LØRN case C0785 -
LØRN. SME

Ronny Haufe

Vise administrerende direktør

Coast Center Base, CCB

CCB i omstilling

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Vise administrerende direktør i CCB og konsernsjef CCB Energy Holding, Ronny Haufe. CCB er mest kjent som et base og forsyningsselskap, men de er en mer helhetlig bedrift med tyngde innenfor havnetjenester, eiendomsbesitter og forvalter, Inspeksjon, reparasjon m.m. Nå har de et sterk fokus på ren energi og bærekraft og tar en sentral rolle innen den industrielle omstilling til det «grønne skifte».
LØRN case C0785 -
LØRN. SME

Ronny Haufe

Vise administrerende direktør

Coast Center Base, CCB

CCB i omstilling

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Vise administrerende direktør i CCB og konsernsjef CCB Energy Holding, Ronny Haufe. CCB er mest kjent som et base og forsyningsselskap, men de er en mer helhetlig bedrift med tyngde innenfor havnetjenester, eiendomsbesitter og forvalter, Inspeksjon, reparasjon m.m. Nå har de et sterk fokus på ren energi og bærekraft og tar en sentral rolle innen den industrielle omstilling til det «grønne skifte».
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

34 min

Choose your preferred format

Hvem er du, personlig og faglig?

Som person er jeg glad i stadig å utvikle meg, nye retninger og at hverdagen gir både utfordringer og muigheter. Tror andre vil si at jeg er en god omsetter, en som får til i praksis målsetninger og visjoner. Rent faglig har jeg min forankring i helhetlig Ledelse og logistikk, IKT og økonomi.

Hva selger din organisasjon, og hvorfor kjøper folk fra dere?

CCB er mest kjent som base og forsyningsselskap, Vi har tyngde innenfor havnetjenester, eiendomsbesitter og forvalter, inspeksjon, reparasjon og vedlikeholdstjenester innenfor både verft, subseautstyr og struktur. Men også sterkt fokus på ren energi, fornybarhet.

Hva motiverer nettopp deg ved dette oppdraget?

Å bidra til nye arbeidsplasser, nye forretningsområder for våre eiere og selskaper i sin helhet. At vi også bidrar til at Norge når sine klimamål og fremmer nødvendig omstilling for fremtidige og bærekraftig aktivitet gjør det hele svært motiverende.

Dine beste tips til andre lignende selskaper?

Ha klare mål, avstemme ambisjonene til hva som er operasjonelt mulig og få en forankring hos arbeidsgiver og at det en skal oppnå er i samsvar med selskapenes visjon, strategi og målsetning.

Dine viktigste prosjekter siste året?

- Aktiv i forhold til CCS (mottak- og deponeringsanlegg for CO2)

- Bygge opp selskaps- og organisasjonsstruktur for den omstilling og retning vi har satt

- Bygge og utvikle en fremtidig industripark

- Søke og oppnå støtte fra ENOVA for fremtidig H2 produksjon

- Etablere nye forretningsområder innenfor Havbruk, Fjernvarme

- Bidra til grunnlag for fremtidig etablering av Bergen Havn på Ågotnes

- Omsette visjon og målsetning til operasjonell aktivitet for selskapene

Hvem inspirerer deg?

Jeg synes treneren til Warholm inspirerer: Leif Olav Alnes, som blant annet har det treffende ordtaket «Godt gjort er bedre enn godt sagt».

Hva gjør vi unikt godt i Norge?

Vi setter HMS svært høyt i alt vi gjør. Vi har en samarbeidsform og samhandling som gjør oss mange ganger godt egnet for å løse kompliserte oppgaver til tross for at vi er et lite land.

Viktigste nye perspektiver fra Covid?

Tålmodighet, at vi alle må tenke hva som er rett for allmenheten og ikke bare deg selv. Dette vil kunne ta tid og viktig at alle bidrar. Det påvirke arbeidsmetoder og samvirke mellom mennesker, men også mellom selskapene.

Dine beste ledelses-tips?

Mine 3 F’er: Fokus, Fokus og atter Fokus. Bruk menneskers ressurser der hvor de får blomstre og utvikle seg best.

Bruker du bærekraft som vekstmotor?

Vi har satt stor trykk på omstilling mot fremtidig bærekraft og det «grønne» skiftet.

Et yndlingssitat eller livsmotto?

Det er i motbakker det går oppover.

Ronny Haufe
Vise administrerende direktør
Coast Center Base, CCB
CASE ID: C0785
TEMA: MARITIME AND MARINE TECH
DATE : 200820
DURATION : 34 min
LITERATURE:
Tja, alt fra krim med Jørn Lier Horst, til humor med Are Kalvø og ikke minst Dagfinn Lyngbø.
YOU WILL LØRN ABOUT:
Kritisk ledelseSubseautstyr Bærekraft Klustertankegang
QUOTE
"Vi bidrar til at Norge når sine klimamål og fremmer nødvendig omstilling for fremtidige og bærekraftig aktivitet, dette gjør at det hele blir svært motiverende"
More Cases in topic of MARITIME AND MARINE TECH
#C0209
MARITIME AND MARINE TECH
Exponential Marine Engineering

Ben Fitzgerald

Engineers

CoreMarine

#C0208
MARITIME AND MARINE TECH
fremtidens shipping

Aleksander Stensby

CEO

Klaveness

#C0206
MARITIME AND MARINE TECH
Digital dykkemaske

Christine Spiten

CEO

Blueeye Robotics