LØRN Case #C0235
Nasjonal aktivitetskalender
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer av Friskus, Sigrid Nedkvitne, om det nasjonale, digitale aktivitetsnettverket Friskus.com. Friskus er Norges eneste leverandør av et helhetlig aktivitets- og frivillighets-verktøy, og i podcasten diskuterer Sigrid og Silvija hvordan man skaper en digital møteplass for aktivitet og frivillighet. Sigrid deler også sine synspunkter på hvordan man kan tenke rundt velferdsteknologi, på en samfunnsvennlig måte.

Sigrid Nedkvitne

Gründer

Friskus

"Nå skal vi også starte et prosjekt som heter innbyggertjenester. Som er «en-til-en» dialog, der innbyggerne selv kan spørre hverandre om å bli med på aktiviteter."

Varighet: 16 min

LYTTE

Ta quiz og få læringsbevis

0.00

Du må være medlem for å ta quiz

Ferdig med quiz?

Besvar refleksjonsoppgave

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i helsetech?

Som seksjonssjef i kommunen i over 10 år, aktiv i flere frivillige organisasjon og masterstudent på helse og velferdsledelse-studie, har jeg erfart et skrikende behov for innovativ, intuitiv og brukervennlig teknologi, og konkrete løsninger på problemer omtalt over år.

 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Lager Friskus aktivitetskalender med tilhørende koordineringsverktøy, og hjelper kunder/kommuner i implimentering og med å nå sine mål om økt samfunnsdeltagelse, bevare og skape et bærekraftig samfunn.

 

Hva gjør dere i Friskus?

Friskus en digital møteplass for aktivitet og frivillighet: Friskus er en interaktiv aktivitetskalender – et nasjonalt aktivitetsnettverk uten reklame. For innbygger i alle aldre er Friskus en interaktiv aktivitetskalender, også med oversikt over egen deltagelse. Vårt mål: Bevare og skape et bærekraftig samfunn sammen med kunder/kommuner. Stoppe negative trender når det gjelder ensomhet og utenforskap, og gjøre det mulig for alle å være aktiv, sosial og inkludert.

 

Hva fokuserer du på innen helsetech?

Gjøre det enkelt for alle å ta del i samfunnet, gjennom brukervennlig, godt designet og helhetlig teknologi. Iterativ utvikling tett med kunder/brukere.

 

Hvorfor er det spennende?

Polarisering er i ytterste konsekvens farlig, og tillitsamfunnet med sin trygghet, effektivitet og livskvalitet står i fare for å gå tapt. – Spennende å gjøre en forskjell!

 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

Samarbeid private og offentlig sektor innen helse, omsorg, velferd og frivillighet er for mange et paradoks – viktig det blir stilt krav til forretningsmodell – ikke stimulere til økt skjermtid, reklame-eksponering, og viktig med kunnskap om helse og mennesker.

 

Dine andre favoritteksempler på helsetech internasjonalt og nasjonalt?

AV1 roboten er en fantastisk oppfinning.

 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Behov for å finne løsninger i tverrfaglige fora, tenke sammen og utenfor boksen, og gjerne initiert av de med fagkunnskap og erfaring med problemer som skal løses. -Gå fra kravspesifikasjon til innovasjonspartner.

 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Flinke på samarbeid og å opprette/starte prosjekt, og har store miljø for innovasjon og gründervirksomhet med mange hardtarbeidende mennesker.

 

En favoritt helsetech sitat?

Vårt eget: Digitalisering handler ikke om å sette strøm på papir.

 

Viktigste poeng fra vår samtale?

For meg handler det å skape revolusjonerende helsetech om å finne smarte innovative løsninger sammen med kunder, kjenne problemet man løser, arbeide knallhardt og brenne for at problemet man løser MÅ bli løst.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i helsetech?

Som seksjonssjef i kommunen i over 10 år, aktiv i flere frivillige organisasjon og masterstudent på helse og velferdsledelse-studie, har jeg erfart et skrikende behov for innovativ, intuitiv og brukervennlig teknologi, og konkrete løsninger på problemer omtalt over år.

 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Lager Friskus aktivitetskalender med tilhørende koordineringsverktøy, og hjelper kunder/kommuner i implimentering og med å nå sine mål om økt samfunnsdeltagelse, bevare og skape et bærekraftig samfunn.

 

Hva gjør dere i Friskus?

Friskus en digital møteplass for aktivitet og frivillighet: Friskus er en interaktiv aktivitetskalender – et nasjonalt aktivitetsnettverk uten reklame. For innbygger i alle aldre er Friskus en interaktiv aktivitetskalender, også med oversikt over egen deltagelse. Vårt mål: Bevare og skape et bærekraftig samfunn sammen med kunder/kommuner. Stoppe negative trender når det gjelder ensomhet og utenforskap, og gjøre det mulig for alle å være aktiv, sosial og inkludert.

 

Hva fokuserer du på innen helsetech?

Gjøre det enkelt for alle å ta del i samfunnet, gjennom brukervennlig, godt designet og helhetlig teknologi. Iterativ utvikling tett med kunder/brukere.

 

Hvorfor er det spennende?

Polarisering er i ytterste konsekvens farlig, og tillitsamfunnet med sin trygghet, effektivitet og livskvalitet står i fare for å gå tapt. – Spennende å gjøre en forskjell!

 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

Samarbeid private og offentlig sektor innen helse, omsorg, velferd og frivillighet er for mange et paradoks – viktig det blir stilt krav til forretningsmodell – ikke stimulere til økt skjermtid, reklame-eksponering, og viktig med kunnskap om helse og mennesker.

 

Dine andre favoritteksempler på helsetech internasjonalt og nasjonalt?

AV1 roboten er en fantastisk oppfinning.

 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Behov for å finne løsninger i tverrfaglige fora, tenke sammen og utenfor boksen, og gjerne initiert av de med fagkunnskap og erfaring med problemer som skal løses. -Gå fra kravspesifikasjon til innovasjonspartner.

 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Flinke på samarbeid og å opprette/starte prosjekt, og har store miljø for innovasjon og gründervirksomhet med mange hardtarbeidende mennesker.

 

En favoritt helsetech sitat?

Vårt eget: Digitalisering handler ikke om å sette strøm på papir.

 

Viktigste poeng fra vår samtale?

For meg handler det å skape revolusjonerende helsetech om å finne smarte innovative løsninger sammen med kunder, kjenne problemet man løser, arbeide knallhardt og brenne for at problemet man løser MÅ bli løst.

Vis mer
Tema: Helse- og velferdsteknologi
Organisasjon: Friskus
Perspektiv: Mindre bedrift
Dato: 190125
Sted: OSLO
Vert: Silvija Seres

Dette er hva du vil lære:


HelseteknologiInteraktiv aktivitetskalender
Velferdsteknologi

Del denne Casen

Din neste LØRNing

Din neste LØRNing

Din neste LØRNing

Dette er LØRN Cases

En LØRN CASE er en kort og praktisk, lett og morsom, innovasjonshistorie. Den er fortalt på 30 minutter, er samtalebasert, og virker like bra som podkast, video eller tekst. Lytt og lær der det passer deg best! Vi dekker 15 tematiske områder om teknologi, innovasjon og ledelse, og 10 perspektiver som gründer, forsker etc. På denne siden kan du lytte, se eller lese gratis, men vi anbefaler deg å registrere deg, slik at vi kan lage personaliserte læringsstier for nettopp deg. 

Vi vil gjerne hjelpe deg komme i gang og fortsette å drive med livslang læring.

En LØRN CASE er en kort og praktisk, lett og morsom, innovasjonshistorie. Den er fortalt på 30 minutter, er samtalebasert, og virker like bra som podkast, video eller tekst. Lytt og lær der det passer deg best! Vi dekker 15 tematiske områder om teknologi, innovasjon og ledelse, og 10 perspektiver som gründer, forsker etc. På denne siden kan du lytte, se eller lese gratis, men vi anbefaler deg å registrere deg, slik at vi kan lage personaliserte læringsstier for nettopp deg. Vi vil gjerne hjelpe deg komme i gang og fortsette å drive med livslang læring.

Vis

Flere caser i samme tema

More Cases in the same topic

#C0160
Helse- og velferdsteknologi

Jan Biti

CEO

Cofounder

#C0152
Helse- og velferdsteknologi

Berit Løkensgard Strand

Professor

NTNU

#C0221
Helse- og velferdsteknologi

Jonathan Romm

Prof

Arkitekthøyskolen Oslo

Utskrift av samtalen: Nasjonal aktivitetskalender

Velkommen til lørn.tech en lærings dugnad om teknologi og Samfunn med Silvija Seres og venner. 

 

Silvija Seres: Hei og velkommen til Lørn. Mitt navn er Silvija Seres. Tema i dag er helseteknologi. Og vi skal snakke med en spennende gründer som heter Sigrid Nedkvitne og som driver Friskus. Velkommen! 

 

Sigrid Nedkvitne : Takk 

 

Silvija: Eller kanskje det heter Friskus sosial entreprenør? 

 

Sigrid: Du kan si begge deler. 

 

Silvija: Jeg gleder meg til og hører mer, og fortelle til våre lyttere om hvorfor dette er en viktig del av folkehelsa. Men før vi gjør det kan du fortelle litt om hvem du er, og hva som driver deg?

 

Sigrid: Jeg har utdannet meg som barnevernspedagog. Jeg holder på med master i helse og velferd. Men den er satt på vent på ubestemt tid. Jeg er også mamma til tre små jenter og det var vel etter at jeg fikk jeg sistemann at jeg måtte sette denne ideen ut i livet. Fordi jeg tenkte at det har så stor betydning for det samfunnet vi lever i. At friskus, en aktivitetskalender for hele Norge finnes. Så det er det som driver meg. Å kunne lage aktivt og inkluderende lokalsamfunn. 

 

Silvija: Du snakker om aktiverende løsninger for lokalsamfunn. Men det har noe med aktiviteter å gjøre. Fysisk aktiviteter, eller hvordan tenker du rundt det?

 

Sigrid: Det er en aktivitetskalender med alt det kjekke meningsfulle som skjer i en kommune. Både som kommunen selv har av aktiviteter som de vil vise frem til lokalbefolkningen.

Og det som foreninger har av aktiviteter. Så det er en aktivitetskalender som er blandet. Både med lag og foreninger sitt tilbud, og kommunen sitt tilbud. 

 

Silvija: Så det er en god type «Hva skjer» åpen plattform. 

 

Sigrid: Ja. Med ikke kommersiell aktivitet. Og det ligger også frivillig oppdragene der inne. 

 

Silvija: Kan man bestille. Kan man si «Vi ønsker musikk konserter på lørdager kl. 10 for barn»? 

 

Sigrid: Det er lag, foreninger og kommunen som legger ut. Og de kan for eksempel spørre om noen har lyst til å være med på konsert. Er det noen så lyst å være frivillig å opprette en ny aktivitet her i kommunen vår. og legge ut det som allerede går av vanlig aktiviteter. Være med på tur. være med på strikkeklubb, være med på Speideren, være med på trening, være med å spill musikk. 

 

Silvija: Du var seksjonssjef i kommunen. Det er sånn jeg blir redd av med en gang. Også ble du en gründer. Kan du fortelle oss litt om den opplevelsen av å bli gründer, etter å ha jobbet i kommunen?

 

 Sigrid: Ja. Jeg har jo jobbe i over 10 år i kommunen og vært veldig tett på befolkningen. Tett på hva de trenger Og reflektert veldig mye rundt hva som kan være gode kommunale tjenester. Hva som er helsefremmende. Jeg har blitt utfordret i jobben min på å lage gode tjeneste som er helsefremmende. Som handler om friskliv. Som handler om at alle kan bo lengst mulig hjemme å ta vare på helsa si best mulig. At alle ungdom skal oppleve mestring og mening i hverdagen. Alle de tingene har jeg gått og tenkt på i veldig mange år. Og til slutt så sa jeg konturene av en teknisk løsning. Som vi kunne bruke for å få til dette. Og jeg gikk i dialog med en del kommuner om hva de synes. Om dette bare var en tullete idé. Men jeg fikk veldig kjapt svar på at dette vil de ha hvis det fins. Så hvis jeg kunne være med å lage det med dem, så ville de være med å teste underveis. Så da satt jeg i gang. Jeg snakket med Sintef. De var med å skrev søknad til regionalforskning på vestlandet. Jeg søkte Innovasjon Norge og fikk ganskt rask midler på plass for å starte opp prosjektet. Det var veldig kjekt og positivt å begynne som gründer.

For jeg sa at det var veldig mange som er enig med meg. Dette trengte man. Men jeg ser i ettertid at det er alvorlig krevende. Det finnes ikke ord for hvor tøft det være Gründe. For du skal innom ekstrem mange ulike fagområder, jobbe med veldig masse forskjellige ting.

Du skal bygge et selskap og inn i den verden i forhold til salg og kommersialisering, investorer. På den andre sier og så skal du utvikle konseptet og ideéne til å bli ett produkt som skal likes, være brukervennlig og attraktivt. Og være slik at alle i befolkningen vil ha det også. Det er veldig mange elementer der, så jeg vet ikke om jeg skal anbefale folk å bli gründere.

 

Silvija: Jeg er enig. Det er både uimotståelig gøy, og samtidig ubegripelig vanskelig og krevende. Det er masse småting som skal gjøres, men så gøy da. Du snakker også om helse, men på en veldig inspirerende måte. Du snakker om friskliv. Noen snakker om uhelse, men du snakker om Friskliv. Hva er friskliv? 

 

Sigrid: Det som alle kan være med på. Det som kjennes bra. Selvopplevd god helse. Altså det å være aktiv og inkludert, og sosial og føle at man kan være med på noe. Det er friskliv for meg. Oppleve at man er sunn. At man klarer å ta gode valg i livene sine. Dg det er det man må legge til rette for også i samfunnet. Ikke fokusere på uhelse, det som ikke går og alle som feiler noe også skal man lage tiltak bare for dem. Da lager man stigmatiserende hjelpetilbud. I stedet kan man kan lage noe universell, gode tilbud som alle kan være med på. Vi har alle et eller anna. Man trenger ikke fokusere på det. Men vi kan fokusere på fellesskapet og være inkludert i noe. 

 

Silvija: Du sier to ting for meg som er veldig viktig her. Det er her at jeg tror at fremtiden er minst like mye lokal som den er global. Vi blir litt skremt av disse internasjonale store mega monopoler. Men jeg tror at vi kommer til å leve livene våre i en liten locale setting. Vi er mennesker. Det er en grense for hvor mange mennesker du klarer å forholde deg til å bry deg om. Og det er noe med det å styrke den lokale tilhørigheten, stoltheten og aktivisering som er en kjempe viktig del av lykken i fremtiden, tror jeg. Og der møter man noen av de her store helter fra Silicone Valley en av dem er «...», og han har uttalt at han skjønner ikke denne her oposisjonen med lykke. Det eneste vi kan måle på en objektiv måte er antall år i livene til folk. Kjør på det også er det, det som liksom er helse og politikk og sånn. Hvis jeg tror at vi har litt andre posisjoner her i dette landet blant annet. Hvor er det er viktig å ha noe mening med de årene ikke bare tall, ikke sant. Og det meningen er lokal. Også hjelper du folk med å videreutvikle den meningen jeg på en aktiv måte.

 

Sigrid: Det må være enkelt. Du må kunne sitte hjemme og ser for deg en aktivitet en søndag, en time. Så kan man faktisk være med på noe. Du kan være med å bidra kanskje. Eller bare være å lytte og nyte til noe. Så det må være litt opp til folk, uten at man bruker veldig mye tid og krefter på å finne ut hva man skal finne på. Og da ser jeg bare som småbarnsmamma selv. Du må gå inn på vanvittig masse forskjellige nettsider hvis du skal prøve å ha oversikt over hva man kan gjøre på en lørdag.

 

Silvija: Du snakker også om at det er så mange forskjellig data. Og at den blandingen av data, tverrfagligheten bak det. Kan du si litt om det. Hvordan får man alle disse forskjellige folkene med på en Plattform?

 

Sigrid: Vi har jobbet veldig tett med veldig mange forskjellige folk, med ulike kunnskap. Ulike perspektiv, tverrfaglige testgrupper når vi har utviklet. Vi har implementert litt underveis, men også gjennomtestet. For å finne ut av dette med hva det er som er universelt. Hvordan må det se ut for at man skal få lyst til å lage det. Vi har vært ute i lag og foreninger, frivillige. Helt vanlige folk. Masse forskjellige deler innenfor kommunen som sier noe om hvordan det skal være. Sånn som nå når vi ruller det ut til veldig mange flere kommuner, så kjenner deg seg igjen i hvordan det er bygd opp og hvordan det må være for at det skal bli enkelt.  Nå holder vi på med å vise det fram. Og hjelper kundene med markedsføring vi har akkurat laget en liten ny film som kommer neste uke å skal referere til ungdom. Vi har allerede hatt en film som vi har hatt ute. Så vi gjør masse sånne kjekke ting i lokalsamfunnene rundt om sammen med kundene våre. For å vise frem denne plattformen. For nå er det viktig at det blir kjent, sånn at folk vet om muligheten, og at de kan gå inn og se. Sånn som her i Oslo og så. Så er det jo masse kjekt inne nå. Det er flere bydeler som legge inn mange kjekke ting. Både for eldre og yngre.

 

Silvija: To ting jeg må også spørre deg veldig kort om. Friskus posisjoneres da som ett av de få kvinne-eide, og styrte it-selskap. Jeg har lyst at du skal si to ord om hvorfor det egentlig er positivt og spennende. Og du bruker ord når du beskriver selskapet som er type tillitssamfunn som en veldig ydmyk tilnærming. Og dette hører jeg ikke vanligvis fra mannlige entreprenør. Og det er en veldig viktig del av det å lykkes, den ydmykheten som dere har. Også vil jeg veldig gjerne at du skal si noe om hvordan det er å være gründer fra vos? 

 

Sigrid: Ja. I forhold til det med kvinner. Det har jeg ikke tenkt noe særlig på før i fjor, da jeg ble kåret til en av 50 tech kvinner av Belia og Odanettverk. For de hadde sett på dagsorden at det er ca halve befolkningen som er med å utvikle teknologi Norge i dag, altså menn. Og det er viktig at det er et mangfold. Ikke bare damer eller bare menn, men begge deler. Og det tenker jeg er veldig viktig. Man har kanskje ulike verdier eller måter gjøre ting på. Jeg vet ikke, men man må vertfall få den mixen sånn at man får opp gode diskusjoner tenker jeg er viktig. I forhold til neste spørsmål. Voss er jo en liten plass og det er både fordeler og ulemper med å være der. Først tenkte jeg at det er vanskelig å finne kompetanse og de folkene jeg vil ha med meg. Men det har løst seg etter hvert. Og da tenker jeg det er en fordel. Vi har hatt flere ambassadøren der. Flinke folk som har fått til ting selv, som har kommet for å hjelpe oss. Så det gir oss også noe drahjelp på forskjellig områder. Så det er også positiv å være på en liten plass. 

 

Silvija: I utgangspunktet tenkte jeg bare det opplagte. Jeg tenkte sånn som kort vei mellom jobb og hjem. Jeg tenkte livskvalitet generelt. Men så tenker jeg at det kanskje også gir deg en bedre evne til å fokusere på det du jobber med? 

 

Sigrid: Ja kanskje. Voss kommune bruker Friskus selv. Så det har vært nært til noen som vil teste og prøve. Så vi har hentet kunnskap og erfaringer der og tatt og tatt de med inn når vi har utvikla. 

 

Silvija: Hva er det neste for friskus? Nå er det en interaktiv-aktivitetskalender. Kan det bli et aktiviseringsverktøy?

 

Sigrid: Ja. Vi skal nå starte ett prosjekt som heter innbyggertjeneste. Altså en-til-en dialog der innbyggere selv kan melde inn og si at «jeg har lyst til å gå på tur med noen, er det noen som blir med» Også kan en annen i nabolaget si at «jeg blir med», uten at kommunene er inne. Så det er det nesten. Også er det selvfølgelig å vise det fram. Både til alle innbyggere i Norge, og til kommunene som vi vil skal kjøpe det. Nå er det over 20 kommuner som har kjøpt, så nesten alle de største kommunene i Norge er i gang med å prøve å bruke Friskus. Så det er veldig kjekt. 

 

Silvija: Grunn til at jeg synes dere er så fascinerende er at man snakker så mye politisk om at man skal styrke samfunnsansvaret hos Borgere. Om det er en by eller en kommune eller hva det er. Det lokal bidraget som vi individuelt også skal ønske å gjøre. Men der gir dere oss ett veldig godt verktøy. Jeg tenker at grunn til at dette er veldig relevant velferdsteknologi, er også at eldreomsorg kan aktiviseres på en veldig meningsfull måte på den måten. Ja, det er for å friste og vise fram deg tingene man kan være med. Vi har jo den interaktive aktivitetskalenderen som har fokus kun på det her. Vi ser ikke bare på hvordan man kan koordinerer rundt, men vi ser også på rekruttering. Det er veldig fokus på hvordan man skal rekruttere inn å løfte innbyggere inn i verktøyet til å bli aktive. 

 

Silvija: Når du skal lære mere om la oss si velferdsteknologi. Er det er noe du kan anbefale. Er det noe du liker å lese?

 

Sigrid: Jeg er inne og ser på litt forskjellig. Følger med på nyhetene å leser blogger. Din blogg. Podcaster. Men jeg har fullstendig fokus på å bygge friskus. Så jeg er ikke en veldig moderne it gründer som følger med på veldig masse forskjellig. Jeg er har fokus på friskus. 

 

Silvija: Kjempebra. Vil du legge igjen ett sitat til våre lyttere, som liten gave?

 

Sigrid: Ja. Det handler ikke om å sette strøm på papiret. Man må være innovativ med det man bygger, ikke prøve å få ut en grafiskpesifikasjon av noen. Også skal man sette seg ned å kode det, også har man laget noe. Vi må tenke hele tiden hva som er smart og hvordan blir det effektiv. Må man gjøre om de arbeidsmåtene som man har gjort før. Og det er det vi har utfordret alle disse kommunene og frivilligheten som har vært med nå. Vi kan ikke sette strøm på papiret, da blir det ikke innovasjon. Og det blir ikke moderne teknologi som effektiviserer fremtiden.

 

Silvija: Hvis folk skal huske en ting fra samtalen vår. Hva skal det være? 

 

Sigrid: At de må gå inn på friskus.com å få sin friskusprofil. Det skal vi gjøre. 

 

Silvija: Sigrid Nedkvitnes, som skal skynde seg for å rekke toget til Voss. Tusen takk for at du vare med oss og fortalte om Friskus. Og lærte oss hvordan man kan tenke rundt velferdsteknologi på en utrolig samfunnsvennlig måte.

 

Sigrid: Takk

 

Silvija: Takk til dere som lyttet. 

 

Du har lyttet til en podcast fra Lørn.tech, en lærings dugnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider learn.no

 

 

 

Quiz for Case #C0235

Du må være Medlem for å dokumentere din læring med å ta quiz 

Allerede Medlem? Logg inn her:

Du må være Medlem for å kunne skrive svar på refleksjonsspørsmål

Allerede Medlem? Logg inn her: