Et dypdykk av John Berlands "Blandet virkelighet" - LØRN.TECH

INTERVJU I FORKANT AV PODKASTINNSPILLING MED

Navn
John Berland

Tittel og selskap
Innovasjonsdirektør I Sopra Steria

Utdanning?
BI

SoMe tagger og linker?
https://www.linkedin.com/in/john-berland-68141b5/

 Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
 Jeg er i grunn ikke så interessert i teknologi, men jeg er generelt interessert i det som er nytt og gjøre noe som ikke har blitt gjort før. Når dette i tillegg skaper en verdi, da er det spennende å se nærmere på det.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi gir våre kunder muligheten til å skape verdi gjennom implementering av løsninger, prosesser og teknologier som gjør de i stand til å møte fremtidens utfordringer.

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Jeg har de siste årene fokusert på teknologi innen blandet virkelighet, og da spesielt på Microsoft HoloLens. I skjæringen mellom den fysiske og virtuelle verden vil vi se en enorm verdiskapning i årene som kommer.

Hvorfor er det spennende?
Dette er helt nytt og vi er nå med på å definere hvordan dette skal se ut fremover. Jeg tror vi kanskje må tilbake til når “bilen erstattet hesten” for å finne en løsning som har like stor potensiell innvirkning på samfunnet vårt.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
 Det er interessant å se hvordan vi som samfunn klarer å legge til rette for å regulere bruken av nye løsninger. Det er kanskje litt slik som om de skulle regulert biltrafikken, basert på kunnskap om hest og kjerre trafikkmønster.  

Dine egne relevante prosjekter siste året?
 Jeg har arbeidet med HoloCare.org. Et prosjekt sammen med et knippe utvalgte sykehus. Her arbeider vi med hvordan holografiske visinger av medisinske bilder skal kunne forbedre behandlingen på sykehus verden over.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Jeg vil ikke peke på en spesifikk teknologi, men det som er spennende er hvordan teknologier smelter sammen med mennesker og skaper nye muligheter.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
 Jeg tror den beste kunnskapen en kan tilegne seg er å lære hvordan en skal lære. I årene fremover vil vi se nye løsninger som kommer til å kreve at vi endrer oss og tilegner oss ny kunnskap i et helt annet tempo enn det som vi har sett tidligere.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Jeg tror Norge er i en unik posisjon som en pilot-nasjon for nye løsninger. Vi er akkurat små nok til å gjennomføre piloter. Det store spørsmålet er jo da vår evne til å gjøre om piloter til skalerbare løsninger. Dette må vi nok bli bedre på.

Anbefalt lesing/seing om ditt felt?
Jeg tror det er viktig å lese bredt for å få en helhetsforståelse for de endringer som skjer i samfunnet.

Et favoritt fremtidssitat?
«Dear optimist, pessimist and realist – while you guys were busy arguing about the glass of wine, I drank it! Sincerely, the opportunist!” Lori Greiner

Viktigste poeng fra vår samtale?
 Viktigheten av at: alt henger sammen med alt. Vi må se sammenhenger og evne å knytte de sammen.

 

I skjæringen mellom den fysiske og virtuelle verden vil vi se en enorm verdiskapning i årene som kommer. 

Search name, company, subject or keyword