lorn tech logo red Casestudie: Kompetanseløft Luftfarten
lorn tech logo red Casestudie: Kompetanseløft Luftfarten

Lørn Casestudie

Hvordan Kompetanseløft for luftfarten tok av

LØRN sammen med Universitet i Sørøst-Norge, Widerøe og Avarn Security laget et kompetanseløft studieprogram for alle som jobber i luftfarten.

Utfordringen & Målsetning

For å styrke kompetansen innen luftfartssektoren, spesielt med tanke på de utfordringene som oppsto under og etter Covid-19, har vi gjennomført et prosjekt. Målet var å sikre at den norske luftfartsindustrien har den nødvendige ekspertisen for å være konkurransedyktig globalt. Samtidig ønsket vi å forberede sektoren for grønn omstilling, som representerer en driver for nye teknologier og regelverk. Vi har også fokusert på å behandle “safety” med den samme profesjonaliteten som “security“, og gjennom dette prosjektet har vi skapt en helhetlig forståelse for begge aspekter. Resultatet er en studieprogram som presenterer en læringsopplevelse for en bærekraftig og trygg utvikling av luftfartssektoren.

Eksempler på læringspodkaster

C1352
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Sikkerhetskultur: Rapportering og just culture

Rettferdighetskultur

Hvordan kan Widerøe skape en god sikkerhetskultur og just culture gjennom tillit og god kommunikasjon mellom ledelse og medarbeidere? Nikolai Kerr gjester denne episoden og forteller om hvordan Widerøe håndterer hendelser som involverer grov uaktsomhet versus hendelser som skyldes systemsvikt, for å fremme sikkerhet og læring.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1353
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Sikkerhetskultur: Rapportering og just culture

Hvordan ivareta et høyt sikkerhetsnivå

Hvordan ser Widerøe på sikkerhetsnivået i luftfarten, og hva er det som former det nivået de er opptatt av å ligge på? Endre Berntzen gjester denne episoden og forteller om hvordan Widerøe håndterer de avvik i en kulturperspektiv, og hva er forskjellen mellom uønskede avvik og bevisste brudd på reglene i en virksomhet med høyt sikkerhetsnivå.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1404
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Bidrag i det grønne skiftet

Miljøvennlige lufthavner

Hva er de mest innovative tiltakene som er implementert på flyplasser i Norge og internasjonalt for å gjøre dem mer miljøvennlige? Stine Ramstad Westby gjester denne episoden og forteller om hvordan kan fremtidsteknologi bidra til en betydelig utvikling og reduksjon av miljøpåvirkningen i luftfartssektoren.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1450
Tema: Samsvar, overvåking og revisjon
Modul: Revisjonshandlinger og metodikk

Sikkerhet i endring: attestasjonshandlinger

Hvordan påvirker endringer i trusselbildet og økt teknologisk utvikling organisasjoners tilnærming til sikkerhet, og hvordan kan modenhetsmodeller som "Three Lines of Defence" hjelpe organisasjoner med å forbedre sin sikkerhetspraksis? Gjermund Vidhammer gjester denne episoden og forteller om hvordan organisasjoner tilpasser sine tilnærming til sikkerhet når de tjenesteutsetter til skyplattformer, og hvordan dette påvirker prosessen med sikkerhetstesting og revisjoner.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)