LØRN Case #C1206
Digitalisering i regnskapsfaget
Hvordan ser en arbeidsdag ut for en regnskapsfører i årene som kommer? Denne miniserien gjester Haider Ali Chishti, faglærer hos NKI og partner i Easy Accounting og Andreas Vik, leder i Aider. Serien tar for seg temaer som kommende arbeidsoppgaver, de viktige endringene som har vært, hvorfor regnskapsførere ikke vil bli erstattet av maskiner og hvorfor regnskap aldri bli kjedelig.

Andreas Vik

Gründer & Leder

Aider

Haider Chishti

Faglærer og og partner

NKI Nettstudier

Varighet: 17 min

LYTTE

Ta quiz og få læringsbevis

0.00

Du må være medlem for å ta quiz

Ferdig med quiz?

Besvar refleksjonsoppgave

Tema: Digital strategi og nye forretningsmodeller
Organisasjon: Aider
Perspektiv: Storbedrift
Dato: 220620
Sted: OSLO
Vert: Silvija Seres

Dette er hva du vil lære:


De største endringene i regnskapsbransjen Hva regnskapsførere kan tilby
Hvorfor tilpasningsevne er en kritisk egenskap for regnskapsførere
Hvordan digitalisering påvirker bransjen
Regnskapsføreres jobb innen bærekraftsrapportering

Del denne Casen

Din neste LØRNing

Din neste LØRNing

Din neste LØRNing

Dette er LØRN Cases

En LØRN CASE er en kort og praktisk, lett og morsom, innovasjonshistorie. Den er fortalt på 30 minutter, er samtalebasert, og virker like bra som podkast, video eller tekst. Lytt og lær der det passer deg best! Vi dekker 15 tematiske områder om teknologi, innovasjon og ledelse, og 10 perspektiver som gründer, forsker etc. På denne siden kan du lytte, se eller lese gratis, men vi anbefaler deg å registrere deg, slik at vi kan lage personaliserte læringsstier for nettopp deg. 

Vi vil gjerne hjelpe deg komme i gang og fortsette å drive med livslang læring.

En LØRN CASE er en kort og praktisk, lett og morsom, innovasjonshistorie. Den er fortalt på 30 minutter, er samtalebasert, og virker like bra som podkast, video eller tekst. Lytt og lær der det passer deg best! Vi dekker 15 tematiske områder om teknologi, innovasjon og ledelse, og 10 perspektiver som gründer, forsker etc. På denne siden kan du lytte, se eller lese gratis, men vi anbefaler deg å registrere deg, slik at vi kan lage personaliserte læringsstier for nettopp deg. Vi vil gjerne hjelpe deg komme i gang og fortsette å drive med livslang læring.

Vis

Flere caser i samme tema

More Cases in the same topic

#C1118
Digital strategi og nye forretningsmodeller

Karl Munthe-Kaas

Styreleder

Oda

Anne-Lise Fredriksen

Utviklingsleder

NKI

#C0294
Digital strategi og nye forretningsmodeller

Ole Gabrielsen

Direktør for teknologi og endring

Sarpsborg Kommune

#C0310
Digital strategi og nye forretningsmodeller

Ingvar Didrik Haukland

Co-founder og Managing Partner

Innovationizer

Utskrift av samtalen: Digitalisering i regnskapsfaget

Velkommen til Lørn.Tech. En læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvija Seres og venner.  

 

Silvija Seres: Hei og velkommen til Lørn og denne podcastserien som vi lager sammen med en NKI. Serien samler lærerike og inspirerende kunnskapssamtaler knyttet til de fagområdene som er relevante for NKI sitt undervisningstilbud. I dette tilfellet fremtiden for regnskapsbransjen. I dag skal jeg Silvija Seres fra Lørn snakke med Haider Ali Chishti fra NKI, med Andreas Vik fra Aider og fremtidens regnskapsmedarbeider og det er med spesielt fokus på digitalisering.

Silvija: Vi har snakket om at faget er i konstant og ganske voldsom endring i likhet med ganske mange andre fag og en av de viktigste drivkreftene er digitalisering, den andre er de nye bærekrafts kravene som i større grad blir formalisert og det skal vi diskutere i neste siste samtale om tema. I denne som da fokuserer på digitalisering så har begge dere sagt at digitalisering har gjort en del prosesser semi-automatisk har dermed et fjernet mange av de vanlige feilene eller snubletrådene, men de har også overtatt mye av den kontrollfunksjonen. Så regnskapsmedarbeider slik jeg oppfatter dere blir i større grad en slags arkitekt bak disse prosesser som bakes inn i digitaliserte verktøy, og jeg ser at vi jobber veldig mye med verktøy av type Visma og 24/7, Tripletex har jeg måttet lære meg til tross for alle sterke motargumenter fra min side. Hva er greia med digitalisering i regnskapsfaget? Vi kan starte med Andreas denne gangen. Hva er det viktigste du ser som trender i tema?

Andreas Vik: Jeg tror jeg tror det er flere ting, vi har vært inne på det i overskriften digitalisering er en kjempemulighet for å ta bort en del enkle manuelle oppgaver i dag og det og jobber vi med løpende, det som er litt krevende med det er at selv om teknologien gir muligheter så er det ikke alltid rett fram å bruke teknologien smart så det krever en kompetanse i seg selv og i Aider har vi nå ansatt 45 personer som er rene IT mennesker som jobber med at vi skal ta i bruk teknologien smart og det å få til et godt samspill mellom ren IT kompetanse og digitale regnskapsførere er en veldig viktig enn en viktig bit av det.

Silvija: Før Haider slipper til så har jeg lyst til å legge til to observasjoner som en ikke regnskapsfører fra siden, og det ene er at jeg synes at terskelen for å bruke disse verktøyene godt blir høyere og høyere, og det er der du må velge hvilken MVA sats du skal bruke, altså det er så mange kategorier og subkategorier og prosesser bakt inn her etter hvert. Så mitt spørsmål er egentlig om disse regnskapssystemer utvikles litt for mye av regnskapsførere for regnskapsførere, eller om man kan pakke dem inn litt mer brukervennlig igjen for andre? Også har jeg også et lite spørsmål hvis vi snakker om digitalisering på et sånn smart Excel nivå, men veldig snart kommer kunstig intelligens inn i miksen også. Så ser dere noe dramatisk endring med det også, og da kan Andreas bare få lov til å svare kort på dette også går vi til Haider. 

Andreas: For å ta tak i det siste da, ja kunstig intelligens er definitivt her. Det første vi har sett på det er at datamaskinene på mye smartere måte nå klarer å ta bort som rene punche oppgaver. Først så kom du i forhold til digitalisering av fakturaer, så har du kommet på digitalisering av kvitteringer som er mer krevende teknisk å få til, også ser vi etter hvert at man begynner også å kunne lage AI knyttet til kontering og det å sende på flyt. Så flere og flere oppgaver blir digitalisert. Det som er en av tingene som sitter igjen da det er at når du digitaliserer en prosess så er det viktig, sånn som du sa innledningsvis, at du har en god arkitekt som legger opp på planen på hvordan dette her skal fungere, også når man digitaliserer en prosess så ser vi at det er alltid en god del avvik som må håndteres, så en viktig del av jobben vår er å sørge for at vi får digitalisert så mye som mulig, men også effektivt klart å håndtere avvikene og kanskje legge det tilbake i en fin backloop som gjør at systemet kan lære enda bedre sånn at avvikene ikke oppstår igjen, så det blir det blir ganske annerledes arbeidsprosesser og sånn som jeg sa i stad, jeg tror også at det krever at vi drar inn mye mer si tverrfaglig kompetanse da, at det er flere kompetanser som trengs for å kunne levere et regnskap godt, og det er i hvert fall en av grunnene til at vi har investert ganske tungt da i å ha med IT folk på Aider.

Silvija: Hva tenker du, Haider?

Haider Ali Chishti: Ja, jeg synes at digitalisering er veldig inne. Vi ser at nå 30% av hele omsetning i bransjen kommer fra de topp 10, og Andreas har akkurat kommet i blikken i topp 10, store regnskapsbransjen, så det får han ha gratulasjoner for nå er det på 10. plass over de største regnskapsbyråene i Norge og det de gjør de største er at de samler sammen tverrfaglig kompetanse, mye IT kompetanse, mye regnskapskompetanse, finanskompetanse. Jeg ser at de nå i det enkelte i det siste, så ansetter ikke DDO eller De fire store bare revisorer, de henter fra andre fagfelter for å stimulere bransjen og det er ganske interessant, og det er en av grunnene er at regnskaps Norge byttet navn, at du vil ha investorer inn i denne bransjen, og det vil gjøre at det blir enda mer spennende. NKI, hva gjør vi? Det må jeg også tilføye midt i, vi har gått for full digitalisering, du kommer ikke inn i en utdanning i NKI hvis du ikke kan bruke systemer. Jeg husker første dagen min i NKI som foreleser, så fikk jeg vite at jeg skal bruke Canvas og jeg sa pokker, hva er Canvas? Hvordan skal jeg bruke Canvas? Jeg er jo regnskapsfører, jeg har jobbet i Tripletex, Visma, men min allsidige bakgrunn som regnskapsfører at vi bytter så fort systemer at jeg satt meg veldig fort inn i Canvas og hvordan det systemet for digitalisert opplæring fungerer, hvordan Vais fungerer når vi skal rette eksamener, at det kommer digitalisert med greier, så regnskapsføringen sin digitalisering medfører at vi som personer som jobber i bransjen er veldig lett å endre seg. 

Haider: Når det gjelder systemer og digitaliseringer, så kan jeg tilføye bare på slutten at Tripletex har begynt med bilagsfabrikken i Skå, alle har begynt med veldig mye med kunstig intelligens. Du har et selskap som heter Seminta som har brukt flere millioner kroner nå for å finne den optimale AI løsning for at regnskapet skal gå automatisk, og det gjør at studenter og dagens verden kan bruke tiden på ferskvaren. Jeg elsker å bruke kakeoppskrifter i mine forelesninger. Jeg sier til alle sammen, når jeg baker en kake så kommer jeg aldri resultatet til å bli det samme som på youtube. Jeg bommer alltid på kaken, men regnskapsoppskriften kan jeg finne.

Silvija: Jeg tror man kan finne regnskaps oppskrifter som gjelder for tiden opp til nå, men jeg tror det å finne opp nye oppskrifter som gjelder tiden fremover er også utrolig viktig, og jeg tar med meg så langt fra denne samtalen at digitalisering er kommet for å bli, den innfører nødvendig effektivisering og de som ikke følger med på dette her de klarer ikke å konkurrere lenger i regnskapsbransjen, men den setter også veldig høye utviklings krav, og det setter en tverrfaglighet på kartet som gjør at du skal ikke bare være en god accountent, du skal også være en jurist og du skal være en IT-nerd på toppen av dette her. Så er det sånn at dette gjelder livene våre for øvrig også, så digitalisering berører oss veldig mange steder, men da er det ansvaret til de som utvikler disse digitale regnskapssystemer og alle andre systemer at dette her skal være så brukervennlig som overhodet mulig, så mer bruker i sentrum og litt mindre regnskapsprosesser i sentrum. Så har jeg lyst til å utfordre dere for jeg tror ikke vi lærer fort nok, jeg sitter i et selskap som driver med internasjonal betalingsinfrastruktur for de største bankene i Norden og vi har akkurat gjort en undersøkelse sammen med Mastercard på hvitvasking og altså ANL og finansiell kriminalitet. Man kan bruke AI utrolig spennende til å finne mønstrene som er veldig tydelig hvitvasking og man kan bruke dette her til å ettergå på tvers av landegrenser og bank grenser. Men det er et sort hull i slutten av alle disse hvitvaskings prosesser og det er Blockchain, 65% forsvinner ned i Blockchain og det er det veldig få som håndterer. Hva skjer med regnskapsbransjen? Og det som er neste grad av digitalisering, ikke bare verktøy for type Tripletex og Visma, men alle de 12 Gutenberg-øyeblikk som endrer livene våre, og hvordan drar vi det inn i faget?

Andreas: Nei, det har jeg lyst til å si noe om. Hele mulighetsrommet som blockchain tilbyr er veldig spennende. Per i dag så utnytter økonomifunksjoner og vi regnskapsførere den teknologien i ganske liten grad, men det er klart at det ligger veldig mange muligheter der i forhold til smarte kontrakter som gjør at man på en måte kan være trygg på at leveransene som skjer er i tråd med det som faktisk er avtalt. I dag er tilfelle i mange sammenhenger at du får noe annet levert enn det man egentlig bestilte også klarer man ikke å fange det opp eller det er eventuelt en manuell jobb å avstemme dette her. Så er det selvfølgelig noen kriminalitetsutfordringer knyttet til hele krypto området og det som skjer der, men det er måter å håndtere det på, vi må bare håndtere hvitvasking på samme måte innenfor det området som det vi gjør ellers, og Aider er en av de få regnskapsførerne i Norge som satser på å støtte seriøse bedrifter som driver med krypto regnskap eller som driver med krypto med å levere regnskap, så vi betaler blant annet et par kunder lønn i krypto, men det er klart at det stilles strenge krav til oss og kunden i forhold til at man klarer å gjøre rene for hvor pengene kommer fra sånn at man tilfredsstiller hvitvaskingsregelverket.

Silvija: Jeg synes dette her er kjempespennende å videreutvikle, men det det vi snakker om her er at det blir bare mer og mer å lære og det blir nødvendig, men nettopp derfor spennende, og da tilbake til Haider siste minuttene, du sa noe som jeg synes vi skal pakke ut litt, med tanken at før så kunne man håndtere to-tre kunder som regnskapsmedarbeider nå håndterer man kanskje 10 kanskje 20. Dette minner meg om en case vi gjorde med et fantastisk callcenter selskap som heter Kulant som har begynt å ansette gamere i kundeservice jobber, for de kan chatte med 10 kunder samtidig uten noen problemer. Så dette er på en måte den nye kulturen og de nye skillsa som blir nødvendig. Så sa Haider at fremtiden er digital, derfor er folk viktigst. Hva betyr det?

Haider: Det jeg kan starte med er at jeg bruker alltid et sitat fra Al Capone, han sa alltid at du kommer langt med et smil, men du kommer enda lengere med et smil og en god regnskapsfører, det var hans greie, så det handler om å bruke den digitale plattformen og pakke den ut og få den nye kompetansen og når de snakket om disse hackerne da Al Capone ble jo også tatt fra skatteunndragelse, det var det han ble tatt for så regnskapsførere har vært veldig flinke til akkurat den biten der å påpeke disse tingene her med å bruke IT kompetanse og det har vi vært alltid flinke på. 

Haider: Det som blir fremtiden som jeg tenker da, det er det du snakket litt om i starten, at regnskapsprogrammene våre ser litt tungvint ut, jeg tror i fremtiden vil det være sånn at en enkelt person går inn, han ser en kontoutskrift og gjennom kontoutskrift er det veldig mange avanserte logaritmer bak som fører alle regnskapene og alt blir automatisert derifra også sitter jeg og du også ser vi oi kontoutskriften stemmer, layouten er perfekt, enkelt, fin, får de viktigste resultatene også sier regnskapsføreren jeg kan vise til noen tall i regnskap, det er nysgjerrigheten som er veldig viktig da, det finnes en konto i regnskap som kan si til deg hvordan du har gjort det fra du begynte til det siste året, og da blir mange nysgjerrig, hvilken konto er det som sier til meg hvor bra har du gjort i regnskapet fra du startet i 2010 til 2020, det finnes en og det er hemmeligheten til en regnskapsfører, det finnes en, og det er der regnskapsfører fører vil komme inn den ferskvaren, den kompetansen som vi besitter i på enkel måte vise det fram overfor våre sluttbrukere og dagens digitalisering vil medføre at det du ikke liker, den layouten som er så vanskelig, debet og kreditt, det gidder jeg ikke å se på, Tripletex når jeg går inn i det, hjemknappen, moms knappen, regnskapsgruppen det er så vanskelig, den nye BitChange, IT alt som kommer vil gjøre det enklere og vi som regnskapsfører som kan fagfeltet kan presentere regnskapet på en smilende måte som Al Cabone sa.

Silvija Da tror jeg jeg skal prøve å konkludere denne samtalen, og det er at digitalisering er kommet for å bli, det er ikke mulig lenger å være en regnskapsfører uten å kunne godt og effektivt bruke flere digitale systemer, gjerne i skyen, gjerne lærende systemer og dette krever også at menneskene blir med på den læringen, men det er også det som gjør faget gøy og krevende. Jeg hørte dere snakke om at det er noen som går litt lenger frem og dere er med på å utvikle bransjen og kanskje også hjelpe med å utvikle den nødvendige nye reguleringen nå som verden endrer seg veldig mye raskere enn det reguleringen kanskje klarer å følge med på. 

Silvija: Tusen takk for en veldig spennende samtale igjen vi møtes som et par minutter for å snakke om den andre vesentlige drivkraften både i deres bransje og i alle andre bransjer, og det er bærekraft og de nye kravene som samfunnet stiller rundt bærekraft.

 

Du har nå lyttet til en podkast fra Lørn.Tech. En læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et lærings sertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online universitet Lørn.university.

 

Quiz for Case #C1206

Du må være Medlem for å dokumentere din læring med å ta quiz 

Allerede Medlem? Logg inn her:

Du må være Medlem for å kunne skrive svar på refleksjonsspørsmål

Allerede Medlem? Logg inn her: