En innovativ offentlig sektor - LØRN.TECH

KURS

TEKNOLOGI

Home / Teknologi / En innovativ offentlig sektor

En innovativ offentlig sektor

Digitalisering er et viktig virkemiddel for å oppnå høy innovasjonsgrad i offentlig sektor. Kommunal- og moderningseringsminister i Høyre, Nikolai Astrup, ønsker at vi skal tenke stort, men starte i det små.

– Hvis vi skal ta ut det fulle potensialet som ligger i ny teknologi, må vi ha høye ambisjoner for hva vi skal få til, sier Astrup.

I fjor gikk han av posten som digitaliseringsminister, og inn i en ny rolle som kommunal- og moderniseringsminister på Stortinget. Astrup forteller at han tar med seg flere av erfaringene i sin nye stilling.

Som kommunal- og moderningseringsminster har han ansvaret for kommunene, statsforvaltningen, og arbeidsgiverpolitikken i staten. I tillegg til ansvaret for innovasjon i offentlig sektor.

– Vi jobber for tiden med en ny stortingsmelding, og den vil legge noen rammer for hvordan vi skal tenke innovasjon i offentlig sektor fremover. I arbeidet med den vil jeg ta med meg en del av erfaringene fra posten som digitaliseringsminister, forklarer han.

Nylig (23. Juni) ble den nye stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor lagt fram av partiet. Den peker på konkrete eksempler på hva innovasjon i offentlig sektor kan være, og hovedprinsippene lyder som følger: Politikere og offentlige myndigheter må gi handlingsrom og insentiver til å innovere, ledere må utvikle kultur og kompetanse for innovasjon, offentlige virksomheter må søke nye former for samarbeid.

Norge må ta sin plass

Astrup har bakgrunn som statsviter, men vil først fremst karakterisere seg selv som fremtidsoptimist.

– Jeg er veldig opptatt av hvordan Norge sin plass i verden er avhengig av resten av verden. Vi er nødt til å samarbeide på tvers av landegrensene for å virkelig løfte oss som nasjon og vårt potensial.

Det var først da jeg var ferdig med utdanningen at jeg ble involvert i politikken, legger han til.

Ikke tilstrekkelig nok?

Humankapitalen er den viktigste kapitalen vi har, i følge Astrup. Videre forklarer han at hver enkel arbeidsgiver må ta ansvar for å drive videreutdanning av sine ansatte og se verdiene av det.

– Det er veldig enkelt å tenke at vi trenger kompetanse, og da henter vi inn den kompetansen og erstatter den kompetansen vi allerede har. Det kommer ikke til å være tilstrekkelig.

Han påpeker at hvis vi skal lykkes fremover, må vi ha medarbeidere og ledere som tør å tenke nytt.

– Vi må begynne å definere problemet vi ønsker å løse fremfor løsningen på problemet. Og vi må ha en kultur der tabbekvoten er større enn frykten for å feile.Astrup mener at tillit, det at vi nordmenn stoler på hverandre og at vi stoler på myndighetene, er en av våre største fordeler.

– I tillegg er vi verdensledende og har helt unike muligheter innen industriell digitalisering.

Hva var den viktigste overraskelsen fra Covid-19?

– Covid-19 har vist oss at det er mulig å gjøre ting på en annen måte enn det vi trodde. Det er mulig å gjennomføre prosesser på andre måter enn det vi trodde, sier han.

Han forteller at det blir ofte slik at man går i det samme sporet og gjør det samme man har gjort tidligere.

– Det Covid-19 har gjort er å riste litt løs i de strukturene og ført til kortere beslutningsprosesser, samt mer effektive kommunikasjonsmetoder. Den lærdommen må vi ta med oss videre.

 

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0719

Autonomi, strømnett og innsikt

Ekspørt:

Cato Vevatne

#0718

Alle må med på visjonen

Ekspørt:

Ole Erik Vestøl Endrerud

Founder og CEO

Fra Shoreline

#0709

Å tørre å prøve

Ekspørt:

Terje Andreassen

Daglig leder

Fra Moen Marin

#0708

Gjenbruk innen masser

Ekspørt:

Espen Lea

Gründer og CEO

Fra SafeRock