LØRN Case #C1205
Nye arbeidsformer for regnskapsmedarbeideren
Hvordan ser en arbeidsdag ut for en regnskapsfører i årene som kommer? Denne miniserien gjester Haider Ali Chishti, faglærer hos NKI og partner i Easy Accounting og Andreas Vik, leder i Aider. Serien tar for seg temaer som kommende arbeidsoppgaver, de viktige endringene som har vært, hvorfor regnskapsførere ikke vil bli erstattet av maskiner og hvorfor regnskap aldri bli kjedelig.

Andreas Vik

Gründer & Leder

Aider

Haider Chishti

Faglærer og og partner

NKI Nettstudier

Varighet: 18 min

LYTTE

Ta quiz og få læringsbevis

0.00

Du må være medlem for å ta quiz

Ferdig med quiz?

Besvar refleksjonsoppgave

Tema: Digital strategi og nye forretningsmodeller
Organisasjon: Aider
Perspektiv: Storbedrift
Dato: 220620
Sted: OSLO
Vert: Silvija Seres

Dette er hva du vil lære:


De største endringene i regnskapsbransjen Hva regnskapsførere kan tilby
Hvorfor tilpasningsevne er en kritisk egenskap for regnskapsførere
Hvordan digitalisering påvirker bransjen
Regnskapsføreres jobb innen bærekraftsrapportering

Del denne Casen

Din neste LØRNing

Din neste LØRNing

Din neste LØRNing

Dette er LØRN Cases

En LØRN CASE er en kort og praktisk, lett og morsom, innovasjonshistorie. Den er fortalt på 30 minutter, er samtalebasert, og virker like bra som podkast, video eller tekst. Lytt og lær der det passer deg best! Vi dekker 15 tematiske områder om teknologi, innovasjon og ledelse, og 10 perspektiver som gründer, forsker etc. På denne siden kan du lytte, se eller lese gratis, men vi anbefaler deg å registrere deg, slik at vi kan lage personaliserte læringsstier for nettopp deg. 

Vi vil gjerne hjelpe deg komme i gang og fortsette å drive med livslang læring.

En LØRN CASE er en kort og praktisk, lett og morsom, innovasjonshistorie. Den er fortalt på 30 minutter, er samtalebasert, og virker like bra som podkast, video eller tekst. Lytt og lær der det passer deg best! Vi dekker 15 tematiske områder om teknologi, innovasjon og ledelse, og 10 perspektiver som gründer, forsker etc. På denne siden kan du lytte, se eller lese gratis, men vi anbefaler deg å registrere deg, slik at vi kan lage personaliserte læringsstier for nettopp deg. Vi vil gjerne hjelpe deg komme i gang og fortsette å drive med livslang læring.

Vis

Flere caser i samme tema

More Cases in the same topic

#C1118
Digital strategi og nye forretningsmodeller

Karl Munthe-Kaas

Styreleder

Oda

Anne-Lise Fredriksen

Utviklingsleder

NKI

#C0294
Digital strategi og nye forretningsmodeller

Ole Gabrielsen

Direktør for teknologi og endring

Sarpsborg Kommune

#C0304
Digital strategi og nye forretningsmodeller

Kjell Inge Svendsen

Gründer

Ecofiber

Utskrift av samtalen: Nye arbeidsformer for regnskapsmedarbeideren

Velkommen til Lørn.Tech. En læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvija Seres og venner.  

 

Silvija Seres: Hei og velkommen til Lørn og denne podkastserien som vi lager sammen med en NKI. Serien samler lærerike og inspirerende kunnskaps samtaler knyttet til fagområdene som er relevante for NKI sitt undervisningstilbud. I dette tilfellet fremtidens regnskap og regnskapsmedarbeider. I dag skal jeg Silvija Seres fra Lørn sammen med Haider Ali Chisti fra NKI snakke med Andreas Vik fra Aider AS om fremtidens regnskapsmedarbeider, og i denne samtalen fokuserer vi på nye arbeidsformer. Hvordan endres jobben as we’re speaking? Haider, du sa noe i vår forrige samtale som jeg har lyst til å starte fra, og det er at det er en dynamikk i faget som er helt voldsom, og den har med to store drivere å gjøre, det ene er mye systemer som gjør jobben mer effektivt, men åpner for nye funksjoner som man må drive lære om og forstå, og dermed også kanskje innfører ny kompleksitet i faget. Det andre er nye lover og nye forskrifter og nye skatteregler og dette her er et veldig viktig arbeid fra det offentlige for å stimulere økonomien og bedriftene til å gjøre mer av det vi ønsker, og mindre er det vi ikke ønsker, men det gjør at igjen faglig kompleksitet øker stadig.

Silvija: Du sa noe som jeg synes er veldig viktig og det er at vi må utvikle kursene våre, vi må utvikle faget og opplæringen i faget kontinuerlig og raskt, og det er det vi blant annet gjør også i denne serien. Man skal utvikle ikke bare nye regnskapsmedarbeidere, men dette her skal være en livslang læringsmulighet for eksisterende regnskapsmedarbeidere for man kan fort bli litt, hva skal jeg si, foreldet hvis ikke man er aktivt med på denne læringsreisen. Det er det er to drivkrefter som vi nevnte, det ene er automatisering og digitalisering, og det andre er det juridiske og skattemessige. Haider kan du relatere dette til slik du vil at studentene fra ditt kurs skal tenke om det, og så kan Andreas fylle på med de perspektivene han synes er viktigst her.

Haider Ali Chisthi: Ja, det det vi har gjort på NKI da er jo at for at folkene skal få den måten til å tilregne seg kompetanse, så vi gjør jo sånn at vi har nettsamlinger, samt at vi har laget en kunngjøring og diskusjonsforum intern med studentene, den beste måten å lære seg noe på er å fremføre for andre, det har jeg alltid vært innenfor, og når man skal lære noe, så har vi lagt mye av parten på utdanningen at folkene skal utdype samspill, komme med forskjellige argumenter og snakke med hverandre, og det er det NKI greier i motsetning til de store formelle institusjoner er at vi får med den drivkraften av dagens regnskapsførere, de som skal bli regnskapsførere, de er så engasjerte. Det engasjementet har vært såpass mye at du er den gamle kjedelig regnskapsføreren er ikke så lenger kjedelig, og det kan det bevitnes Hollywood har jo begynt å lage film om oss, det er ganske morsomt da. Det kom en film som heter The accountant i fjor. Hvem hadde trodd for 10 år siden at Hollywood skulle lage en film for som heter regnskapsfører?

Silvija: Er Brad Pitt hovedrollen, eller?

Haider: Det er vel ikke det, men det er imponerende da, at de har gjort det så.

Silvija: Var ikke det egentlig en sånn Steven Seagal greie nærmest.

Andreas Vik: Vi har ikke pistol og gevær som en del av vår arbeidsrustning for å si det sånn.

Silvija: Haider sitt poeng er at accountant holder på å bli sexy, men bare hvis du følger med i faget.

Haider: Ja bare hvis du følger med i faget og ikke gjør som disse store kjendiser som Runar Sørgaard. Det er noe med Farmen kjendis og da alle som kommer i Farmen kjendis har hatt regnskapsrot. Vi har jo Runar Sørgård fra Sverige, vi har Tommy Sharif der inne. Så regnskap handler om å ha det engasjementet inne, følge med på lover og regler og utnytte og bruke de da effektiv mulig. Det som er morsomt med hele fagfeltet, i alle andre fagfelter så tenker du at det er kjedelig, jeg kan dette her, jeg blir selvlært. Regnskap er jo konstant endring, så du blir aldri full lært, hele tiden kommer det noe nytt og det gjør jo at engasjementet er der. Jeg har jobbet i fagfeltet nå i 10-12 år og hver dag lærer jeg noe nytt enda den dag i dag.

Silvija: Du må lære noe om to ting som folk vanligvis synes er veldig krevende, og det er IT. Jeg tror at man er nødt til å bli venner med IT som du sa, og så må man bli venner med det juridiske og skattelover er antagelig noen av de mest komplekse lovene, i hvert fall for oss vanlige dødelige å forstå. Så det er det er liksom det har blitt litt tverrfaglig også. Det dreier seg ikke lenger bare om å ha et godt mattehodet, det dreier seg om å være litt IT nerd og litt juss nerd også å være litt læringsnerd også, tenker jeg.

Haider: Der og der har jo NKI gjort noen som er mer fascinerende, det det vi gjør er at vi har praksisorientert utdanning, ikke en teoretisk på disse gode Oscars barberblad og totale stabilitet og egenkapital. Vi er ikke der, vi er ikke på teorien, vi vil at dagens regnskapsmedarbeider lærer det som skjer ute, så når en person kommer til meg og jeg er en foreleser så jobber jeg aktivt i regnskapsbransjen. Jeg er inne i dagens lover og regelverk. Når vi åpner et moment så sier ok, hva skjer i dag og hva som ikke skjedde i går. Det er ganske fascinerende, og så viser vi med eksempler, så den personen som kommer inn hos oss han skal gå gjennom 10 til 12 selskaper og føre regnskap for 10 til 12 selskaper. Han skal ikke bare lese dette her i teoriens verden, han skal faktisk fysisk punche.

Silvija: Vi må passe tiden Haider. Så Andreas hva mener du er greia med både automatisering og digitalisering og med lover.

Andreas: Jeg tror vi er inne på noe veldig viktig her, for litt sånn som Haider sier, det som skjer nå det er at det er en forventning til regnskapsføreren om man skal kunne mye mer enn det man gjorde før, og tidligere så holdt det med å kunne reglene og guide kundene i forhold til regelverket, men nå holder ikke det lenger, da gjør man ikke jobben fullt ut. Det er klart at det stiller krav til sånn som dere i NKI som skal utdanne neste generasjons regnskapsførere, men de stiller også krav til hvem er det som blir regnskapsfører framover. Jeg pleier å si internt at et riktig regnskap det får vi sjelden applaus for. Når vi har gjort alt er rett med skatt og moms og avstemt og det hele, veldig sjelden at kundene kommer og sier skikkelig bra dere laget et riktig regnskap til meg.

Silvija: Revisor gjør det.

Andreas: Revisor gjør det. For å få applaus, selv vi som er regnskapsfører vil ha applaus fra tid til annen, så må vi gjøre noe mer. Jeg tror en viktig del av det dreier seg om automatisering og digitalisering og det som er nøkkelen da det er at det holder ikke å være god på det selv, for å klare å få automatisert så er man også nødt til å få kunden med på lag, fordi man jobber på en måte sammen med kunden som en del av en prosess, alt fra en inngående faktura som skal betales, altså de kan ikke gjøre det uten at kunden har vært involvert og godkjent og sagt at dette her er greit. Det kan være en faktura som skal sendes ut, som starter med data som kunden har samlet inn, så det den digitaliseringen gjør det er at den skaper et mye tettere samspill mellom oss som regnskapsfører og kunden. I gamle dager, så kom kunden en gang i måneden med en pose på døra og vær så god her er regnskapet mitt, sørg for at det kommer på plass, også satt liksom regnskapsføreren og satt sammen regnskapet. Det var jo egentlig ikke relevant for da var alt betalt, alt var fakturert, alt var egentlig ferdig, også skulle man bare fikse noe greier som skulle sendes inn til myndighetene etterpå. Men det digitaliseringen gjør det er at det skaper et mye mer spennende yrke for da er vi helt avhengig av å få til det samspillet løpende med kundene, som i tidligere egentlig ikke trengte på samme måte. Så jeg tror digitalisering er helt avgjørende for den utviklingen som vi ser i bransjen nå, og det gjør jo også at det er andre typer mennesker kanskje som søker og blir regnskapsfører for at man ser at dette her er et yrke som krever også et ganske stort sosialt gen får å få til de gode prosessene med kundene våre.

Silvija: Jeg har lyst til å legge til to ting også har vi fem minutter igjen i denne samtalen, og jeg har lyst til å bruke de på hva betyr det å være tro mot faget? Vi har for så vidt dekket det temaet, men det jeg ser som en veldig stor verdi som jeg får fra regnskapsførere, blant annet fra Aider, det er en strategisk tankegang så det er ikke lenger sånn at man bare litt sånn semi automatisk prosesserer tallene sånn som du sier og sørger for at det er avstemt og tro mot lovverket, men man må koble det mot businessen, forstå hvor er det pengene egentlig skal komme fra, hva er det som dere må presse på mer, så en slags analyse og kontinuerlig utvikling for kunden på basis av finansielle tall. Dette her ser vi veldig mange bedrifter, jeg er i en del styrer, og det jeg ser at det er en slags embedded finance som kommer inn i veldig mange bedrifter det er veldig avanserte finansielle operasjoner og transaksjoner man etter hvert gjør, start med aksjeopsjoner også er det masse annet på toppen av det. Også er det dette med strategisk strategiske finansielle tjenester, så man kjøper ikke lenger så mye enn en regnskapsmedarbeider som nesten en slags CFO fra regnskapsbyråer.

Andreas: Du har helt rett, og det har jo akkurat å gjøre med at digitaliseringen har jo aktualisert den rollen vi har, vi har plutselig kommet fra å snakke med kundene våre kanskje terminvis når man skulle levere moms eller til og med noen ganger bare en gang i året når man skal levere årsregnskap, så har vi plutselig begynt å komme i løpende dialog med kundene våre, også tror jeg mange kunder da får øynene opp for, her er det en person som jeg bør snakke mer med for at man besitter en tung fagkunnskap som man ønsker på en måte å utnytte. Jeg tror det kan gå i to retninger, det ene er på en måte at man spør regnskapsføreren sin kanskje i forkant før man skal gjøre en investering, eller å sette opp et selskap, sørge for at ting er på plass på en ordentlig og strukturert, riktig måte, men det vi også ser i større og større grad det er at kundene våre begynner å spørre oss om et mye breiere sett med kompetanser, fordi at man ser at jeg har regnskapet en ting, men kanskje man trenger hjelp til en vanskelig samtale, hva skal jeg gjøre for å håndtere denne medarbeideren, eller kanskje så har man et krevende lønnsoppgjør foran seg, hvordan skal jeg strukturere dette lønnsoppgjøret, også plutselig så begynner kundene våre etterspørre et bredere sett med kompetanser, nettopp fordi at vi er der, er en del av den løpende dialogen, har tillit. Så en viktig del av Aider reisen er nettopp breddekompetansen vår sånn at vi kan hjelpe kundene med litt mer enn bare hovedbok og betaling.

Silvija: Jeg har lyst til å spørre Haider sånn helt på slutten for det jeg hørte Andreas snakker om er egentlig to, i hvert fall kanskje tre sett med kunnskaper. Man antar at det grunnleggende regnskapsmessige blir en grunnleggende hygienefaktor, det å forstå moms og skatt og årsregnskap og dynamikken, rytmen og så videre det er liksom basics, bilag snakker ikke engang om. Og du snakket om å kunne litt finans, altså det er det er langsiktig utvikling, det er aksjeverdier, det er masse der som man egentlig har lyst til å diskutere med sine regnskapsmedarbeidere etter hvert, også litt HR og annen admin relatert til et selskap. Jeg ser at vi med vår regnskapsfører fra Aider må diskutere IT systemdrift, for det begynner å bli både en viktig post på regnskapet, men også et viktig strategisk element for oss. Hva skal vi gjøre mer av, hva skal vi gjøre mindre av? Det litt sånn ledelsesmessig tematikk også, og da spør jeg stakkars Haider, hvordan i all verden skal du stappe alt dette her inn i et kurs?

Haider: Man diskuterer jo ganske mye med regnskapsfører den dag i dag. Det var en reklame som jeg tror regnskap Norge hadde for noen år siden, der de plasserte en ektefelle på ene siden og regnskapsfører på andre siden for å vite hvem kjenner denne personen godt. Så regnskapsføreren kom bedre ut enn ektefellen angående det hva som skjer i hverdagen til personen, og det sies at regnskapsfører var en som snakket mer med denne personen enn ektefellen og det var ganske morsomt tiltak som var på en reklame. Så det sier dagens sitting, dagens regnskapsfører, den snakker veldig mye om alt mulig med kunden sin og det er veldig viktig at vi viser det engasjementet til våre elever som kommer til oss, at dere må ha kommunikasjon, kommunikasjon og kommunikasjon. Det har blitt mye mer inn i regnskapsverden, den gamle regnskapsføreren satt bak en skjerm og gjemte seg ned i 10 underetasjer på en greie den er borte. Nå er vi fram i lyset, og det er veldig viktig at vi greier å merke og snakke med kundene om alt mulig samt bygge opp vår kompetanse som såpass høyt at vi kan snakke om finans, vi kan snakke om aksjer, vi kan snakke om mye, og det jeg sier til veldig mange av mine elever, jeg sier regnskap er så viktig når det går herfra når dere er ferdig med min nettsamling, gå forbi tre restauranter på veien og spør dem, hva er selskapet deres verdt i dag? Ingen av de kan svare på spørsmålet nesten, og da er jo lang vei for regnskapsfører og du kan tenke at vi har nå omsetning på 20 milliarder, regnskapsbransjen har tikket i 2021 20 milliarder i omsetning, og hvilken vei går det? Det går jo den ene veien.

Silvija: Vi skal avslutte nå, men det det jeg da konkluderer herfra er at fremtidens regnskapsmedarbeider blir i større grad en slags forretningsutvikler for bedrifter enn en ren kontrollør og det jeg tror er veldig viktig er at alle studenter, både hos NKI og i og alle andre, tenker at dette her er en kontinuerlig oppgave for meg, og jeg er nødt til å kunne mer regnskap, mer lover, mer IT. Men etter hvert også kanskje mer om de forskjellige bransjene.

Andreas: Ja, og hvis jeg bare kan få legge til det til slutt vi må ikke glemme faget i bunn, hvis faget i bunn ikke utøves riktig så blir det ikke bra, uansett hvor gode du er til å prate for deg, så alle må kunne faget i bunn. Men det har kommet tilleggsforhandlinger som vi er nødt til å kunne klare å svare på, og det er jo det som jeg tror både Haider og jeg synes gjør at dette er en utrolig spennende bransje å jobbe i. For det er så mange spennende problemstillinger som dukker opp i hver eneste dag. 

Silvija: Veldig bra, da sier vi tusen takk for enda en kul samtale om fremtidens regnskapsmedarbeider, og vi møtes om noen få minutter for å snakke om digitalisering i regnskapsfaget.

 

Du har nå lyttet til en podkast fra Lørn.Tech. En læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et lærings sertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online universitet Lørn.university.

 

Quiz for Case #C1205

Du må være Medlem for å dokumentere din læring med å ta quiz 

Allerede Medlem? Logg inn her:

Du må være Medlem for å kunne skrive svar på refleksjonsspørsmål

Allerede Medlem? Logg inn her: