Et dypdykk av Brede Nielsens "Teknologi og samfunnsutvikling" - LØRN.TECH

INTERVJU I FORKANT AV PODKASTINNSPILLING MED

Navn? 
Brede Nielsen  

Tittel og selskap 
CIO at Avinor Group 

Utdanning og hobby?  
Ingeniør og Master utd innenfor økonomi og ledelse. Naturopplevelser og uteliv i svært mange former.  

SoMe tagger og linker? 
Fluktig innom alle, unntatt twitter –  SoMe er egentlig litt kjedelig, men er der for å følge med på fag, trender og fortelle omverden hvor lykkelig jeg er! Burde absolutt brukt det til meninger og ytringer for å påvirke, men det var det med prioriteringer da…. Linker: nrk.no. ut.no, yr.no og diverse innenfor fly, transport og teknologi.    

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi 
Begynte med lego, elektrisitet, lage ting..alle mulige ting…. Er en teknologioptimis, men må se nytteverdien. Penslet meg raskt inn på den utdanningsrekken, men hadde ambisjoner om å være med på å styre utviklingen. Derfor ledelse. Mest fascinerende er at kunnskapen må fornyes kontinuerlig.  

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?  
Enkelt svar på det: At du og alle flyr sikkert hver eneste dag på det tidspunkt som er forventet. 

Hva fokuserer du  innen teknologi
Jeg har to mantra: Sikker og stabil drift – for det gir oss ro til videreutvikling. Og videreutvikling for det er menneskets positive natur å utforske muligheter teknologi kan bringe. «gutteromsteorien». 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser 
Samspill mellom mennesker som trekker i hver sin retning: Holde igjen på økonomi, eller kjøre på med ny innovasjon. 

Dine egne relevante prosjekter siste året 
Å være i et team som bygget to nye flyterminaler i 2017 (Oslo og Bergen) til en samlet sum av 15 mrd, samtidig som all teknologi/flytrafikk skal virke – er svært utfordrende og lærerik. Av de små historiene tror jeg vil trekke frem sensorteknologi, analyser og miljøforbedringer på bruk av kjemikalier på rullebaner.  

 

Dine andre favoritteksempler  din type teknologi internasjonalt og nasjonalt? 
Her trekker jeg frem utviklingen av elektriske fly som Avinor er en driver bak internasjonalt. Om vi i bransjen ikke tar bærekraft på alvor – tar vi heller ikke vår forretning på alvor. Kan elektriske/hybride fly være løsningen – og ikke problemet – i Norge hvor vi er totalt avhengig av å fly i det landstrakte land med kortbane nettet?    

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden 
Å koble IT som fag inn i teknologiutvikling på andre områder som i dag er lukkede systemer. Digitalieringsreisen utover tradisjonelle IT løsninger. Videre tror jeg bærekraft i alle former blir viktig kunnskap og en kontekst vi må forholde oss til i større grad fremover.   

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette 
Jeg tror vi er et foregangsland på mange områder. Banksektoren i Norge var først i verden med å automatisere transaksjoner på tvers. Krav fra oljeindustriene på HMS og miljø til leverandørindustrien har preget resten av verden, Fornybar energi bør vi ha et forsprang på osv…  

 Anbefalt lesing/seing om ditt felt?  
Vet du hva….Følger du med på faget generelt, er nysgjerrig og lytter til dine kollegaer, trenger du ikke å lese fag når du kommer hjem. Du trenger å utvide dine horisonter og refleksjonsevne. Da kan svaret være på lesestoff som gir deg dette være noe helt annet enn teknoloifaget.    

Et favoritt fremtidssitat? 
Må bli: En god ide trenger ikke bare vinger, men også landingsmuligheter! – selv jeg som teknologioptimist trenger realisme rundt meg 

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Vær nysgjerrig på teknologi, sett teknologi inn i et nytteperspektiv og husk at dine barn skal arve din innsats 

Det skjer veldig mye spennende innen utviklingen av medisinteknisk utstyr som gir mye større bevegelsesfrihet for pasienter og større fleksibilitet for helsepersonell OG sist men ikke minst utviklingen innen bruk av bildedannende utstyr

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution