LØRN Case #C1164
Nytt kvalitetssystem i Bamble kommune
Denne episoden er en del av en podkastserie med Lørn og Bamble Kommune. Episoden dreier seg om hvordan Bamble kommune bruker et kvalitetssystem for å registrere avvik og kontinuerlig forbedring i utviklingen av kommunen. Vi møter Emilie Bakke Nilssen som er juridisk rådgiver og Monica Cronblad Isaksen som er konstituert HMS-sjef i Bamble kommune til en læringssamtale ledet av Silvija Seres.

Monica Isaksen

HR sjef

Bamble kommune

Emilie Bakke Nilssen

Juridisk rådgiver

Bamble kommune

" Innføring av et nytt kvalitetssystem har betydning for de ansattes jobbhverdag, som igjen får betydning for tjenestene vi gir til innbyggerne. "

Varighet: 36 min

LYTTE

Ta quiz og få læringsbevis

0.00

Du må være medlem for å ta quiz

Ferdig med quiz?

Besvar refleksjonsoppgave

Tema: Innovasjon i offentlig sektor
Organisasjon: Bamble kommune
Perspektiv: Offentlig sektor
Dato: 220331
Sted: VESTFOLD OG TELEMARK
Vert: Silvija Seres

Dette er hva du vil lære:


Introduksjon av Dokumentbiblioteket i Compilo og hva det inneholder
Hva er internkontroll og hvorfor er det viktig
Kvalitetssystemet Compilo som et verktøy
Internkontroll sett fra de ansattes perspektiv, eksempler

Mer læring:

Monica Cronblad Isaksen: Dersom man er opptatt av arbeidsmiljø anbefales STAMI sin nettside. Her finner man mye god forskning og gode filmsnutter til inspirasjon til eget arbeid. Når det gjelder HMS vil jeg anbefale «HMS i offentlig sektor». Denne tar utgangspunkt i litt andre perspektiv enn hva vi tradisjonelt har gjort i det offentlige da vi har hentet mye fra industrien. 

Emilie Bakke Nilssen: Hvis man er opptatt av internkontroll synes jeg KS sin veileder “Orden i eget hus- kommunedirektørens internkontroll” gir en god innføring og har en fin innfallsvinkel. 

 

 

 

Del denne Casen

Din neste LØRNing

Din neste LØRNing

Din neste LØRNing

Dette er LØRN Cases

En LØRN CASE er en kort og praktisk, lett og morsom, innovasjonshistorie. Den er fortalt på 30 minutter, er samtalebasert, og virker like bra som podkast, video eller tekst. Lytt og lær der det passer deg best! Vi dekker 15 tematiske områder om teknologi, innovasjon og ledelse, og 10 perspektiver som gründer, forsker etc. På denne siden kan du lytte, se eller lese gratis, men vi anbefaler deg å registrere deg, slik at vi kan lage personaliserte læringsstier for nettopp deg. 

Vi vil gjerne hjelpe deg komme i gang og fortsette å drive med livslang læring.

En LØRN CASE er en kort og praktisk, lett og morsom, innovasjonshistorie. Den er fortalt på 30 minutter, er samtalebasert, og virker like bra som podkast, video eller tekst. Lytt og lær der det passer deg best! Vi dekker 15 tematiske områder om teknologi, innovasjon og ledelse, og 10 perspektiver som gründer, forsker etc. På denne siden kan du lytte, se eller lese gratis, men vi anbefaler deg å registrere deg, slik at vi kan lage personaliserte læringsstier for nettopp deg. Vi vil gjerne hjelpe deg komme i gang og fortsette å drive med livslang læring.

Vis

Flere caser i samme tema

More Cases in the same topic

#C0037
Innovasjon i offentlig sektor

Dan Sørensen

Senioradvokat

Selmer

#C0036
Innovasjon i offentlig sektor

Malcolm Langford

Professor

UiO

#C0035
Innovasjon i offentlig sektor

Merete Nygaard

Grunder

Lawbotics

Utskrift av samtalen: Nytt kvalitetssystem i Bamble kommune

Velkommen til LØRN.Tech - en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvija Seres og venner.

 

Silvija Seres: Hei og velkommen til LØRN case som er en del av en podcastserie som LØRN har med Bamble kommune om innovasjon i kommunesektoren. Denne episoden dreier seg om hvordan Bamble kommune bruker et kvalitetssystem for å registrere avvik og kontinuerlig forbedring i utviklingen av kommunen. Dagens gjester er Emilie Bakke Nilssen som er juridisk rådgiver og Monica Kronblad Isaksen som er konstituert HMS sjef i Bamble kommune. Velkommen til dere to, Emilie og Monica. 

 

Emilie Bakke Nilssen: Takk. 

 

Monica Kronblad Isaksen: Takk. 

 

Silvija: Vi skal snakke i ca 30 minutter om deres erfaringer og deres motivasjon for innføring av et nytt heldigitalt system for å håndtere avvik og internkontroll i Bamble kommune. Vi har allerede hatt en samtale med prosjektlederen og leverandøren for det systemet og det vi skal fokusere på nå er mer bruker og eier perspektivet. Hva ønsker dere å få ut av dette systemet, hvorfor og kanskje hva det er som er annerledes med Bamble kommune. Hvordan har deres spesielle behov formet prosjektet og innovasjonsoppdraget? Før vi begynner å snakke om innholdet faglig så snakker vi litt personlig. Da håper jeg at dere kan introdusere dere med å si noe også litt utenom jobb. Kanskje vi kan starte med Emilie og så til Monica i den rekkefølgen som dere står oppsatt i headingen. Så Emilie hvem er du og hva driver deg? 

 

Emilie: Ja, hei jeg heter Emilie Bakke Nilssen. Jeg er 28 år og kommer fra Porsgrunn, der bor jeg med samboer. Jeg er utdannet jurist og har jobbet i Bamble kommune siden september i fjor og her jobber jeg på HR og dokumentsenter og synes det er veldig spennende. Som person er jeg en rolig person og jeg liker å trene, reise. Veldig glad i dyr og har drevet med ridning i ganske mange år også har jeg en hund. 

 

Silvija: Du, hvis jeg hadde gjort en statistikk på når jeg spør nordmenn om hva de vil si om seg personlig så sier de fleste at de er relativt rolige personer også sier de at de liker å trene. Så jeg tror vi må grave litt mer for å finne om du har en eksentrisk hobby av noe slag. Liker du noe rar musikk?

 

Emilie: Nei, ikke som jeg kommer på selv hvertfall. 

 

Silvija: Nei, du er jurist i tillegg så kanskje jeg ikke skal pushe for hardt. Du får lov til å være ordentlig. Hva med deg Monica, hvem er du?

 

Monica: Jeg heter Monica Kronblad Isaksen og jeg er fra Bamble kommune. Jeg er gift og har tre voksne jenter. Fortsatt ei som bor hjemme. I tillegg så har vi en katt. Som Emilie liker jeg også å trene men det består gjerne i å ta seg en sykkeltur eller en gåtur i naturen eller en løpetur. Jeg liker også å reise, veldig glad for det nå at vi får en tid hvor vi kanskje kan ta tilbake litt reiseaktiviteten etter pandemi. Ja, jeg har jobbet i Bamble kommune egentlig i ganske mange år, har gjort litt forskjellig. Begynte som leder og jobber egentlig som rådgiver, men som du introduserte så er jeg akkurat nå konstituert HMS sjef. Så det er litt om meg. 

 

Silvija: Hva er det mest eksentriske hobby messig du kan si om deg? 

 

Monica: Ja, det må vel være nå som vi går våren i møte å pakke tursekken og ta med hengekøya og ta en natt ute. Det tror jeg må være det mest eksentriske. Det er rekreasjon. 

 

Silvija: Ja, så gøy. Det må du lære meg rett og slett. 

 

Monica: Jo, noen ganger er det bare en terskel man må gå over. Man må bare tørre også gjennomføre. 

 

Silvija: Det er ikke veldig kaldt? 

 

Monica: En må kle seg godt og ha en god varm sovepose så hjelper det. 

 

Silvija: Du er ikke redd for å falle ut? 

 

Monica: Nei, vet du hva man ligger godt oppi hengekøya så man ramler ikke ut. 

 

Silvija: Ja, veldig kult. Da kan jeg egentlig starte med deg Emilie. Du sa du jobber på HR og dokumentbibliotek. Hva gjør en jurist der med et internkontrollsystem å gjøre? 

 

Emilie: Internkontroll det er kort fortalt å sikre at kommunen følger lover og forskrifter. Det er mange måter man kan gjøre det på. I min daglige jobb bidrar jeg med det å komme med rådgivning som ansatte har om ulike spørsmål. Det kan være mye forskjellig, hvordan de bør forholde seg, hva alternativene er feks. Nå for tiden holder jeg på med å holde interne opplæring til de ansatte innenfor relevant låvgivning. Så det er også med på å bidra til å ha en god intern kontroll ved at de ansatte er kjent med regelverket og hvordan man vil jobbe. 

Silvija: Internkontroll, oppfølging av lover og regler, men hva har det med digitalisering å gjøre med da? Og det systemet vi snakker om. 

 

Emilie: Jeg vil si digitalisering er et verktøy for å kunne jobbe godt med internkontroll. Det gjør at det blir satt bedre inn i et system og det er mer tilgjengelig og oversiktlig. Så Compilo er jo et godt verktøy for ansatte i kommunen til å ha en bedre oversikt og for å igangsette tiltak og følge opp som jeg synes er veldig bra.

 

Silvija: Hvis jeg forsto samtalen riktig i forrige case som vi gjorde med John og Rune. Så snakket de om at vi bruker dette systemet som en veldig effektiv måte å samle alle avvik, gå fra ringpermer til et digitalt arkiv. Det gir også innsikt i helhetlige prosesser, så man kan se at avvikene ble håndtert, man kan se læringen av det, men man kan også se hvordan det påvirker andre deler av organisasjonen. Et eksempel som ble nevnt her, feks et HMS problem som leder til la oss si økt sykefravær som leder til økt bruk av vikarer som da leder til budsjett omstruktureringer. Sånn at det hjelper også å tenke prosessforbedringer, helhetlig ledelse og samarbeid på tvers av grupper i kommuneavdelinger, siloer om du vil. Det har jeg veldig lyst til å spørre deg om Monica, for du har hovedfokus på HMS, men HMS henger også sammen med veldig mye annet. En av de avvikene som internkontroll dreier seg om går på HMS område og det andre går på arbeidsmiljø hvis jeg har forstått det riktig? 

 

Monica: Ja, det kan jeg si litt om. HMS, det er egentlig alt vi gjør, all den jobben vi gjør, så har vi HMS med oss. I hvertfall så burde vi ha det. Det er sånn at Compilo er et digitalt verktøy, og som Rune sikkert har fortalt om så er det sånn at vi har gått fra å ha det veldig manuelle permer. Vi har hatt noe samlet på det vi kaller ansattportal og en internkontroll der, men likevel så har vi jo opplevd at dette er et veldig manuelt arbeid. Da kan jeg si litt om i forhold til det med avvik og avvikshåndtering. Det har seg sånn at Compilo har jo da en avviksmodul og den ene kategorien der er HMS, og alt det som innebærer i HMS. I tillegg så er det sånn at vi har det som går mer på gdpr og personvern. Det er det som går på selve organisasjonen for eksempel økonomi. Vi har det som går på fysisk miljø, det går på forurensning, det vi kaller for stoffkartotek. Vi må jo ha et kartotek hvor vi har registrert faget stoffer for eksempel. Så sånn sett kan du da få en god helhet osm du sier. Jeg tenker jo avvik og avviksmodulen er jo kjempe viktig når man tenker videre arbeid for forbedring og utvikling. Det er hele grunntanken og intensjonen med å melde et avvik og kunne gjøre et forbedringsarbeid og ikke minst å få avdekket og rette på ting som er feil og mangelfullt. Eller som bryter med lovverk som bryter standarder, rutiner eller prosedyrer, for å gjøre ting bedre, eller bli oppmerksom på noe.

 

Silvija: Kanskje du kan definere HMS, for det er kanskje ikke alle vet hva det er. Men det er vel Health and Management Systems. Eller arbeidsmiljø?

 

Monica: Ja, HMS er forkortelsen på Helse, miljø og sikkerhet. Det handler om vårt arbeidsmiljø. Det er jo sånn at alle skal ha et trygt, sikkert og godt arbeidsmiljø som vi er og står i hver dag. Så er det sånn at vi også skal kunne ha godt HMS arbeid fordi vi skal levere noen tjenester også. Slik at vi deler arbeidsmiljøet vårt inn i det vi kaller for organisatorisk psykososialt og fysisk arbeidsmiljø. Det er jo inndelingen som HMS dekker innenfor alle disse områdene i arbeidsmiljøet. 

 

Silvija: Det jeg tenker er veldig viktig for oss er kanskje å si at det ikke bare dreier seg om skader og sykdomsdager og den type avvik. Men at det er en helhetlig tankegang rundt et langsiktig bærekraftig arbeidsmiljø. Dette her med å være et sted hvor folk klarer å jobbe godt og med glede over lang tid. Hva slags avvik ser man etter da? 

 

Monica: Jeg tenker at hvis man tar utgangspunkt i litt det du sier om sykefravær så tenker vi at det er viktig med helsefremmende arbeidsplasser, som setter H for helse. Da er det viktig å se på de områdene innenfor arbeidsmiljøet. Hvis vi da tar det fysiske så må vi ha en arbeidsplass, et bygg, kanskje vi har en kontorplass, eller et arbeidsbord med ulike hjelpemidler som pc’er. Innenfor helse har de veldig mange hjelpemidler i arbeidet sitt. Det handler om temperatur, luft og lyd. Også er det sånn at vi også må ha fokus på det organisatoriske. Vi trenger at noen leder oss i arbeidet. Vi trenger å ha en arbeidsplan, en turnus. Vi må jo vite når vi skal komme på jobb og når vi skal gå fra jobb, hva skal jeg gjøre innenfor de timene? Vi trenger en stillingsbeskrivelse. Eller kanskje vi trenger en instruks fordi arbeidet er farlige arbeider som gjør at vi må forberede arbeidet før vi setter i gang for å unngå skader eller unngå det vi kaller for avvik. Ikke minst det som offentlig sektor en god del av. Det som går på psykososialt arbeidsmiljø. Emosjonelt belastende arbeid, eller det som går på relasjon, samarbeid, samhandling, kollegaer i mellom, utøver tjenestemottaker som vi så fint kaller det for. Hvilket forhold du har til ulike samarbeidspartnere, kollegaer. Opplever du at arbeidet ditt er forutsigbart. Opplever du å ha kontroll? Er det for stort arbeidspress? For stor belastning? Får du den anerkjennelsen hu har behov for? Blir du involvert? Får du ofte lov til å medvirke? Du vet at alle disse faktorene innenfor et arbeidsmiljø påvirker om vi får et godt, sikkert og trygt arbeidsmiljø. Da må man jobbe systematisk. For det er en del av en internkontroll, sånn at dette her må vi jobbe systematisk med, fordi det er en helhet i alt vi gjør. Og vi må følge lover og avtaleverk. Vi må ha rutiner, prosedyrer, retningslinjer for det arbeidet vi skal gjøre, enten om det er lokalt for den enkelte arbeidsplass eller mer overordnet. For hva skjer da hvis det skjer noen feil på veien? For det kan det jo gjøre. Altså det blir et avvik eller det oppstår en skade, eller vi har en mangelfull rutine som gjør at vi kanskje setter sikkerhet i fare. For alt dette vi gjør, så er det viktigste læring og forbedringsperspektivet, men like mye så handler dette om forebygging for at det skal bli sykefravær, eller man skal skade seg på jobben. 

 

Silvija: Jeg tror hvis jeg skal oppsummere litt forenklet så er det to ting jeg har lyst til å framheve, Monica. Det ene er at dere som kommune har egentlig veldig mange ansatte, det er lærere, hjelpepleiere, kommunebyrokratene. Så det er et kjempe system og det er arbeidsmiljø i endring feks under pandemien så har vi sett hvordan lærere fikk ekstra mye press på seg eller hvordan sykepleiere måtte jobbe i perioder også videre. Det å kunne se litt tallene og avvikene i et system gjør at man da kan se helheten. For av og til kan mitt inntrykk være at noen få sier ifra, kanskje sier ifra for mye også er det veldig mange andre som kanskje ikke sier ifra. Men med et godt avvikshånderingssystem så kan man se den reele situasjonen og være i en tilpasningsmodus veldig fleksibelt.  

 

Monica: Jeg tror du absolutt er inne på noe her og da er vi litt tilbake til historisk hvor vi har hatt en avvikshåndtering som har vært veldig manuel i forhold til bruk av skjemaer. Nå får vi et digitalt system som forenkler det å melde avvik. Vi kan gjøre det på mobilen vår, den bor vi jo med hele tiden, eller vi kan gjøre det via pc også får vi melding om avviket med en gang. Også får man også mulighet nå til å komme med forbedringsforslag til det avviket som meldes. Så er det klart at det er ulike grader av alvorlighet av disse avvikene. Det gir en helt annen mulighet til å jobbe systematisk med forbedring. For det er klart som du også er inne på, det er ulik kultur for å melde om avvik, og det er kanskje det som er det viktigste budskapet. Det er at avvik skal meldes for at vi skal kunne endre, forbedre, utvikle og lære. Ikke minst kunne forebygge for noe. Dessverre er det noen som tenker at avvik viser dine egne feil, eller mangel. Man har ikke lyst til å snakke om dette høyt for man er redd for at da ser noen at man ikke gjør det man skal, men det handler jo ikke om det. Det er kjempeviktig å melde avvikene slik at vi kan få et godt systematisk HMS arbeid. Det er viktig å heller få sett på gode rutiner eller det du nevner med pandemi. Det er så viktig at vi har sykepleiere som kjenner godt til smittevernrutiner sånn at man ikke setter seg selv eller andre i fare for ytterligere smitte. Det er kjempeviktig. 

 

Silvija: Jeg tenker at hvis jeg spiller den ballen tilbake en gang til også går vi over til Emilie og dokumentbiblioteket. Altså avvik er bra og det er en ganske stor kulturendring i offentlig sektor. Det burde jeg kanskje presisere. Det er at å oppdage det avvik er bra. Det er veldig mye bedre å få ting frem i lyset også krever dette her en del av både ledelse og av alle ansatte å vite det at det er til for å fikses. Det er til for å lære fra og det er til for å forbedres. Jeg tror dette har noe med robustheten av vårt offentlige apparat å gjøre. Jeg tror vi har en av de beste offentlige systemene i verden og det har nettopp med måten man er så utviklingsorientert på istedenfor at man bare kontrollerer og forvaler og forsteiner systemene. Det vil alltid være avvik, og som du sier så er noen veldig mye viktigere enn andre og hvis man føler at der er realisme i raporteringsmengden så er det også mulig å prioritere. Det er kanskje der det har vært veldig vanskelig for de som skal håndtere disse avvikene tidligere å vite hva er det som brenner mest og da blir det kanskje ikke tid til å gjøre det som er viktigst tilslutt. Monica, skal vi gå over til dokumentbiblioteket eller burde vi si noe mer rundt avvikshåndtering? For det har vært fem kategorier på avvik som jeg har pukket opp fra Rune og John. Det er HMS, som vi snakket om nå. Så finnes det også tjenesteavvik, ytre miljø, organisasjon og gdpr og informasjonssikkerhet. 

 

Monica: Jeg tenker at det viser at avvik handler om flere områder og det er viktig å ta med seg. Avvik er en del av en internkontrollsystem også tror jeg det er viktig å ta med seg det at avvik og avvikshåndtering, det er for endring, utvikling og læring. Det er for å skape trygge og gode arbeidsplasser som igjen gir gode tjenester som vi skal levere.  

 

Silvija: Veldig bra. Emilie, hva gjør dere med dokumentbiblioteket. Hvorfor har dere det og hvorfor er det viktig? Hva er verdien for ansatte i kommunen?

 

Emilie: Vi har jo et dokumentbibliotek i dag, som vi har hatt hele tiden. Når vi nå innfører Compilo så vil alt av kommunens styrende dokumenter som det heter, finnes på et sted. Det kan være alt fra rutiner, prosedyrer, retningslinjer. Både på den enkelte enhet, men også overordnet i kommunen. Det gjør det lettere for de ansatte å etterleve de her rutinene, fordi alt er samlet på et sted og det er da lettere tilgjengelig. I Compilo, er det kun de relevante dokumentene for den enkelte ansatte som vil ligge på forsiden. Det gjør det rett og slett mer tilgjengelig og oversiktlig. Så for eksempel en som jobber i sykehjem blir usikker på hvordan prosedyren på å stelle et sår er feks. så vil man enkelt kunne finne den prosedyren for sårstell inne i Compilo. Det vil da føre til mindre avvik. Så alt henger sammen. Internkontroll vil gi bedre tjenester og et bedre og et godt og forsvarlig arbeidsmiljø. I tillegg til det så er Compilo veldig bra med tanke på digitalisering og tilgjenglighet. Da særlig for de som ikke jobber på kontor. For å melde avvik må man i dag ha tilgang ppå en pc. Men nå kan man lett gå inn på mobilen sin og finne det man trenger der på Compilo. Så da kan man feks. melde avvik uansett hvor man befinner seg eller lese en prosedyre når som helst. Det var Monica litt inne på også. 

 

Silvija: Men det dere sier er at ikke bare har man gått vekk fra ringpermer, men man har også gått videre fra ganske krevende komplekse skjemaer til et system som fungerer bra der du er. Slik at det er en mulighet for å melde av ting ganske umiddelbart, også blir det håndtert av systemet ganske umiddelbart. 

 

Monica: Ja, vi har jo mange arbeidsgrupper. Vi sitter på kontor, men de aller fleste jobber ute i felt. Så det er noe med å ha muligheter å der og da når ting oppstår å melde fra. Så sånn sett synes vi det er en kjempe utvikling og fremgang at man kan gjøre det fra mobilen som man har med seg hele tiden. Som Emilie også er inne på kan man også ha det som et oppslagsverk om du er i behov av å kunne se en rutine eller en retningslinje. Eller om du er usikker på noe så kan du også finne det der og da istedenfor at det må inn en til på arbeidsplassen, eller ny lokasjon også må du slå opp enten i en perm eller på pc. Så sånn sett så tenker vi at dette her forenkler og gir en mye bedre kvalitet. 

 

Silvija: Også tenker jeg at det at man utvikler en god dokumentstruktur digitalt en av de tingene vi har lært med vårt bibliotek i LØRN er at det å finne de optimale strukturene det å drive å forbedre dette biblioteket hele tiden gjør at man blir bedre kjent med innholdet, at man forstår prosessene bedre gjennom denne digitale øvelsen. Hvis det blir sånn at ansatte lettere finner fram til tidligere dokumenter, arkivdokumenter feks. tror jeg at det det blir utviklende for ansatte og deres forståelse på tvers av de rollene man har. Det ligger veldig mye organisatorisk utvikling i et godt dokumentbibliotek. 

 

Emilie: Ja, det gjør det. Når man skal lage et helt nytt dokumentbibliotek blir man tvunget til å tenke gjennom hvordan ting er i dag, kanskje det er ting man kan gjøre bedre. Så det er mye man skal tenke på. Når det gjelder dokumentene i seg selv vil det også bli enklere for ledere å utarbeide nye dokumenter fordi i Compilo har man egne maler man kan bruke. Der er det egne overskrifter som man fyller tekst inn under og da sikrer man at i hvert dokument at man får med seg det man skal. Dokumentene blir mer enhetlige og det er med på å skape en ny dokumentstruktur og er en del av forbedringsarbeidet vi driver med hele tiden. 

 

Silvija: Jeg har egentlig lyst til å komme litt tilbake til Monica nå. To spørsmål, dete ene er hva kan andre kommuner over tid lære av Bamble kommune her? Jeg har jobbet med en del prosjekter på tvers av kommuner, og mitt inntrykk er at det er utrolig mye innovasjon som skjer i offentlig sektor i Norge, kanskje verdensledende egentlig. Fremoverlente ansatte, kunnskapsrike ansatte, mulighet til å innovere, men at kunnskapsdeling mellom kommuner er noe vi kunne hatt veldig mye mer glede av. Hva er det som er eksepsjonelt interessant, sterkt, annerledes med Bamble kommune som de som hører på fra andre kommuner kan være litt nysgjerrige på?

 

Monica: Ja, det er jo et godt spørsmål. Jeg vil nok trekke frem at vi er opptatt av å være en lærende organisasjon. Vi er opptatt i å være i utvikling og tenke innovativt. Det å på en måte følge det som også er samfunnsutviklinga, det å bli digitale og kunne forbedre noe bli utviklende og lærende. Det tror jeg kanskje at jeg har lyst til å fremheve som jeg tenker at offentlig sektor har kommet langt på. Jeg tenker at det må vi hvis vi skal være attraktivt arbeidsmarked så må vi også være med på den utviklingen som skjer rundt oss og det mener jeg Bamble kommune er. 

 

Silvija: Jeg følger deg på den. Det dere gjør i denne serien hvor dere eksponerer innovasjonsprosjekter som ikke er ferdig men er i gang. For veldig ofte opplever jeg at folk ikke vil snakke om noe før man har ikke bare ferdigstilt prosjektet og gjennomanalysert det, men pakket det inn i tre lag med silkepapir. Det skal være så perfekt, mens dere formidler prosesser som er i gang hos dere for å involvere, for å motivere alle ansatte og folk utenfor, innbyggere og andre kommuner også. Det tenker jeg er veldig modig ledelse for en lærende organisasjon. Det er veldig, veldig spennende. Det å også høre egne ansatte snakke om dette her i steden for at det må være en professor eller en fremtidsekspert som skal stå der og si at dette her er bra og viktig, det tror jeg også er veldig effektfullt. Folk lærer best av hverandre og de som de vet skjønner situasjonen på ordentlig. Så lurer jeg på, Emilie du er ung. Jeg husker ikke om du sa 25 eller 28.

 

Emilie: Ja, 28. 

Silvija: Hvorfor valgte du som nyutdannet jurist å jobbe for Bamble kommune? Annet enn at du synes det er veldig fint å bo i Porsgrunn. 

 

Emilie: Jeg er opptatt av lovgivning og regler sånn sett, men jeg synes det er i tillegg til arbeidsoppgavene her så ser jeg viktigheten av å ha system og orden for å levere gode tjenester. Det er også viktig for å ha et positivt og forsvarlig arbeidsmiljø. Så derfor synes jeg at det prosjektet vi jobber med nå er veldig spennende, også synes jeg at Bamble kommune som arbeidsplass er en veldig positiv og engasjerende arbeidsplass. Det er givende å jobbe her og man får vært med på mye spennende. 

 

Silvija: Man ser nå at særlig etter Corona så er det, det man kaller ‘the great resignation’ og noen kaller det fornyet krig om hodene. Historisk høy forflytning av folk, og folk flytter seg til organisasjoner som støtter akkurat de tre tingene som dere har snakket om nå. Det ene er evne til læring og utvikling, og utviklingsmuligheter. Det andre er det å være en fleksibel organisasjon, men da må man ha gode strukturer og veldig god ledelse. Det tredje er at man tar hele mennesket på alvor. Altså de ansattes velferd, eller HMS på langsikt. Det tror jeg man får veldig mye igjen for når man investerer ordentlig godt i det som dere gjør. Monica, er det noe viktig vi har glemt å prate om? Nå skulle vi egentlig prate både om Compilo, men også om den digitaliseringen av avvikskontroll, kvalitetssystemer og internkontroll, men vi endte opp med å snakke også om en del organisasjonstematikk, men er det noe annet viktig vi burde nevne relatert til prosjektet her? 

 

Monica: Jeg håper jo at alle vil oppleve og erfare at dette her kommer til å bli et nyttig verktøy i arbeidshverdagen. Enten om det er primært for å melde avvik eller om man skal tenke mer systematisk internkontroll. Eller ha et godt oppslagsverk i dokumentbiblioteket, eller om vi skal drive med risikovurdering, eller revisjon av våre rutiner og retningslinjer. Så håper jeg alle ansatte uavhengig av rolle og funksjon vil oppleve at dette her er et veldig godt steg i riktig retning. Det håper jeg for å kunne skape gode og trygge arbeidsplasser og for å kunne utvikle gode tjenester framover også. 

 

Silvija: Veldig bra, da sier jeg tusen takk for tiden deres og for en inspirerende og lærerik samtale, også takk til lytterne våre. 

 

Du har nå lyttet til en podcast fra LØRN.Tech - en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å ha lyttet til denne podcasten på vårt online universitet LØRN.University. 

Quiz for Case #C1164

Du må være Medlem for å dokumentere din læring med å ta quiz 

Allerede Medlem? Logg inn her:

Du må være Medlem for å kunne skrive svar på refleksjonsspørsmål

Allerede Medlem? Logg inn her: