Er du klar for sikkerhetsmåneden?

Sørg for at dine medarbeidere er oppdatert på gjeldende trusler og rutiner rundt cybersikkerhet.

LØRN tilbyr nå en digital læringspakke om cybersikkerhet som både forsterker viktigheten av fokuset og bygger kompetanse hos deres ansatte om rutinene på området.

Med en skreddersydd læringspakke innen cybersikkerhet blir korte digitale kurs formidlet i podkast formatet, og sikrer læring med tilhørende quizer og refleksjonsoppgaver. Dette skaper en enkel og effektiv læringsreise hvor de ansatte motiveres til å gjennomføre i løpet av oktober.

Bygg kompetanse og få høyt fokus i organisasjonen

Bygg intern kompetanse

Kursene krever ingen forkunnskaper, men bygger kompetanse innen cybersikkerhet hos alle ansatte, og sikrer at organisasjonen er godt rustet for å unngå angrep. De ansatte mottar et læringssertifikat etter kursgjennomføringen og som leder får du tilgang til gjennomføringsdata.

100% fleksibelt og nettbasert

Alt innhold er nettbasert og leveres på e-post direkte til de ansattes innboks en gang i uken. Kursmaterialet er tilgjengelig til enhver tid, er maks 30 minutter pr enhet og kan lyttes til, sees på eller leses. Et kan også repeteres når man ønsker det, også i fremtiden.

Lær av ekspertene

Det faglige kursinnholdet er utviklet av de beste fagmiljøene fra akademia, offentlig og privat sektor i Norge. Vi skreddersyr læringsreisen med deres egne eksperter og skreddersyr kompetanse innholdet sammen med dere.

Vil du vite mer? 
I løpet av oktober har du muligheten til å sikre høyt fokus, bygge kompetanse og hindre cybersikkerhet angrep mot organisasjonen.

Ta kontakt med frode@lorn.tech for å høre mer om hvordan vi kan skreddersy læringsreisen og tilrettelegge for sikkerhetsmåneden i oktober!