Et dypdykk av Jørgen Rørviks "Cyber security, hvorfor ble det så vanskelig?" - LØRN.TECH

INTERVJU I FORKANT AV PODKASTINNSPILLING MED

Navn  
 Jørgen Rørvik

Tittel og selskap
 Director Cybersecurity DPS I Sopra Steria

Hva er din utdanning og hobby?  
 Masse spesialkurs og sertifiseringer. Hobby er gjeddefiske.

SoMe tagger og linker?
 https://www.linkedin.com/in/j%C3%B8rgen-r%C3%B8rvik-013bb62/

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?  
 Jeg er Jørgen! En skikkelig «blidfis» med over 20 år i bransjen. Jeg har alltid vært en som skrur fra hverandre alt, så å bygge pc var helt naturlig. Min inngang til IT var igjennom gaming, og så bare ballet det på seg.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?  
 Det er å hjelpe samfunnskritiske virksomheter å redusere sin cyberrisiko.

Hva fokuserer du på innen teknologi?  
 Sikkerhet med spesialitet innen sikkerhetsovervåking.

Hvorfor er det spennende?  
 Fordi sikkerhet i digitale systemer har noe å si. Det påvirker din og min sikkerhet, og er essensielt for å opprettholde samfunnskritiske funksjoner i et digitalisert Norge.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?  
 At bransjen for alltid ser ut til å skyve funksjonalitet og enkelhet foran gode sikre løsninger. Sikkerhet trenger ikke gå på kompromiss med sexy og «smoothe» løsninger, men det blir vanskelig når sikkerhet skal inn til slutt.

Dine egne relevante prosjekter siste året?  
 Jeg har etablert Sopra Steria sin 24/7 SOC funksjon og MSSP-portefølje.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  
 Det å forstå verdikjedene til sine kritiske systemer vil være helt avgjørende for fremtiden. Det gjelder spesielt når vi introduserer nye teknologier som skal leve sammen med legacy-systemer. F.eks 5G på toppen av dagens datasenter.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?  
 Vi er på vei til å få en god kultur for deling på sikkerhet og sikkerhetshendelser. Dette gjør det lettere å lykkes. Bransjen har kollektivt et enormt kompetansegap og ressursbehov, så deler vi ikke – taper vi kollektivt. Vi har også et meget godt NSM som deler hyppig.

Anbefalt lesing/seing om ditt felt?  
 Netflix filmene «Snowden» og «The Great Hack – Cambridge Analytica».

Et favoritt fremtidssitat?  
 «Know your stuff» (Uavhengig av hvor mye AI og ML du får hjelp av, må du kunne greiene dine. Altså dyp kunnskap om egne systemer må til for å lykkes med sikkerhet).

Viktigste poeng fra vår samtale?
 Alle virksomheter med digitale verdier må rangere systemene sine i flere kategorier, og for de systemene som er i kategorien «forretningskritisk» må man faktisk ta jobben med å forstå og overvåke hele verdikjeden dersom man skal klare å kjempe mot dagens og morgendagens trusselbilde.

 

Sikkerhet trenger ikke gå på kompromiss med sexy og «smoothe» løsninger, men det blir vanskelig når sikkerhet skal inn til slutt.

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution