Inspirasjonssenter for

Digital kompetanse, sikkerhet og grønn omstilling

Digital kompetanse, sikkerhet og grønn omstilling er tre kompetanseområder som utpeker seg som manglende i NHO sitt kompetansebarometer for 2022. I dette inspirasjonssenteret får du et innblikk i flere av de grunnleggende begrepene og verktøyene innenfor hvert område, slik at du kan starte kompetanseutviklingen din innenfor det området som er aktuelt for deg.

Om inspirasjonssenteret

Sammen med flere av våre samarbeidspartnere har vi samlet inspirerende og tilgjengelige digitale opplæringsmoduler, som gjør at du på en enkel måte får en introduksjon til de tre viktige kompetanseområdene digital kompetanse, sikkerhet og grønn omstilling.

 

Her finner du pod – og videokaster, digitale forelesninger og andre læringsaktiviteter som det er enkle å navigere i og som kan hjelpe deg med grunnkompetansen du trenger for å kunne være en viktig støttespiller i den grønne omstillingen samfunnet står ovenfor.

lorn logo white Digital kompetanse, sikkerhet og grønn omstilling

Sikkerhetskultur

Trusler

Informasjonssikkerhet

Inspirasjonssenter for sirkulærøkonomi

Inspirasjonssenter for digital sikkerhet

Inspirasjonssenter for Digital kompetanse

Jeg er pålogget. Logg ut?

Om LØRN

LØRN er et konsept for livslang læring. Vi samler ferskt innhold fra norske organisasjoner og eksperter, formidlet i et enkelt læringsformat. Siden 2018 har LØRN produsert pod- og videokaster med det formål å tilgjengeliggjøre det for de som ønsker fersk erfaring og kompetanse fra sentrale aktører i offentlig og privat virksomhet i Norge. I dag utvikler vi læringskonsepter sammen med våre partnere innen akademia, forskning og næringsliv, hvor vi både lager pod- og videokast, digitale forelesninger, illustrasjonsvideoer, animasjonsfilmer, VR/AR/MR produsert innhold og selvfølgelig med mulighet for å dokumentere kompetansen.