Produktutvikling med simulasjon kan skape arbeidsledighet - LØRN.TECH
Episode 462 med Lars Christian Dahle.
Episode 462 med Lars Christian Dahle.

Produktutvikling med simulasjon kan skape arbeidsledighet

Med «Sealing» teknikk kan man få bedre forseglede produkter og gjennom simulasjon kan man gjøre flere forseglingsforsøk med mindre bruk av ressurser. Hvis flere forsøk kan gjøres i simulasjon kan bedrifter finne bedre løsninger og få minsket bruk av ressurser og tid. De kan også finne ut hvordan en persons jobb kan gjøres på en lettere måte, ved simulasjon på sikt kan roboter som bruker simulering erstatte arbeiderne.

Hva skjer når simulasjonen blir bra nok?

Når en simulasjon blir bra nok til å erstatte arbeidsoppgaver i virkeligheten vil det skape færre arbeidsplasser for de som gjør denne jobben, men kan åpne for nye typer jobber innenfor IT og programmering.

Det å forsegle en kartong med melk er viktig men har ikke så stor risiko om det blir gjort feil. Melk kan søles uten at det gir store problemer. Derimot visst forseglingen av et radioaktivt materiale svikter gir det større problemer. Da radioaktivt materiale lekke ut til omgivelsene. Gjennom simulering kan teknologi som brukes til forsegling bli bedre og det kan bidra til at færre forseglinger svikter. Simulering kan også gjøre det enklere og billigere å teste flere forskjellige materialer som ikke kunne brukes før til forsegling.

Challenger Ulykken

I Challenger ulykken var det en forsegling av et punkt i drivstoff løpet som hadde feilet og skapte en eksplosjon. Dette viser hvor viktig det er at forsegling blir gjort riktig med forståelse av hvordan materialet brukt til forsegling fungerer. Det som simulasjonen vil hjelpe med er å forutse hva slags materiale og metode som vil fungere best i ulike situasjoner. Bruk av simulering vil også bidra til nye måter å forsegle på slik at ulykker ikke skjer.

Hvis olje skal flyttes via et rør fra en kontainer til en annen kontainer må røret overgangene være tette. Hvis røret ikke blir forseglet i hver ende, kan oljesøl skje med store negative konsekvenser.

Den samme forseglingsteknologien som brukes til kartonger, romskip og en olje konteiner vil bli forbedret i kort tid gjennom simulering. Men vil de som jobber med forsegling få sine jobber erstattet? Nei flere kan havne i en situasjon hvor deres ekspertise blir ubrukelig og de blir overflødige.

Konklusjon

Hva slags betydning har det for de fleste? Vi som brukere av forskjellige produkter vil kunne få billigere produkter fordi produksjonen koster mindre. Nye jobber kan bli skapt, men jobber kan også bli. Det som er fint med bedre forsegling og bruk av simuleringer for å få dette til er at det kommer stadig bedre produkter på markedet til oss forbrukere.

Skrevet av: Even Nordblom Bergfald, Innovasjon og prosjektledelse IPL19 ved Høgskolen i Østfold. 14.04.2020

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0702

Å skape engasjement

Ekspørt:

Charlotte Warner

COO

Fra Lindas dekor

#0701

Den smarte hytta

Ekspørt:

Torfinn Solem Schiefloe

Salgssjef

Fra Sikom

#0700

Tid for Homesourcing..?

Ekspørt:

Hågen Lynum

Daglig leder

Fra Prototal

#0699

Radikal og realistisk

Ekspørt:

Andreas Sjalg Unneland

Leder

Fra Sosialistisk Ungdom