LØRN Case #C0297
Tech for morgendagens velferdssamfunn
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med medgründer i Nyby, Kristina Tuhus, om morgendagens velferdssamfunn. Nyby har utviklet en app som skal gjøre det enklere å koble tjenestemottakere opp mot de riktige velferdsressursene. I podcasten diskuterer Silvija og Kristina hvordan vi kan løse store samfunnsutfordringer gjennom ny organisering. Hvordan kan en ny type digital plattform for samhandling skape nye muligheter?

Kristina Tuhus

Medgründer

Nyby

"Vi jobber med en plattform som muliggjør trygg selvorganisering av tjenester på tvers av kommunale tjenester, frivillighet og andre aktører. Nøkkelen er å både lytte til behovene til kundene, men samtidig vise vei for hva man kan få til om man tenker litt utenfor boksen. Ved å knytte sammen mennesker direkte i en digital plattform kan man få til menneskemøter."

Varighet: 20 min

LYTTE

Ta quiz og få læringsbevis

0.00

Du må være medlem for å ta quiz

Ferdig med quiz?

Besvar refleksjonsoppgave

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i tech4good?

Grunder av Nyby, en sosial tech startup. Ble interessert i “good tech”/social impact fra Tech etter å ha både sett fremvekst av digitale plattformer i parallell med utfordringer i samfunnet med folk som faller utenfor (uførhet, ensomhet, ikke nok dekning av omsorgsbehov). Med tech kan man skalere stort, interessant å se kraften i digitale plattformer.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Vi jobber med en plattform som muliggjør trygg selvorganisering av tjenester på tvers av kommunale tjenester og frivillighet og andre aktører. Nøkkelen er å både lytte til behovene til kundene men samtidig vise vei for hva man kan få til om man tenker litt utenfor boksen. Ved å knytte sammen mennesker direkte i en digital plattform kan man

Hva fokuserer du på innen tech4good?

Få til menneskemøter! Bruke teknologi ikke for teknologiens skyld, men for å skalere antall menneskemøter! Man møtes rundt oppgaver som trengs å løses (f.eks en eldre dame trenger følgehjelp til lege), men samtidig sørger man for at folk som faller utenfor kan føle seg nyttige ved å bidra/hjelpe.

Hvorfor er det spennende?

Fordi vi ser at hvert enkelt møte vi får til gjør en forskjell i hver enkelts liv! Og fordi det er utrolig spennende å bygge opp virksomheten som står bak å få til disse møtene.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

Utfordringen rundt det å beholde personvern og sikkerhet opp i mot det å klare å nyttiggjøre seg ny teknologi. Jeg er nok en teknologioptimist, men tryggheten til at informasjon ikke blir misbrukt er helt avgjørende, så her ligger både utfordring og mulighet.

Dine egne relevante prosjekter siste året?

Nyby!

Dine andre favoritteksempler på tech4good internasjonalt og nasjonalt?

Mange gode eksempler på social tech eller good tech, men jeg har også lyst til å løfte frem green tech og “too good to go” som reduserer matsvinn! De sitter på Tøyen Startup Village sammen med oss

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Kunnskap om den nordiske velferdsmodellen slik den ble bygget opp til å være en av verdens beste velferdsmodeller! Denne er grunnlaget for at vi tror på at Nyby kan eksporteres internasjonalt også.

Et favoritt fremtidssitat?

Vår CTO synes jeg har et fint motto: “Living in the future, building what’s missing” – jeg er ikke utvikler selv, men liker innstillingen, det å være visjonær og bidra til å flytte verden fremover!

Viktigste poeng fra vår samtale?

Vi må bruke kraften i digitale plattformer til noe mer enn å låne drillen til naboen – sjekk ut Nyby i din kommune!

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i tech4good?

Grunder av Nyby, en sosial tech startup. Ble interessert i “good tech”/social impact fra Tech etter å ha både sett fremvekst av digitale plattformer i parallell med utfordringer i samfunnet med folk som faller utenfor (uførhet, ensomhet, ikke nok dekning av omsorgsbehov). Med tech kan man skalere stort, interessant å se kraften i digitale plattformer.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Vi jobber med en plattform som muliggjør trygg selvorganisering av tjenester på tvers av kommunale tjenester og frivillighet og andre aktører. Nøkkelen er å både lytte til behovene til kundene men samtidig vise vei for hva man kan få til om man tenker litt utenfor boksen. Ved å knytte sammen mennesker direkte i en digital plattform kan man

Hva fokuserer du på innen tech4good?

Få til menneskemøter! Bruke teknologi ikke for teknologiens skyld, men for å skalere antall menneskemøter! Man møtes rundt oppgaver som trengs å løses (f.eks en eldre dame trenger følgehjelp til lege), men samtidig sørger man for at folk som faller utenfor kan føle seg nyttige ved å bidra/hjelpe.

Hvorfor er det spennende?

Fordi vi ser at hvert enkelt møte vi får til gjør en forskjell i hver enkelts liv! Og fordi det er utrolig spennende å bygge opp virksomheten som står bak å få til disse møtene.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

Utfordringen rundt det å beholde personvern og sikkerhet opp i mot det å klare å nyttiggjøre seg ny teknologi. Jeg er nok en teknologioptimist, men tryggheten til at informasjon ikke blir misbrukt er helt avgjørende, så her ligger både utfordring og mulighet.

Dine egne relevante prosjekter siste året?

Nyby!

Dine andre favoritteksempler på tech4good internasjonalt og nasjonalt?

Mange gode eksempler på social tech eller good tech, men jeg har også lyst til å løfte frem green tech og “too good to go” som reduserer matsvinn! De sitter på Tøyen Startup Village sammen med oss

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Kunnskap om den nordiske velferdsmodellen slik den ble bygget opp til å være en av verdens beste velferdsmodeller! Denne er grunnlaget for at vi tror på at Nyby kan eksporteres internasjonalt også.

Et favoritt fremtidssitat?

Vår CTO synes jeg har et fint motto: “Living in the future, building what’s missing” – jeg er ikke utvikler selv, men liker innstillingen, det å være visjonær og bidra til å flytte verden fremover!

Viktigste poeng fra vår samtale?

Vi må bruke kraften i digitale plattformer til noe mer enn å låne drillen til naboen – sjekk ut Nyby i din kommune!

Vis mer
Tema: Helse- og velferdsteknologi
Organisasjon: Nyby
Perspektiv: Mindre bedrift
Dato: 190318
Sted: OSLO
Vert: Silvija Seres

Dette er hva du vil lære:


VelferdPlattform
Samhandling
Teknologi

Del denne Casen

Din neste LØRNing

Din neste LØRNing

Din neste LØRNing

Dette er LØRN Cases

En LØRN CASE er en kort og praktisk, lett og morsom, innovasjonshistorie. Den er fortalt på 30 minutter, er samtalebasert, og virker like bra som podkast, video eller tekst. Lytt og lær der det passer deg best! Vi dekker 15 tematiske områder om teknologi, innovasjon og ledelse, og 10 perspektiver som gründer, forsker etc. På denne siden kan du lytte, se eller lese gratis, men vi anbefaler deg å registrere deg, slik at vi kan lage personaliserte læringsstier for nettopp deg. 

Vi vil gjerne hjelpe deg komme i gang og fortsette å drive med livslang læring.

En LØRN CASE er en kort og praktisk, lett og morsom, innovasjonshistorie. Den er fortalt på 30 minutter, er samtalebasert, og virker like bra som podkast, video eller tekst. Lytt og lær der det passer deg best! Vi dekker 15 tematiske områder om teknologi, innovasjon og ledelse, og 10 perspektiver som gründer, forsker etc. På denne siden kan du lytte, se eller lese gratis, men vi anbefaler deg å registrere deg, slik at vi kan lage personaliserte læringsstier for nettopp deg. Vi vil gjerne hjelpe deg komme i gang og fortsette å drive med livslang læring.

Vis

Flere caser i samme tema

More Cases in the same topic

#C0160
Helse- og velferdsteknologi

Jan Biti

CEO

Cofounder

#C0152
Helse- og velferdsteknologi

Berit Løkensgard Strand

Professor

NTNU

#C0221
Helse- og velferdsteknologi

Jonathan Romm

Prof

Arkitekthøyskolen Oslo

Utskrift av samtalen: Tech for morgendagens velferdssamfunn

Velkommen til lørn.tech, en lærings dugnad om teknologi og samfunn med Silvija Seres og venner. 

 

Silvija Seres: Hei og velkommen til Lørn, mitt navn er Silvija Seres. Tema i dag er samfunnsrelevant teknologi. Vi kaller det tech4good. Min gjest er Kristina Tuhus, som er med gründer og Cfo i selskapet Nyby som er et fantastisk gründerselskap som aktiviserer frivillighet med å bygge koblinger på helt nye måter. Kristina, velkommen!

 

Kristina Tuhus: Takk skal du ha!

 

Silvija: Du og Fredrik prøver å revolusjonere vår oppførsel som medborgere. Vi i dette landet er veldig flinke til å si at det får kommunen eller staten fikse for oss, men det er jo utrolig mye ubrukte ressurser og uendelig med behov fremover. Og det dere har gjort med de gode samfunnsinstinktene dere har er rett og slett å si at da får vi koble folk på effektive og trygge måter så de kan bidra. 

 

Kristina: Helt riktig. 

 

Silvija: Fortell først litt om deg selv, også om Nyby. 

 

Kristina: Ja. Bakgrunnen min er faktisk mer på business-siden, jeg er utdannet økonom også har jeg jobbet mange år som strategikonsulent i McKinsey og sett teknologiutviklingen der. Også har jeg også ved siden av studiene langt tilbake vært i hjemmesykepleien. Og da så man jo litt av utfordringene som ligger i det at man ikke har nok tid i omsorgstjenestene til å gjøre alle tingene som det faktisk er behov for. Så jeg hadde den innsikten med meg sammen med at jeg hadde business-bakgrunnen og hadde lyst til å gjøre noe innenfor startup. Også ser man framveksten av digitale plattformer og hvilken kraft som ligger i det. Og Fredrik hadde da startet på ideen om nyby og hvordan man kan tenke nytt rundt hvordan man organiserer omsorg. Og han har også jobbet innenfor tech start-ups. Så vi koblet på en måte den innsikten med behovene som er i velferd som er under veldig stort press, og at man må tenke nytt med teknologi, for å se hva man kan få til hvis man bruker kraften i digitale plattformer. Så jeg og Fredrik og vår Cto Knut Urdalen startet opp med et techteam og begynte å bygge et produkt ganske tidlig. Og vi hadde med oss kommuner basert på en visjon om at her må vi bruke det å kunne koble folk enkelt med digital plattformerkraft. Så vi fikk med oss kommunen på prøve å bygge noe som kunne fungere bra, for å koble kommunale tjenester og hjemmetjenester opp mot frivillighet, pårørende og andre som kan bidra. 

 

Silvija: Veldig spennende. Du har også noe utenlandsk bakgrunn i utdanningen din?

 

Kristina: Jeg har studert 5 år i Frankrike, så det var jo interessant å se. Der er velferdsstaten veldig sterk, men det er en annen måte å gjøre ting på. Jo lenger Sør du kommer i Europa så har du det kanskje bygget inn i samfunnet, mer enn sånn at folk hjelpe hverandre. Familien er en viktig institusjon osv. Og det er litt av Fredrik sin bakgrunn hvor hele familie rigget seg rundt hans lillebror som var syk over en lang periode og til slutt døde. Det var jo litt den der som var fundamentet og ideen for hvordan ideen kom frem. At vi må organisere oss rundt som vi også gjorde tilbake i tid og som man kanskje gjør mer i Sør-europa. Men å gjøre det på en smart måte med teknologi og se hva som skjer da.

 

Silvija: Det er ganske spennende hva dere gjør. Jeg tror det kommer til å være enormt behov for sosiale tjenester fremover. Du ser på demografien at vi skal leve lenger. Antagelig vil mange av oss leve til bortimot hundre år. Det meste kan fikses i kroppen, mekanisk hjerteklaff osv. Men det mentale sliter vi med å finne helt ut av. Vi kommer til å trenge utrolig mye velferd og veldig mye helse. Og vi må både effektivisere leveransene av dette her offentlig, men vi må

også belage oss på å bruke de ubrukte ressursene mye bedre. Også er det noe med at jeg tror at vi mennesker er så sosiale dyr at vi trenger hverandre, og vi trenger den lokale tilhørigheten og aktivitetene. Og det å bygge på det lokale og det medmenneskelige er noe av det som dere virkelig promoterer gjennom plattformen deres. Gi oss noen eksempler på hvordan det kan funke.

 

Kristina: Vi er i over 20 kommuner nå, og vi ser at de skal ut på en endringsreise. De skal faktisk fortsatt ha trygge rammer rundt, for vi har jo bygd opp en av verdens beste velferdsstater, så vi skal ta med oss de verdiene som ligger i det når vi begynner å bruke teknologi. Men de skal begynne å bruke teknologi for å kunne ha trygge rammer, men selv organisere litt mer måten man får hjelp fra hverandre på. Så ute i en kommune så du nå at hjemmetjenestene har veldig mange forespørsel om «Kan vi få følge til legen». Det er ganske stor samfunnsmessig kostnad at folk ikke dukker opp til legetimene sine faktisk. Så det er veldig vanlig at hjemmetjenesten hjelper til med å organisere, men de er ikke en lovpålagt tjeneste. Så de spør frivilligheten eller andre for å se om de får organisert det. Og det er ganske tidkrevende å ringe rund å se hvem som kan hjelpe. Med Nyby nå så legger en hjemmehjelp ut et behov «Magda skal til legen neste Torsdag» og de som er kvalifiserte frivillig i frivilligsentralen ser det direkte i sin app og kan ta oppdraget å svare opp det direkte til den hjemmehjelpen, eller direkte til pårørende eller den eldre selv. Sånn at det blir organisert uten at hjemmetjenesten blir veldig belastet og må administrere seg. Så det er ett eksempel på hvordan man effektiviserer den kommunikasjonen får koblet folk og får gjort det i mye større skala sånn at hjemmetjenesten da kan hjelpe flere på kort tid. Så i Sagene bydel ble et sånt behov lagt ut en fredag og allerede da hjemmetjenesten kom på jobb igjen mandag morgen så var det oppdaget tatt av en frivillig.

 

Silvija: Hvordan forsikre man seg at riktige folk brukes til riktig oppgave? 

 

Kristina: Dette er en type plattform som kan minne litt om Finn småjobber. Man tenker kanskje på det som en sånn markedsplass, men dette er ikke det. Vi opererer med at organisasjonene er de viktige institusjonene fortsatt, de har kompetansen og erfaringen rundt hva som skal til for å være en god frivillig, eller hva som skal til for å kunne hjelpe en eldre. Så hjemmetjenestene velger å stole på å eller gjøre samarbeid med en frivilligsentral rundt aktiviteten følgesvenn, og da stoler de på frivilligsentralen sin måte å fordele sine ressurser på, og dermed blir det åpen kommunikasjon mot de frivillige som kan hjelpe. Et annet eksempel som jeg også vil nevne som er spennende er at grunnfilosofien til Nyby er at mennesker er muligheter, og det er ikke et probleme at vi blir eldre. Vi skal leve et langt liv, og mange pensjonister er veldig sprek og kan hjelpe. Mange som er uføre er uføre av ulike grunner, og er kanskje ganske arbeidsfør tidvis, annenhver uke eller hva det måtte være. Og da er det viktig at de kan gjøre noe som er bra for dem. Så vi har sett eksempel på at uføre blir koblet opp og blir kvalifisert som frivillige, og svarer på oppdrag og tar oppdrag når de er i form til det. Og det er en enorm mestringsfølelse for dem at de kan bidra. Så det er en veldig overraskende ting for noen kommuner at de ser at de får mobiliserte grupper som kanskje blir sett på som en kostnadsside i kommunen, og nå får de faktisk noe fint å jobbe med.

 

Silvija: Det som fascinerer meg med dette er at det er digital teknologi, sosial plattform og likevel er det dere gjør å fasilitere møter mellom mennesker. Så det er en fin måte å bruke de digitale plattformene til å finne, men det er fortsatt de fysiske møtene vi er avhengig av som mennesker for å leve livene våre. 

 

Kristina: Helt klart. Vi var på South west festivalen i fjor og hørte om hvordan teknologi blir sett på nå, og hva er de nye trenden. Og det er jo åpenbart at de nye trendene var at man skulle vekk fra teknologien å prøve å være mer tilstede i virkelige liv. Og det er akkurat det vi også forsøker å gjøre. Vi har ikke laget en app for at man skal sitte å like ting, vi prøver å konvertere til at folk går ut å møtes. Virkelig ta hånden, følge til legen, drikke kaffe sammen, være en språkvenn. Vi må bidra til at samfunnet går rundt. 

 

Silvija: Men du, jeg tror det er veldig mange som ikke vet hvordan de kunne kommet seg på plattformen. Så fortell litt om hovedgruppene på tjenestene deres, og man må være medlem i en frivillig organisasjon for å kunne registrere seg. Hvis man da har pensjonister som er kjempegode ingeniører og har så utrolig mye IQ som går på tomgang på Sudoku eller på Golftur i Marbella, at de heller skulle lært kidsa å kode eller konstruert noen kule greier for ungene på SFO. Eller drukket kaffe med innvandrer som skal lære seg norsk, og finne ut at nordmenn er egentlig helt ok å ha som venner. Hvordan kommer man inn?

 

Kristina: Det er to aspekter med dette. Vi har lagt opp til den tryggheten rundt, at man skal vite litt hvem er det som sitter i andre enden og svarer. Så en veldig fin inngang er å gå igjennom de eksisterende stasjonene, gå gjennom frivillige organisasjoner, gå igjennom «Lær kidsa koding» eller «Senior ressursene» eller forskjellige type organisasjoner hvor man kan være frivillig, og det kan også være betalte tjenester, det er ikke bare frivillighet det vi gjør. Men det vi også åpner opp for nå, og det vi ser også kommunene ønsker seg er å ha en aktivitetskalender tilgjengelig for kommunen hvor du ser hva som finnes av arrangementet, hvor kan du delta, men også hvordan du kan organisere deg. Og da kan man bare gå inn på de sidene og se hvilke organisasjoner som trenger frivillige, hvilke aktiviteter trengs, eller om du trenger hjelp til noe også. Så kan du melde deg direkte via en portal vi har laget for hver enkelt kommune som er med.

 

Silvija: Finnes det noe som heter Nyby-venn hvor min far kan registrere sin vilje til å hjelpe andre barn med matematikk? 

 

Kristina: Det er egentlig ingen begrensing på hvem som kan starte opp disse organisasjonene i Nyby. Vi har en idealistlisens. Vi selger lisenser på dette produktet, men alle som lager smågrupper som er mer på frivilligbasis i mindre grad, som bare ønsker å bidra, de kan snakke direkte med oss så ordner vi det for dem. Vi starter nå opp med en nabolagversjon også, som handler litt om det at alle kan melde seg inn i en åpen gruppe hvor de kan melde seg inn og bidra med det de kan når de vil. 

 

Silvija: Kjempespennende. Hva er det viktigste dere har lært ved å ha kjørt dette prosjektet, for dere har holdt på i noen år nå? 

 

Kristina: Det er tre år vi har holdt på, og det er veldig mye som har skjedd på den tiden åpenbart. Vi har jobbet tett med kommuner og med frivillig organisasjoner, så jeg vil si at fra der vi startet til der vi er nå så har det vært en utrolig innsikt og se hvor generisk problemstilling vi jobbet med. Det handler egentlig om å samhandle, å kunne samarbeide innenfor trygge rammer. Om det er innenfor privat sektor, internt i et privat selskap, eller mellom ulike avdelinger i en kommune. Eller kommune opp mot frivillighet, eller flyktningetjenesten opp mot sine veiledere. Det er så mange problemstillinger som er omfattet av en sånn plattform som vi nå har laget. Så det ble en kjempe innsikt at vi har klart å være veldig sånn strenge på å lage verktøy veldig generisk, og ikke utviklet noe som er veldig spesifikt for enkelttjenester, og det er selve verdien i plattformen at dette kan bli et økosystem sånn som også Facebook. Nemlig at du kobler egentlig alle på tvers, og så kan du velge innstilling på hvem som skal se hva og hvilke kvalifiseringer som skal til. 

 

Silvija: Jeg spurte hvem andre som inspirerer deg, hvem du ville dratt frem som veldig gode eksempler på tech4good, og du nevner de som heter Too good to go som sitter i nærheten av dere på Tøyen startup village. Kan ikke du si to setninger om begge to. For Tøyen startup village er et flott sted som blir snakket for lite om.

 

Kristina: Ja. Vi var vell med inn døra der før det ble offisielt en start up hub.  Men det ligger på Tøyen Torg og det var veldig ønsket å få litt mere næringsvirksomhet og innovasjon inn på den siden av byen, og da var vi med som et av de første selskapene på å bygge opp den startup villagen. Så det er litt sånn som Mech og Startup lab, men i mye mindre skala. Så vi prøve å linke litt til Nabolaget og bidra litt tilbake der så det får en fin effekt i nabolaget der. Så vi har jobbet med bydel Gamle Oslo fra tidlig med mye fine initiativer som foregår der. Og too good to go er en Start up som jobber med å redusere matsvinn. En veldig enkel app hvor du kan bestille mat som er til overs i løpet av en dag, om det er hotell, bakeri eller restauranter. Også kan du kjøpe det til en billig penge og det reduserer matsvinn, de tjener noen kroner og får dette til å gå rundt. Så det er et veldig spennende selskap å følge med på. Ett av de selskapene som har kommet veldig langt fra Tøyen.

 

Silvija: Jeg spurte deg om du kan anbefale noen startpunkter for Tech4Good, og da sa du som et skremselsinnslag Black Mirror. Jeg så tre, fire episoder og begynt å få mareritt. 

 

Kristina: Ja, det er veldig dystert. 

 

Silvija: Men poenget er at det er ganske spennende for de drar disse scenarioene helt ut. Men mye er faktisk teknologisk mulig, kanskje ikke akkurat sånn som det spilles ut der. Men det er ganske interessant og ha tenkt gjennom litt sånn god gammel science fiction. 

 

Kristina: Jeg helt enig at det er mange som ikke liker den så godt, men for meg var det veldig bra å ta de tankene til det helt ekstreme. Vi har et ansvar når man lager noe innenfor teknologi, og sørge for at dette blir brukt riktig. Jeg hørte akkurat at AI begynner å være så smart at det også klarer å skjønne hva som er fake news og ikke. Så dermed har man kanskje tatt igjen for alt det som har vært av fake news der ute. 

Men det vi legger til grunn er jo egentlig litt mer filosofiske inspiratorer som Adam Grant med «give and take» og La lo på selvorganisering og hvordan organisasjonene fornyer og utvikler seg, og at man ser at man kommer til å gå mot en selvorganisering mer og mer. 

 

Silvija: Du anbefaler også en oppsummering fra South by Southwest, for der er det veldig fokus på dette med det filosofiske og etiske rundt teknologi. Og det finner vi på nett?

 

Kristina: Det finnes mange forskjellige sammendrag fra det, men bare følge litt med på hva som skjer der. Og nå begynner også USA å tenke på hvordan regulere de store kjempene for å ta et samfunnsansvar de også. 

 

Silvija: Har du et sitat som du kan legge igjen som en liten gave til våre gjester?

 

Kristina: Ja, da må jeg visitere vår tekniske sjef «Living in the future, building what's missing». Og da tenker jeg det er bra at start-ups og vanlig selskaper prøver å se fremover å være litt visjonære, å bidra til å flytte verden et ordentlig steg fremover. 

 

Silvija: Hvis folk skal til huske en ting fra vår samtale hva vil at det skal være?

 

Kristina: Selvfølgelig følge med på Nyby å ta det i bruk i din kommune. Det er viktig det å bruke kraften i digitale plattformer til noe mer enn bare låne sukker og drill av naboen. Her er det utrolig mye spennende man kan gjøre.

 

Silvija: Fremtiden er også lokal og helt opp til oss. 

 

Kristina: Bra sagt. 

 

Silvija: Tusen takk for inspirasjonen, Kristina Tuhus og Nyby. 

 

Kristina: Takk skal du ha. 

 

Du har lyttet til en podcast fra Lørn.tech, en lærings dugnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider Lørn.tech.

 

Quiz for Case #C0297

Du må være Medlem for å dokumentere din læring med å ta quiz 

Allerede Medlem? Logg inn her:

Du må være Medlem for å kunne skrive svar på refleksjonsspørsmål

Allerede Medlem? Logg inn her: