Et dypdykk av Beate S. Krogstads "Digitalisering er nødvendig for å lykkes med det grønne skiftet" - LØRN.TECH

INTERVJU I FORKANT AV PODKASTINNSPILLING MED

Navn
Beate S. Krogstad

Tittel og selskap
CIO I Statnett

Utdanning og hobby?
Sivilingeniør i matte og fysikk (NTNU) og turer på langrenn.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
Interessert i realfag og likte å løse problemer gjennom å lage løsninger. Første jobb etter studier i 1998 ledet tilfeldigvis til programvareutvikling. Jeg har alltid vært drevet av å bidra til å skape verdi (“purpose”), men jeg blir alltid mest glad når jeg jobber sammen med flinke og løsningsorienterte folk

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Elektrifisering er en nøkkel for å lykkes med klimamål og det grønne skiftet. Statnett er både netteier, men har også øverste ansvarlig for drift av det norske kraftsystemet gjennom å være kraftsystem ansvarlig. Ny fornybar strømproduksjon er bra og helt nødvendig for å nå klimamål, men med økt andel vind og sol i det nordiske og europeiske kraftsystemet, blir kraftsystemdrift vesentlig mer komplisert. For å løse dette er vi avhengig av økt automatisering og beslutningsstøtte, dvs. digitalisering av kraftsystemdriften. Vesentlig i kraftsystemdrift er å holde forbruk og produksjon i balanse i øyeblikket, dette er vanskeligere når produksjonen blir mindre forutsigbar (avhengig av når det blåser og når solen skinner), samtidig er det større kapasitet på overføring av strøm mellom synkronområder (mot Jylland, Nederland, og etter hvert Tyskland og Storbritannia). Driften har tidligere også vært avhengig av digitale løsninger, men “tiltakene” har vært besluttet manuelt. Fremover må beslutninger tas vesentlig mange flere ganger i løpet av driftstimen og med stor kompleksitet må beslutningene automatiseres i stor grad. Vi blir avhengige av god datakvalitet og løpende tilgang på nær sanntidsdata, nye markedsalgoritmer, gode prognoser på ubalanse (AI), automatisering av “balansetiltak” mm.

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Ansvaret for alt innenfor IT i Statnett, men bakgrunnen min tipper mot system- og programvareutvikling og de ulike disiplinene innenfor det. Jeg følger nå utvikling og muligheter innenfor AI og datatunge løsninger med spesiell interesse.

Hvorfor er det spennende?
Data sammen med programvare og annen nødvendig digital infrastruktur (datakraft og overføringskraft) er svært ofte en del av løsningen uavhengig av spørsmålet, men det er spennende først når man forstår behovet og spørsmålstillingen.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Balanse mellom digitalisering, AI og full automatisering og det å beholde forståelse og kompetanse om “hva” og “hvorfor”. Vi må kunne styre strømsystemet den dagen det digitale av en eller annen grunn svikter, og også for å kunne fortsette innovasjon og videreutvikling. Digitalisering het eCommerce ved forrige århundreskiftet og etter nesten 20 år er mye av det vi jobbet med og tenkte på realisert, men det har også vært noen overraskelser og nye erkjennelser underveis, blant annet  behovet for å sikre hensiktsmessig balanse mellom digitale løsninger og menneskelig interaksjon (og da går jeg ikke inn på endringene i vårt sosiale liv som følge av ny teknologi og SoMe ++).

Dine egne relevante prosjekter siste året?
To hovedspor for digitalisering for Statnett innenfor kraftsystemet: digitalisering av kraftsystemdriften (implementering av nytt balanseringskonsept i Norden) og tilnærming til digitalisert anleggsforvaltning (IoT og digitale fundament/dataplattform med infrastruktur tilnærming).

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Gode kommunikasjons-og samarbeidsevner kombinert med teknologikompetanse, lære raskt og forstå “virksomhetsbehov”, trives i – og kunne jobbe vellykket i tverrfaglige team.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Tillit, flat struktur, stor offentlig sektor som gjennomfører store IT – og digitaliseringsprosjekt som gir nyttig læring for hele IT bransjen, og der hvor enkelte aktører har prøvd ut smidig – og tverrfaglige samarbeid relativt tidlig,

Et favoritt fremtidssitat?
Ikke god på sitater (og bruker det sjelden), men Steve Jobs sa vel en gang noe sånt som “the only way to do a great job is to love what you do”, og om jeg utvider det til at det innebefatter å være et sted hvor du har det bra og lærerikt sammen med kollegaene dine er det noe jeg mener er viktig både i dag og for fremtiden. Jeg er i alle fall best når jeg kan utforske, diskutere og produsere sammen med lærehungrige og løsningsorienterte kollegaer som har det gøy på jobb.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Det å nå klimamål krever stor innsats fra mange aktører og parter, men også oss som forbrukere – OG digitalisering er et viktig bidrag (bla. for å håndtere kraftsystemet), men selvsagt også for å sikre ny industri og verdiskapning i Norge.

Ny fornybar strømproduksjon er bra og helt nødvendig for å nå klimamål, men med økt andel vind og sol i det nordiske og europeiske kraftsystemet, blir kraftsystemdrift vesentlig mer komplisert

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution