasjon, hvis vi får til å ta i bruk større og større deler av den digitale utviklingen til å kunne forbedre design på plattformen. Du kan ta det i bruk tidligere, du kan til og med lage en digital tvilling som er fullstendig modellert før et oljefelt er bygget. Du kan drag og droppe deler, du kan simulere hvordan prosessen og produksjonen vil foregå før du bygger, og da vil du kunne unngå mange modifikasjoner etter hvert – du vil få et bedre design allerede fra start. 

 

Sunniva: Slipper mye barnesykdommer og bortkasta tid og penger.

 

Guro: Ja. Og alt dette i drifts- og vedlikeholdsfasen av en asset er jo kjempeviktig, og har mange store fordeler som kan optimalisert produksjonen. Vi har jo sett opptil 10 % økt produksjon ved å utnytte overlevetiden til et felt. Altså ved å unngå nedetid, særlig viktig uventa nedetid, ved at du kan predikere tilstanden og kan optimalisere underveis, så du kan produsere tettere opp mot kapasitet. 

 

Sunniva: 10 % mer? Det er jo enorme tall i denne sammenhengen. Dere som lytter, 10 % er et stort tall. Skal vi gå utenfor der hvor du er: Har du noen andre favoritteksempler på energiteknologi?

 

Guro: Akkurat nå jobber jeg sammen med Equinor og Mackenzie i Techstars Energy, så det er jo innenfor innovasjon og energiteknologi. Det synes jeg òg er veldig spennende. Jeg leder dette initiativet fra Kongsberg sin side. Jeg vet at dere har snakket med flere av selskapene som vi har med. 

 

Sunniva: TechStar Energy er også gjest i podkasten, så det går an å lytte til den også. Men hva er det du gjør i den sammenhengen der, med Techstars Energy?

 

Guro: Det er Kongsberg-gruppen som er med. Der er vi med som partner, og i Techstars Energy har vi jo henta inn ti av verdens mest spennende energi-startups.

 

Sunniva: Ti av verdens mest spennende energi-start-ups? Det er jo ganske heftig. 

 

Guro: Som vi har henta fra rundtomkring i verden. Det er ett norsk selskap, ellers er det fra rundt omring globalt. Så henter vi de inn til Oslo og tar de gjennom et tre måneders intensivt, mentordrevet akselerasjonsprogram. Målet vårt er at de skal vokse to år innenfor de tretten ukene de er hos oss. 

 

Sunniva: Det er heftig. Så de er her i tre måneder. Drar de ut igjen tilbake til dit de kom fra etterpå? De boostes?

 

Guro: Ja, det gjør de. Vi booster veksten. For oss så vil vi kunne jobbe sammen med flere av disse startup-ene inn i for eksempel den digitale tvillingløsningen som vi har. For vi regner ikke med at vi skal utvikle absolutt all funksjonalitet og alle små applikasjoner som kan kjøre på toppen av en digital tvilling. Det kan være et selskap eller en startup som har en spesifikt applikasjon som er veldig nyttig for driftspersonell på en plattform, og da vil vi kunne integrere det i den digitale tvillingen. 

 

Sunniva: Nå ble jeg veldig på dette med digitale tvillinger; kan jeg ha en digital tvilling av meg selv? Måle min kroppstemperatur, blodtrykk, svette og alt mulig?

 

Guro: Hvis du hadde hatt sensorer på deg som målte alt dette så ville jo det vært den faktiske tilstanden din, og så kunne du hatt målinger og hatt et modellert tilstand av deg, gitt at du sitter rolig nå, men hadde du tatt en tur opp og ned i trappa skulle pulsen ha vært X, men så ser vi at den faktisk er Y. Ok, kanskje du er i veldig god form akkurat nå. 

 

Sunniva: Å bruke maskinlæring på akkurat dette her, så lærer en ganske fort om en er i god form eller ikke. Det kan jo være noen etiske sider ved det, at en kommer til å bli syk eller lignende.

 

Guro: Kanskje litt mer etisk problemstilling om en pumpe kommer til å bli dårlig i løpet av dagen.

 

Sunniva: Kontra min hjertepumpe. Det er jo en morsom tanke synes jeg, da.  Vi skal begynne å runde av snart, men kan du si noe om hva vi er unikt gode på i Norge innenfor energiteknologi?

 

Guro: Norge er jo veldig god på teknologi med hele oljebransjen som har dyrka fram teknologiske forsprang. Men en ting som jeg har tenkt på er at vi er et lite land, og sånn som vi jobber nå med digital tvilling, så blir vi helt avhengig av å jobbe veldig tett på de som skal bruke det, også innenfor innovasjon med disse startup-ene. Så vi er nødt til å jobbe veldig tett sammen i et industrisamarbeid

 

Sunniva: Man blir tvunget til å samarbeide?

 

Guro: Ja, for å kunne opprettholde tempo og konkurransefortrinnet så må man jo i større grad ta i bruk partnerskap og samarbeide tett, og tørre å dele litt. Og kanskje har vi en fordel i et lite land som Norge, der vi egentlig kjenner hverandre godt og har et godt forhold.

 

Sunniva: Mye tillit?

 

Guro: Ja, veldig mye tillit. Så kanskje det faktisk er et konkurransefortrinn for oss, det at vi sammen skaper sterke industriallianser. 

 

Sunniva: Det er veldig fint da, å tenke på det sånn. Du er ikke den første som nevner det med tillit og samarbeid som en styrke, så jeg tenker at det må være noe der. Det synes jeg er en fin ting. Men hvis lytterne våre skal huske ett hovedpoeng fra denne samtalen, hva tenker du de må huske?

 

Guro: Da tenker jeg at det er veldig viktig å tørre å ta steget inn i å teste ny digital teknologi for å kunne beholde konkurransen og tempoet i utviklingen. 

 

Sunniva: Nettopp. Og så vil jeg bare trekke opp det du sa med disse tallene, at en digital tvilling kan redusere kostnader for en oljeasset med 30–50 %, og øke produksjonen med opptil 10 %. 

 

Guro: Så det er veldig strore fordeler. 

 

Sunniva: Det er helt voldsomt. Tusen takk til deg, Guro Knapstad fra Kongsberg Digital, for at du kom hit og var en expert. Og takk til deg som lyttet. 

Quiz for Case #C0125

Du må være Medlem for å dokumentere din læring med å ta quiz 

Allerede Medlem? Logg inn her:

Du må være Medlem for å kunne skrive svar på refleksjonsspørsmål

Allerede Medlem? Logg inn her: