Et dypdykk av Heidi Beate Vangs "IT-verden sin juss" - LØRN.TECH

INTERVJU I FORKANT AV PODKASTINNSPILLING MED

Navn
Heidi Beate Vang.

Tittel og selskap
Juridisk seniorrådgiver I BarentsWatch

Utdanning og hobby?
Master i rettsvitenskap med senere spesialisering i «ICT-law». Under utdanning på BI i Sikkerhetsledelse og konflikthåndtering. Hobby er Crossfit, hund og bøker.

SoMe tagger og linker?
https://www.linkedin.com/in/heidi-beate-vang-b3487625/

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
Min vei inn i teknologiens verden er ganske tilfeldig, og har nå blitt veldig fascinert av teknologiens verden. Veien inn i denne verden var gjennom mitt interesseområde for hav – og nordområdene og jussens rolle i dette domenet.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
BarentsWatch er et program som skaper grunnlag for bedre samarbeid, faglig utvikling og  informasjonsdeling – både for offentlige etater, næringer og offentligheten. BarentsWatch samler og tilgjengeliggjør offentlig data i nye tjenester innenfor hav – og kystdomenet. Det strekker seg fra tjenester som omhandler fiskehelse i havbruksnæringen og tjenester som gjør arbeidet for fiskere lettere og tryggere. Vi har en lukket havovervåkningstjeneste som effektiviserer operativ innsats og samarbeid mellom offentlige etater som for eksempel politi, toll, skatt, forsvar mfl. Vi bidrar til samfunnssikkerhet gjennom havovervåkning og tjenesten. Felles ressursregister er en sikker tjeneste som skal gi et felles situasjonsbilde for å redde liv, helse, miljø og eiendom.

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Mitt fokus er på at vi i utviklingen av tjenester følger et stort spekter av regelverk og avtaler som vi har
inngått og inngår med ulike dataeiere for å kunne dele data videre. Samt ansvaret for at tjenestene oppfyller krav til for eksempel sikkerhetsloven.

Hvorfor er dette spennende?
Juss, teknologi og sikkerhet vil spille en betydelig rolle i den videre samfunnsutviklingen. Innenfor.
teknologiområdet og deling av data har jussen så vidt begynt å spille sin rolle og funksjon. Det er utrolig viktig at jussen ikke blir en hemsko for videre utvikling, men også viktig at jussen ikke blir hengende for langt bak.

Dine Egne relevante prosjekter siste året?
Mye av det siste året har dreid seg om tilpasning til nye lovverk som for eksempel GDPR og Sikkerhetsloven

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
En rekke selskaper klarer nå å realisere gevinster som følge av at offentlige data er mer tilgjengelig. At vi tilgjengeliggjør offentlig data i Norge har betydning til for eksempel fiskekjøpere i Asia som igjen har betydning for eksporten av fisk fra Norge. Samtidig bidrar samme data til at norske selskaper kan utvikle nye produkter og tjenester. Dette er verdiskapende.  Mye av den teknologien som brukes i BW er nyskapende og er operasjonaliserende for forskning. Videre er den økte norske romsatsningen spennende, sammen med utviklingen satellitteknologi.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Vi må ufarliggjøre teknologi og gjøre den forståelig for en større gruppe mennesker, og ikke bare innenfor IT. Evnen til å skjønne hva som ligger bak og hvordan teknologien fungerer, blir viktigere for alle samfunnsområder. Sikkerhet er et område som blir stadig mer viktig og som jeg brenner for. At vi har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse innenfor dette feltet blir avgjørende for hvordan vi kan håndtere data og teknologi; at vi faktisk kan og bør ta teknologi i bruk, da både som offentlige, private og kommersielle aktører.

Hva gjør vi unikt godt I Norge av dette?
Vi har heldigvis en rekke private aktører som er god på sikkerhet i Norge. Offentlig sektor som helhet har dessverre en lang vei å gå. Vi har en regjering som har gitt sikkerhet fokus, men utfordringen ligger i prioriteringene.

Anbefalt lesing/seing om ditt felt?
For tiden er det mye fag- og pensumlitteratur, men jeg leser også biografien til Edward Snowden som jeg kan anbefale.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Deling av data blir stadig viktigere, men ikke på bekostning av sikkerhet og juss!

Deling av data blir stadig viktigere, men ikke på bekostning av sikkerhet og juss!

Search name, company, subject or keyword