– Enten så må vi utvikle, eller så må vi avvikle - LØRN.TECH

INNOVASJONSVERKET

Cecilie og Tord Laeskogen

"Hotellbransjen er litt lowtech"

Hotelleier, Tord Moe Laeskogen, har vokst opp i bransjen. Det har gitt han en fordel til å tidlig se behovet for hvordan arbeidet kan utvikle seg.

– Selv er jeg noe så usjarmerende som en arving, men i det ligger også behovet for å forstå viktigheten av å fornye seg, sier Laeskogen.

Sammen med kona Cecilie Laeskogen driver de Sundvolden hotel. Han legger ikke skjul på at konas tålmodighet bidrar til et ekstra spark bak for å få ting til å gå rundt. – Det å fornye seg er jo egentlig ikke noe problem, fordi jeg er gift med Cecilie. Hun har null tålmodighet, og ser seg sjelden tilbake i bakspeilet, sier han og legger til;

– Med unntak av når bakspeilet blinker blått, av utrykning-politiet sine blålys. Hun er ikke noen råkjører, men ser nok ofte på anviste hastighetsskilt som er anbefalt hastighet, hun har litt vanskelig med alt som er «sant» og «befalt».

Laeskogen har bakgrunn fra befalsskole og som grensevakt på grensen til Russland. Sistenevnte valg kom som følger av at han i en periode var lei av familiebedriften, og trengte å komme seg bort. Senere tok han traineeprogram på Savoy Hotel i London, og Hotel Vier Jahreszeiten i Hamburg. Han har også en BS fra Cornell University i Hospitality Management.

– Jeg elsker å være ute i naturen og være i aktivitet. Tidligere var jeg aktiv i idrett, for det meste ski, men nå er jeg mer opptatt av å bare å være ute. Jeg trives i kajakk, på fisketur, og jakter litt uten å være jeger, sier han.

Økt konkurransekraft og innovasjon

På Sundvolden Hotell jobber de med flere tiltak som skal forbedre og forenkle hverdagen til gjestene og ansatte.

Ett viktig nøkkeltall i hotell, er RevPolu, altså revenue per labourunit. Det vil si hvor mye vi omsetter per arbeidet time, forklarer Laeskogen.

– Vi ønsker å øke omsetningen per arbeidet time, frikoble bemanning og produksjon, ved at vi får høyere produktivitet av hver enkelt medarbeider. Og vi vil forenkle gjestereisen, for eksempel ved å gjøre hotellet køfritt.

Han inspireres av boken ”Good to Great”, og tar utgangspunkt i tre ting som må oppfylles: Å ha en forutsetting, at det skal være lønnsomt, og at det må være gøy.

– Med de tre premissene i base, har vi nå blant annet disse to prosjektene som vi arbeider med:

  • 1 Maidbot
    https://maidbot.com/3
  • 2 Facil
    https://getfacil.com/

I 2014 møtte Laeskogen, Micah Green, som senere etablerte Maidbot.inc. Selskapet er idag blitt et verdens ledende robotstøvsugerselskap innen hotellindustrien.

– For oss betyr det at våre ansatte får en langt enklere hverdag og vesentlig øker produktiviteten innen renhold. Det er arbeid som forbindes med repetitivt, kjedelig, og fysisk tungt. Implementering av automatisert renhold vil revolusjonere renholds-bransjen.

I samarbeid med VingCard og Facil, arbeider hotellet med å lage en APP for automatisk innsjekk og utsjekk for konferansegjester via smarttelefonen.

– Med løsningen til Facil, kan vi også utvide servicetilbudet til gjesten og ivareta gjestens individuelle behov. Med denne løsningen vil vi slippe å ha lange køer i resepsjonen. Ønsket er å løfte det opp i en skyløsning, sier han.

“Jeg har alltid vær opptatt av innovasjon,”

– Jeg har alltid vær opptatt av innovasjon og elsker å besøke og høre om firmaer som arbeider med dette. Hotellnæringen er litt lowtech, så jeg har stor glede av å være i faglige forum fra andre bransjer som har en helt annen investerings vilje i teknologi, forklarer Laeskogen.

Endringsvilje er viktig

De mest interessante kontroverser i bransjen, ifølge Laeskogen, er å få en praktisk anvendelse av teknologi. – Vi vet det er bra for oss, men så avstår vi for å ta det i bruk, mener han.

– Vår vegring mot endring må alltid utfordres. Her er det viktig å balansere frykten for å mislykkes med gleden over å lykkes, sier han, og drar fram et sitat han mener passer godt; man må ha trygghet for å våge, og angst for å vinne.

Med det ønsker han å fortsette og arbeide mot en bedriftskultur som er endringsvillig gjennom å skape trygghet og samtidig se behovet for endring.

Hva tenker du er relevant kunnskap for fremtiden?

– Det må være er evnen til å tilegne seg ny kunnskap. Vi blir aldri ferdig utlært, bare ferdig, understreker Laeskogen.

Hvordan er du som leder?

– Jeg er en god leder i dårlig tider, og når det kommer til gjennomføring og kreativitet. Min kone er daglig leder, fordi jeg har ikke samme forståelse for hvordan jeg skal løse de mellommenneskelige utfordringer og være en forutsigbar arbeidsgiver.

Bærekraftig bedrift

Sundvolden Hotell ble i 2009 Co2 nøytral, og resirkulerer 70 prosent av avfallet.

– Vi arbeider med å bli mer miljøvennlig. Her trenger vi å se på verdikjedene og ta i bruk ny teknologi, slik at vi utrettelig kan arbeide videre med dette.

– Dessverre får vi mye å svare for, når våre barnebarn sprø hvorfor gjorde vi ikke mer, når vi hadde kunnskap om konsekvensene, legger han til.

Rammet av Corona-situasjonen

– I dag er vi på linje med mange andre hardt rammet av Corona. Vi har etablert ett sykehjem og en Corona-avdeling i vår hotell-fløy fra 2009.

Han legger til at fløyen ble satt opp den gang SARS rammet oss, og Laeskogen forsto at de måtte ha undertrykk i hotellrommene for å være pasienthotell.

– I elleve år har denne funksjonen ligget der uten å bli tatt i bruk. Nå er vi en del av første-linje beredskapen for Hole, Ringerike og Jevnaker med 45000 innbyggere.

”I det lærer vi viktigheten av sterilisering og smittevask, samt forebyggende tiltak for å hindre smitte.”

– Dette er relevant kunnskap når Norge en gang starter opp igjen. Dersom alle hadde vært på vårt nivå, tror jeg staten kunne lettet på strategien om å «undertrykke». En dag skal vi ha tilbake konferansegjestene (bildet) våre, og da vil vi ha en annen hverdag. Den hverdagen har vi startet å forberede oss på.

– Så lenge vi klarer å se muligheter, så har vi fortsatt et stort potensialet for å utvikle, avslutter han.

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0702

Å skape engasjement

Ekspørt:

Charlotte Warner

COO

Fra Lindas dekor

#0701

Den smarte hytta

Ekspørt:

Torfinn Solem Schiefloe

Salgssjef

Fra Sikom

#0700

Tid for Homesourcing..?

Ekspørt:

Hågen Lynum

Daglig leder

Fra Prototal

#0699

Radikal og realistisk

Ekspørt:

Andreas Sjalg Unneland

Leder

Fra Sosialistisk Ungdom