LØRN Case #C0186
Relevante læringsøkter
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med avdelingsleder ved Evje skole,?Kirsten G. Kilde, om digitale skills og digital skaperkraft. Kirsten deler av sine erfaringer om hvordan det har fungert å innføre iPad i skolen, og hva det betyr for grunnlaget i de unges digitale kompetanse for fremtiden. I podcasten diskuterer også Silvija og Kirsten hvordan dette grunnlaget synes å legges for den yngre generasjonen. Tilegner barna seg digitale ferdigheter i eller utenfor skolen?

Kirsten Gotaas Kilde

Avdelingsleder

Evje skole

"Det å innføre iPad utretter ikke digitale mirakler – det gir muligheter hvis vi tar det i bruk på en måte der egenarten eller det geniale ved iPad kan bli brukt. Så det krever mot og kompetanse av læreren til å prøve ut."

Varighet: 22 min

LYTTE

Ta quiz og få læringsbevis

0.00

Du må være medlem for å ta quiz

Ferdig med quiz?

Besvar refleksjonsoppgave

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i edtech?

Jeg er avdelingsleder med ansvar for iPad-implementeringen på Evje skole. Jeg er opptatt av at teknologien skal gjøre elevenes læring enda mer relevant, at eleven kan ta i bruk ulike måter å tilegne seg kunnskap og ferdigheter på, og at de tar mer del i sin egen læringsprosess.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

I den delen av jobben min som er knyttet til edtech, stimulerer og oppfordrer jeg til bruk av iPad, der målet er å øke elevenes aktivitet, skape variasjon og forsterke den tilpassede opplæringen. For å oppnå dette er jeg opptatt av at lærere deler både gode og dårlige erfaringer med hverandre.

Hvorfor er det så spennende?

Det er spennende fordi vi ved bruk av edtech kan gjøre at elevene opplever undervisningen som mer relevant og meningsfull. Dette gir en bedre skolehverdag for elevene, og det er en fordel for samfunnet at flere elever har en optimal skolegang og ønsker å ta høyere utdanning.

Hva synes du er de mest interessante kontroversene

Å innføre iPad-bruk i undervisningen utretter ikke digitale mirakler – det gir muligheter hvis vi tar det i bruk på en måte der vi utnytter alle fordelene ved iPad. Så det krever modighet fra læreren å prøve ut.

Dine andre favoritteksempler på edtech internasjonalt og nasjonalt?

Her vil jeg nevne Hololens, som gjør komplekse eller utilgjengelig temaer mer levende og tilgjengelig for elevene. Å kunne vandre inn i litteraturen slik at den oppfattes levende, kan være med på å blåse nytt liv i interessen til elevene som for lengst har lagt vekk skjønnlitteraturen.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Kreativitet, samarbeid, kommunikasjon og kritisk tenkning. Vi må bli gode til å lære, for verden endrer seg raskt. Samtidig må vi holde fast ved fundamentet og de grunnleggende verdiene i samfunnet vårt. I tillegg må vi forberede oss på å leve i en verden der både arbeidslivet og tjenester vi bruker i hverdagen, vil endres og bli mer digitalisert.

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?

Vi er flinke til å implementere teknologi og programmering i skolen.

Har du et sitat om edtech du liker spesielt godt?

«When children create for the world they make it good. When children create only for their teacher they make it good enough.»

Viktigste poeng fra samtalen vår?

Det er viktig å implementere ny teknologi, prøve det ut, feile og lære av det – og samtidig fortsette med den undervisningen som virker.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i edtech?

Jeg er avdelingsleder med ansvar for iPad-implementeringen på Evje skole. Jeg er opptatt av at teknologien skal gjøre elevenes læring enda mer relevant, at eleven kan ta i bruk ulike måter å tilegne seg kunnskap og ferdigheter på, og at de tar mer del i sin egen læringsprosess.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

I den delen av jobben min som er knyttet til edtech, stimulerer og oppfordrer jeg til bruk av iPad, der målet er å øke elevenes aktivitet, skape variasjon og forsterke den tilpassede opplæringen. For å oppnå dette er jeg opptatt av at lærere deler både gode og dårlige erfaringer med hverandre.

Hvorfor er det så spennende?

Det er spennende fordi vi ved bruk av edtech kan gjøre at elevene opplever undervisningen som mer relevant og meningsfull. Dette gir en bedre skolehverdag for elevene, og det er en fordel for samfunnet at flere elever har en optimal skolegang og ønsker å ta høyere utdanning.

Hva synes du er de mest interessante kontroversene

Å innføre iPad-bruk i undervisningen utretter ikke digitale mirakler – det gir muligheter hvis vi tar det i bruk på en måte der vi utnytter alle fordelene ved iPad. Så det krever modighet fra læreren å prøve ut.

Dine andre favoritteksempler på edtech internasjonalt og nasjonalt?

Her vil jeg nevne Hololens, som gjør komplekse eller utilgjengelig temaer mer levende og tilgjengelig for elevene. Å kunne vandre inn i litteraturen slik at den oppfattes levende, kan være med på å blåse nytt liv i interessen til elevene som for lengst har lagt vekk skjønnlitteraturen.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Kreativitet, samarbeid, kommunikasjon og kritisk tenkning. Vi må bli gode til å lære, for verden endrer seg raskt. Samtidig må vi holde fast ved fundamentet og de grunnleggende verdiene i samfunnet vårt. I tillegg må vi forberede oss på å leve i en verden der både arbeidslivet og tjenester vi bruker i hverdagen, vil endres og bli mer digitalisert.

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?

Vi er flinke til å implementere teknologi og programmering i skolen.

Har du et sitat om edtech du liker spesielt godt?

«When children create for the world they make it good. When children create only for their teacher they make it good enough.»

Viktigste poeng fra samtalen vår?

Det er viktig å implementere ny teknologi, prøve det ut, feile og lære av det – og samtidig fortsette med den undervisningen som virker.

Vis mer
Tema: Bøker og nye utdanningsmodeller
Organisasjon: Evje skole
Perspektiv: Offentlig sektor
Dato: 190109
Sted: VIKEN
Vert: Silvija Seres

Dette er hva du vil lære:


Digitale skills Relevant kunnskap for fremtiden iPadimplimentering i skolen

Del denne Casen

Din neste LØRNing

Din neste LØRNing

Din neste LØRNing

Dette er LØRN Cases

En LØRN CASE er en kort og praktisk, lett og morsom, innovasjonshistorie. Den er fortalt på 30 minutter, er samtalebasert, og virker like bra som podkast, video eller tekst. Lytt og lær der det passer deg best! Vi dekker 15 tematiske områder om teknologi, innovasjon og ledelse, og 10 perspektiver som gründer, forsker etc. På denne siden kan du lytte, se eller lese gratis, men vi anbefaler deg å registrere deg, slik at vi kan lage personaliserte læringsstier for nettopp deg. 

Vi vil gjerne hjelpe deg komme i gang og fortsette å drive med livslang læring.

En LØRN CASE er en kort og praktisk, lett og morsom, innovasjonshistorie. Den er fortalt på 30 minutter, er samtalebasert, og virker like bra som podkast, video eller tekst. Lytt og lær der det passer deg best! Vi dekker 15 tematiske områder om teknologi, innovasjon og ledelse, og 10 perspektiver som gründer, forsker etc. På denne siden kan du lytte, se eller lese gratis, men vi anbefaler deg å registrere deg, slik at vi kan lage personaliserte læringsstier for nettopp deg. Vi vil gjerne hjelpe deg komme i gang og fortsette å drive med livslang læring.

Vis

Flere caser i samme tema

More Cases in the same topic

#C0131
Bøker og nye utdanningsmodeller

Henrik Weltz

Customer Success Manager

Attensi

#C0130
Bøker og nye utdanningsmodeller

Jørgen Tharaldsen

CEO

Megapop

#C0129
Bøker og nye utdanningsmodeller

Thomas Fløien Angeltveit

BIM Manager Bane

Norconsult

Utskrift av samtalen: Relevante læringsøkter

Velkommen til Lørn.tech, en lærings dugnad om teknologi og samfunn med Silvija Seres og venner. 

 

Silvija Seres: Hei dette er Lørn. Tema i dag er samfunnsaspekter av teknologi, spesielt fokusert på skole og digital skaperkraft hos unge og eldre. Min gjest i dag er Kirsten Gotaas Kilde, som er avdelingsleder for digitalisering ved Evje skole, velkommen!

 

Kirsten Gotaas Kilde: Takk! 

 

Silvija: Vi skal snakke om forskjellen på grunnleggende digital forbrukerkompetanse og digital skaperkraft, og hva er det vi vil med disse kidsa våre for fremtiden. Men før vi gjør det kan du fortelle oss litt om hvem du er? 

 

Kristen: Jeg er avdelingsleder på Evje barneskole i Bærum. Vært der i fem år nå, og siste året har jeg hatt ansvaret for å implementere Ipad i undervisningen på den skolen. Begynte også i det små ett par år tilbake igjen før det, med at de lærerne som driver med tospråklig fagstøtte også fikk Ipad, fordi at man i Bærum har innført Ipad puljevis for å ha kontroll. Så de tospråklige lærerne var rundt på mange forskjellige skoler, så de kjente behov for at de skulle være på samme plattform som der elevene var. Så jeg har gjort dette i 2-3 runder og synes det er fantastisk å se hvilke muligheter som ligger i Ipad for elevenes læring og elevaktivitet.

 

Silvija: Og det som er veldig spennende for oss å høre mer om er egentlig den læringsreisen som du har vært på, og egentlig lærerne rundt deg. Er du lærer i utgangspunktet? 

 

Kristen: Nei, jeg har embetsstudiet i pedagogikk. Også har jeg jobbet ti år i et konsulentselskap som heter Exenture og da jobbet jeg blant annet med endringsledelse og implementering av nye It-systemer og organisasjonsendringer. Og i flere av de prosjektene så hadde vi E-læringsløsning som en del av implementeringsjobben. Og da fikk jeg veldig interessen for å kunne tilpasse opplæringen ulike målgrupper. Skulle du lære deg for eksempel et serum system, og da var jeg prosjektleder og pedagogisk ansvarlig for sånn type prosjekter.

 

Silvija: Også er jeg veldig nysgjerrig, for du var konsulent i exenture blant annet og er vant til å jobbe med veldig mange forskjellige kunder sikkert. Også velger du å gå til offentlig.
Jeg tror at de flinkeste folka trengs der nå hvor problemene er størst eller utfordringen er størst. Og jeg tror de største mulighetene ligger nå i diverse offentlige systemer. Jeg er litt nysgjerrig på ditt valg der. 

 

Kristen: Det valget var nok også fordi min sosiale profil. Det at jeg gjør noe må ha betydning for andre og da er det jo fantastisk å jobbe med barn, for det er fremtiden. Og den offentlige sektoren som vi har og det velferdssamfunnet, det er kanskje noe unikt med Norge. Og skal vi klare å opprettholde den så må det gjøres innsats, digitalisering og endringer som gjør at vi kan få mer velferd for hver krone. Litt svulstig kanskje, men dette begynner jo blant annet i skolen.

 

Silvija: Jeg tror det er utrolig viktig. Og det er kjempeviktig at vi vil noe med god retningssans. Både kunnskap og vilje tror jeg. Og vi kan ikke bare vente til å finne ut fra andre land. Jeg tror vi er nødt til å tenke selv, og tenke fort og stort. Fortell meg litt om hva det betyr at en skole går på iPad. Alle lærer, alle elever, all administrasjon. Hvilken del av skoledriften påvirker dette? 

 

Kristen: Det påvirker nok hele skoledriften, kanskje ikke vaktmesteren. Men det begynte med en ganske god informasjon og oppstart via dette prosjektet Digital skolehverdag i Bærum. Og vi opplevde at man hadde et svært støtteapparat i ryggen. Også fikk vi da opplæring av fyrtårns lærere som har super god erfaring fra Heggen skole, så der plukket vi ut digitale veiledere på skolen. Av lærerne som ble superbrukere, som fikk opplæring først. Også fikk hele skolen med alle lærerne og skoleassistentene opplæring på to planleggingsdager. Det var da ett år siden. 

 

Silvija: Jeg tenker det er kjempeviktig å finne ut av alt som må tilpasses, man å finne ut av riktig kommunikasjonsverktøy. Også tror jeg dere gjorde noe veldig riktig, hvor man bestemte seg for at vi bare må hoppe i det. Noe må være på plass og resten må vi bare lære underveis. Hvordan var den erfaringen?

 

Kristen: Den var spennende. For deler av prosjektet var styrt utenfor skolen, som var en god støtte og som gjorde at vi kunne frigjøre den tiden ovenfor lærerne til rett og slett læring. Og vi hadde flere mål, men det første var at alle lærerne og elevene skulle på den læringsplattformen som heter Gotaas til en gitt dato. Og da gikk vi inn for det, og det klarte vi. Og det at vi fikk ros av at dette fungerte ga en motivasjon til at ok, vi klarte første milepæl da er vi i gang. Og så ser vi ut ifra interesse til lærerne, hvilken digital kompetanse de hadde i utgangspunktet påvirket hvor raskt man var i gang å kjøre dette ut for elevene.

 

Silvija: Men ovenfor elevene betyr det rett og slett at de får oversikt over leksene, og levere leksene via Gotaas, og kommunikasjon med læreren foregår også der? 

 

Kristen: Ja, og i klasserommet. 

 

Silvija: Men de bruker fortsatt papirbøker?

 

Kristen: Vi har ikke gjort noe særlig endring på antall papirbøker ennå. Men det ligger i sakens natur at skal man innføre iPad, eller når man har gjort det så tar det vekk behovet for noen bøker. For eksempel kanskje ikke ha så mye engangsbøker, men at elevene skaper mer selv. Vi har en egen katalog hvor det ligger type 80 apper, hvor det er tilpasset de ulike alderstrinnene. Så mye kan gjøres uten lærebøker, samtidig tror jeg det er en trygghet og en glidende overgang at man også beholder en del av lærebøkene. 

 

Silvija: Ja, og jeg sitter her med penn og papir og gjør det egentlig alltid. 

 

Kristen: Det gjør ikke jeg. 

 

Silvija: Men skal jeg lytte til deg så må jeg ha en penn i hånden. Skal jeg skape, skrive så fungerer pc-tastatur kjempebra. Og jeg tror dette her med å akseptere at hjernen vår fortsatt liker papir og jeg tror det er en kjempe viktig rolle. På samme måte som jeg tror at en tavle med en Tusj i hånda er også veldig viktig læringsmiddel eller diskusjonsmiddel fortsatt. Men at vi bruker de nye verktøyene til det de er gode på som komplimenter. Og der er det kanskje virkelig stor effekt i den gode digitale kommunikasjon, hvis vi finner ut hva den optimale digitale kommunikasjonen er. 

 

Kristen: Det blir litt som Ole Brumm med «Ja takk begge deler». Og det som vi vet fungerer, det som vi ser at elevene lærer av, det skal vi fortsette med. Samtidig har vi fått teknologien inn i klasserommet som kan styrke, og det kan variere, og det kan hekte elever på som ellers kanskje faller av. Og det er noe med at de skal åpne døren for fremtiden og verden, og hverdagen er digital. Det er det elevene er vant til. Og da må også vi være det, så de opplever at skolen også er i 2019. 

 

Silvija: Jeg må spørre deg litt om foreldre oppi dette også. Jeg har barn som har flyttet fra en skole til en annen skole i Bærum. Og jeg er imponert av begge skoler og er imponert av rektorer og lærere og synes egentlig det har vært virkelig gøy å se. Også husker jeg at jeg har egentlig gått fra å være litt skeptisk og litt sånn at «Ok nå skal de liksom drive og lage sånne leke PowerPoints isteden for å lære seg å skrive ordentlig med penn», til at jeg satt vedsiden av barna og lurte på hvordan de gjorde det. 

Jeg så hvordan de samlet inn kunnskap på en annen måte enn hvordan jeg samlet inn kunnskap, og da tenkte jeg at nå begynner vi å snakke kul pedagogikk. Men så møter jeg ganske mange skeptiske foreldre, og jeg tenker at foreldre egentlig er med redd enn både lærere og barna. Og det er fordi vi er så livredde for at ikke barna får det beste, og så tenker vi at det kommer ikke de til å få hvis ikke vi i fellesskap prøver å finne ut av dette her. Hva slags robot eller hva har dere lært om effektiv håndtering av foreldre og råd til foreldre med å hjelpe oss i denne reisen? 

 

Kristen: Det er rett og slett å informere tydelig, ordentlig og åpent. Invitere dem inn. Vi hadde foreldremøtet rett før oppstart, og vi har sagt at vi skal fortsette med håndskrift. Vi har sagt at elevene får tastatur, og det er ofte de to tingene som kommer opp. Og vi har sagt at vi også jobber med digital dømmekraft, digital dannelse som blir elevenes mentale filter for å ikke legge igjen eller søk opp informasjon som ikke er noe bra. For det er også en frykt, alt hva som finnes på nett. Og den er forståelig, men den er der og da må vi jobbe med elevene sånn at de klarer å håndtere den. Og den er jo der når de kommer hjem også. Så dette her er viktig at de lærer på skolen. Og det er noe av det som kanskje mange foreldre er engstelige for. Så er det også den biten som går på det fysisk, at de blir sittende for lenge med skjerm. Men hvis man ser hvordan man faktisk kan bruke den iPaden, så kan du ligge på gulvet, du kan sitte, du kan stå. Så variasjonen når man sitter med iPad er kanskje større enn hvis man sitter med penn og papir.

 

Silvija: Også er det jo at hvor eldre barna blir, jo mer blir de tiltrukket av skjermflater uansett. Av og til har jeg lurt på at hvis vi hadde klart å gjøre Fortnite til en lekse så ville de kanskje gjort ganske mye matte ut av det. Men jeg vil gjerne at vi snakker litt om dette med digitale skills. Og egentlig om at vi foreldre også må en læringsreise. Vi foreldre tåler så inderlig vel den læring som ikke gjelder oss selv. La barna lære å kode og alt det der så lenge vi slipper. Og sånn går ikke, skal du hjelpe så må du kunne litt. Jeg husker for 20 år siden da internett begynte å slå seg ut til alle at en norske politikere holdt en flammende varm tale om internett, hun skulle vise hvor opplyst hun var. Også var det noen som sa at «vet du at veldig mye av det som er der ute er porno», og hun svarte at da forbyr vi det. Men det går ikke an å forby internett. Det er for mye viktig og nyttig der, men jeg tror at både voksne og barn er nødt til å ha gode filtre. Og jeg er av og til mektig imponert over mine filtre som mine barn har utviklet over de to år som de faktisk har brukt disse digitale læringsmidler. De er ganske bevisste på hva jeg legger ut om dem, eller hvordan jeg oppfører meg i sosiale medier. Så jeg tenker at dette her med at digital dannelse innebærer at vi lærer å navigere denne nye verden. Teknologi åpner nye muligheter og skaper nye problemer. De må vi nå lære å fikse. Hva er digital dannelse i form av skills?

 

Kristen: Jeg synes det er morsomt å trekke frem det som er mulighetene og det som er positivt. Det å lettere kunne samarbeide, det å ha hele verden tilgjengelig via en PC eller iPad. Sortere informasjonen å klar å være kritisk og reflekterende ovenfor den informasjonen man faktisk finner. Det å lære seg å søke smarte, gode søk. Det krever kunnskap. Det å lære seg å vurdere om dette kan være rimelig. For eksempel hvis dette har med tall og størrelser å gjøre. Hvor er matematikken. Så de digitale ferdighetene henger sammen med generell allmennkunnskap til å kunne vurdere om dette er riktig eller ikke. 

 

Silvija: Det er også litt interessant for meg. Jeg har jobbet i Silicon Valley i noen måneder. Vi var der i de tidlige dagene til Google, og kjenner noen av de programmerere i de store selskapene. Og det er veldig interessant å se hva de gjør med barna. De sender ikke barna på sommerkurs i koding, de sender barna på sommerkurs i growth mindset. Og det barna skal lære er å håndtere den usikre, dynamiske verden som de går inn i på en modig og etiske fin måte. Og det er ganske interessant. Det har de også gjort ved å lese masse bøker før. Så det er ikke det at vi skal slutte å drive med litteratur. Det er morsomt å se hvordan folk snakker om etikk plutselig. AI og kunstig intelligens har plutselig gitt etikk en helt ny renessanse. Og sånn tenker jeg det blir med pedagogikk også kanskje?

 

Kristen: Ja, for programmering er jo kult i seg selv. Men det gjør ikke meg robust til å håndtere livet mitt, hverdagen min og mellommenneskelige relasjoner bare jeg er god i å kode. Jeg må også være et medmenneske å være en sosial kompetent person. Og det tenker jeg at man kan sikkert bruke teknologi til å utvikle noen av de ferdighetene der. Men det foregår mye i et klasserom og i skolegården som ikke har noe med teknologi å gjøre, som er mer knyttet til growth mindset og livsmestring.

 

Silvija: Og da vil jeg høre din erfaring. Fordi det store spørsmålet i hodet mitt er om vi etterhvert klarer å lage modeller hvor de digitale læringsverktøyene vi har, og innholdet forsterker vår medmenneskelighet og alle disse her evner som har med kritisk tenkning, kreativitet og mot å gjøre, istedenfor å svekke dem. Hvis vi tror at vi kan forsterke dem og finne nye måter å bruke dem på, så tenker jeg at dette blir fantastisk. Hva slags inntrykk har dere så langt?

 

Kristen: Det er blandet. Jeg har tro på at vi kan få det til. Og det handler om at vi må være modige og prøve. Og vi må lytte til elevene. Ofte har barn en helt annen tilnærming eller oppfatning av verden enn det vi voksne har. Som kan være vel så nyttig. Så ja, jeg tror det er mulig. Men jeg klarer ikke helt akkurat nå se konkret hvordan man skal gjøre det.

 

Silvija: Det er en læringsreise det også. 

 

Kristen: Ja, og den må man hive seg uti. 

 

Silvija: Og jeg tror jo mer man er bevisst på hvilken læring man egentlig er ute etter, jo fortere kommer man dit. Og gjør dere den jobben riktig, så tror jeg dere har gjort noe kjempeviktig for dette samfunnet i lys av polariseringen som skjer gjennom sosiale medier osv. Og da har vi kanskje lært våre folk å navigere denne verden bedre enn resten av verden. 

 

Kristen: Ja, sosiale medier er jo en kjempemulighet hvis den brukes konstruktivt og hvis det er nyttig, morsomt og hyggelig. Også kan det være store sorgen og elendigheten visste man ikke håndterer det.

 

Silvija: Jeg har lyst til å snakke med deg om Norges unike inngang i dette her. Kan du gi oss en liten gave i form av et sitat, noe vi kunne tatt med oss videre i måten man skal tenke om dette her på? 

 

Kristen: Det som jeg tenker er viktig er å ta tak i elevenes engasjement. Det at det er de som skal også være aktive for å forsterke sin egen læring. Og noe av dette her tenker jeg er det å få elevene til å få en mening med det de skal lære. Elevene skal oppleve det som relevant, man må motivere de. Et sitat som jeg synes er fint er «When children create for the world, they make it good, when children create only for the teacher, they make it good enough». Så det er noe med å hekte det på noe større enn at de skal levere til læreren.

 

Silvija: Jeg skal bruke litt av den tiden vi egentlig ikke har til å skryte av Norsk skole. Jeg ble opplært i noe annet enn norsk skolesystem og var redd for norske skoler da jeg fikk barn. Når de skulle inn og jeg tenkte at dette blir litt for mye lek og litt for lite lekser. Men jeg opplever at norske skoler er utrolig god til å skape helhetlige mennesker. Det at man fokuserer så mye på sosiale og samfunns skills. Det er kjempeviktig evne på lang sikt. Og det viktigste er det at de finner sin egen motor. Jeg tror det du sa nå dreier seg om å finne sin egen motor. Og der jeg kommer fra har vi alltid gjort masse lekser, for våre lærere og for våre foreldre for det var så mye autoritetsfrykt og måten man blir målt på osv. Så har ikke vi nødvendigvis vært like effektive til å skape den motoren. 

 

Kristen: Det er veldig hyggelig at du ser det. Det er morsomt å høre andres blikk på norsk skole som kommer fra en annen skoleverden. Og jeg tror nettopp det at man skaper læring ut fra en indre motivasjon, ikke på grunn av straff eller belønning gjør at man kanskje få frem et større engasjement og en evne til og lære å lære, som er viktig fremover. 

 

Silvija: Og vi har hatt en serie med podkaster på gamification, det å også bruke digital teknologi til å gi folk belønning å skape motivasjon rundt det også. Det er masse mere muligheter og vi kommer til å leke mer med dette her. Hvis folk skal huske en ting fra samtalen vår. Hva ønsker du at det skal være? 

 

Kristen: Mulighetene til variasjon og tilpasning av opplæring, det at man skal tørre å prøve, tørre å feile. Og være åpen på hva man feiler på for å lære av det, så trenger ikke vi andre gjør de samme feilene. 

 

Silvija: Kirsten Gotås Kilde, fra Evje skole. Tusen takk for at du var her og lærte oss om læring for fremtiden.

 

Kristen: Takk for at jeg fikk komme.

 

Silvija: Takk til dere som lyttet. 

 

Du har lyttet til en podcast fra Lørn.tech, lærings dugnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider Lørn.tech

Quiz for Case #C0186

Du må være Medlem for å dokumentere din læring med å ta quiz 

Allerede Medlem? Logg inn her:

Du må være Medlem for å kunne skrive svar på refleksjonsspørsmål

Allerede Medlem? Logg inn her: