Data som allemannsrett - LØRN.TECH
BLOGG

Data som allemannsrett

Data og teknologi omgår alle i samfunnet og næringslivet. Det er derfor viktig å forstå hva som må til for å ivareta personvern og sikkerhet rundt innsamling og anvendelse og hvordan du opprettholder balansen mellom personvern og personalisering.

Balansen mellom personvern, sikkerhet og personalisering trekker frem behovet for dialog mellom IKT og NSM (Nasjon Sikkerhetsmyndighet). Samtidig er Forbrukermyndighetene nødt til å bli en del av samtalen for at de skal kunne jobbe på tvers, og bygge tillit.

Bredbånd er et eksempel på et fundament, og en nødvendighet for å løse mange av dagens problemstillinger. Over én million nordmenn har lavhastighets bredbånd. Hvis vi ikke har det overalt, kan vi heller aldri nå toppen, forteller Direktør internett og nye medier i IKT-Norge Torgeir Waterhouse. Etter regjeringens plan skal 90 prosent av husstandene ha tilbud om minst 100 Mbit/s innen år 2020. Elektronisk kommunikasjon er en vesentlig del av hverdagen vår, og har nærmest blitt en grunnleggende nødvendighet for næringslivet, forvaltningen og ikke minst for folk flest.

Vi har forlatt landegrensene

Politisk og samfunnsmessig forsvinner relevansen av landegrensene ettersom at måten vi bruker teknologi på, foregår på tvers av landegrenser. I dag leverer softwareprodusenten VMware en av verdens største skytjenester til bedriftsmarkedet, og har gjort jobben med ulike skytjenester lettere enn noensinne for næringslivet.

Torgeir poengterer at vi i Norge må være gode på å kombinere norske-, og ikke-norske skytjenester. Vi har forlatt landegrensene. Til og med politisk og samfunnsmessig forsvinner relevansen av landegrensene, på bakgrunn av det digitale samfunnets påvirkning på infrastrukturen.

«Alle bedrifter begynner nå å innse at kjernen deres er IT. Alle bedrifter er avhengig av mengder med politikk, som henger sammen med data og digitalisering. Det er først nå det treffer lederne.»
Torgeir Waterhouse

GDPR som en utfordring

Verdien av data oppstår når samfunnet baserer seg på dem. På den ene siden er en fornuftig grunnidé å beskytte data mot gjenbruk. På den andre siden kan gjenbruk gi stor verdi. Det å balansere motsetningene er viktig for å kunne håndtere GDPR på en god måte.

I en av Norges mest populære teknologipodkaster LØRN.TECH, spør Silvija Seres, Torgeir, hva Norge som land må gjøre fremover for å være en god digital nasjon. Han svarer at: «vi må være gode på forvaltning av data, gode på å beskytte og ramme inn dataene, og forstå hva vi vil med data». På samme måte som samfunnet og ytringsfriheten. Samfunnet er bygd på data. Det er en uløselig binding mellom hvordan vi anvender data, hvordan vi tilgjengeliggjør data, og hvor godt demokratiet vårt fungerer.

Utviklerens komplekse situasjon

Har teknologien, kodere og utviklere gått fra å være et avgrenset område til å plutselig være infiltrert i alt i samfunnet? Skal utviklere ha rett til å nekte ordre slik som soldater kan? Som utvikler foreligger det et stort ansvar og en haug med vanskelige prioriteringer. Prioriteringer som kan bety liv eller død (ref. Selvkjørende biler).

Det er også viktig å diskutere databruk opp mot innovasjon, ettersom at mange institusjoner og tjenester i samfunnet i dag baseres på databruk. Datapolitikk er foreløpig jomfruelig, men er med på å endre premisser for demokratiet, som igjen endrer premissene for innovasjon.

Norge er et bittelite laboratorium, hvor potensialet for teknologibruk er høyere enn hva mange tror.

Tre takeaways:

* «Lær kidsa koding» er et godt eksempel på en bevegelse i riktig retning!

* Det er viktig å være nysgjerrig, lese og plukke, og stille kritiske spørsmål

* Teknologibruken handler om å gjøre livet best mulig for menneskene

Hør hele episoden her: 

Tekst: Tomas Kristiansen
Innholdet er produsert i samarbeid med VMware.

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0699

Radikal og realistisk

Ekspørt:

Andreas Sjalg Unneland

Leder

Fra Sosialistisk Ungdom

#0698

Løsningene som skal bringe oss videre

Ekspørt:

Paul Chaffey

Statssekretær

Fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

#0697

Verftsindustri «En kreativ og utviklende produksjon»

Ekspørt:

Camilla Kvaløsæter

Administrativ leder og logistikkansvarlig

Fra Folla Maritime Service

#0696

Endringsledelse i offentlig sektor

Ekspørt:

Therese Troset Engan

Avdelingsleder

Fra Innovasjon Norge Trøndelag

1 2 3 4 5 6