Et dypdykk av Marianne Selle, "Hvorfor blir lovende prototyper til dårlige løsninger? - eller ikke til løsninger i det hele tatt?" - LØRN.TECH

INTERVJU I FORKANT AV PODKASTINNSPILLING MED

Navn? 
Marianne Selle 

Tittel og selskap?  
Digital Transformation Officer, Sopra Steria 

Utdanning og hobby?  
Master i informatikk fra UiO, Hobby: Lære så mye jeg kan om enterprise innovation 

SoMe tagger og linker? 
#innovasjon #tech4good 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?  
Jeg er en ekstrovert nerd som ble interessert i teknologi fordi jeg skjønte (tidlig 90-tallet) at hele vår verden ville blir endret og preget av digital teknologi. Jeg ville forstå hva dette var, fra bits og bytes og protokoller til applikasjoner. Jeg ville ikke bare bli bruker. Men jeg puttet masse økonomi og etterhvert ledelse inn i utdanningen min også, fordi jeg mener det er viktig at teknologer engasjerer seg i konsekvensene av teknologien vi utvikler, både internt i våre virksomheter og i samfunnet. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 
Vi gjør Norge bedre, vi hjelper offentlig sektor å ta bedre beslutninger, bli mer effektive, bygge velferd for innbyggerne. Og vi hjelper privat sektor å bli mer konkurransedyktige og brukerorienterte. Basisen vår er teknologi, men verdien vi skaper handler om mennesker som får en bedre arbeidshverdag eller bedre tjenester, f.eks fra det offentlige. 

Hva fokuserer du på innen teknologi?  
Nå fokuserer jeg mest på hvordan vi skal bruke teknologi til det beste for sluttbrukere og samfunn – og ikke minst hvordan jeg og minne kollegaer i Sopra Steria kan være gode rådgivere for alle de virksomhetene vi jobber med, slik at de kan oppnå det samme. 

Og i forhold til å kunne skalere innovasjonsinitiativer ser vi to viktige årsaker til at veldig mye av tiden, pengene og ikke minst engasjementet som brukes på nye potensielt gode løsninger, ikke på sikt skaper noe særlig  reell verdi. Det første er det mest banale og burde i 2019 være ikke-eksisterende, men det er fortsatt mange som ikke har noe særlig fokus på hvem som skal få verdi av det du lager.

Vi hører om user obsession osv, men virkeligheten, er det mange som fortsatt tenker at de vet best selv.
Eller de har kun fokus på brukere i begynnelsen av et prosjekt. Man inviterer gjerne brukere inn når man designer eller prototyper, men så glemmer man å følge opp og skalere brukertestingene etterhvert om man skalerer produktet eller tjenesten.

Vi har ganske enkelt så mye fokus på å få ting ferdig at vi mister fokus på det som egentlig var målet.  Det handler om mange av våre styringsmekanismer som ikke er rettet mot å måle brukerverdi, og det handler om mindset. VI vil gjerne gjøre ferdig det vi har begynt på, selv om det i mange tilfeller hadde vært bedre å droppe det.   

Den andre årsaken til at vi ikke klarer å få verdi, er at vi ikke er flinke nok til å jobbe med planlegging av en skalering av en prototype.
The chasm of innovation er et kjent begrep – det ser vi også gjelder inne i store virksomheter som skal gjøre nye ting.  

Vi blir forelsket i prototypene, ikke i effekten av å få den skalert. Organisasjonen vet ikke hvordan de skal levere den nye tjenesten. Kvaliteten ikke blir god nok til å kunne skalere og man ikke vi bygge noe på nytt, osv.

Hvorfor er det spennende?  
De store endringene vi opplever i samfunnet medfører store uløste utfordringer.
Jeg tror at en del av de potensielle skrekk-scenariene vi kan se for oss relatert til klima/miljø, urbanisering, demografiske endringer etc, 
kan løses med god bruk av teknologi. Det jeg erfarer er den store utfordringen, er å få virksomheter og ledere til å jobbe mer målrettet med utvikling, testing og skalering av gode initiativer.
Vi sitter på massivt uforløst potensial. 
Kanskje mest fordi vi ikke er god nok til å prioritere. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?  
Når bør vi og hvordan vi kan regulere de globale selskapene. F.eks i forhold til skattelegging, arbeidsforhold, dominans osv. 
Når blir f.eks en plattformtjeneste som Vipps eller AirBnB så dominerende at det ikke lenger bør være opp til dem å bestemme hvem som kan være kunder, 
fordi det å bli utestengt fra disse har så store konsekvenser 
i forhold til å kunne delta i samfunnet? 

– Men relatert til temaet vi snakker om, så er det veldig interessant forsøke å finne modeller som gjør det enklere å etablere samarbeid mellom små selskaper med spennende løsninger og store selskaper som har marked og skaleringspotensial. Vi ser noen store virksomheter som prøver – det gjør vi også gjennom Sopra Steria Scale-up, men mange er uforberedt på hvor mye som kreves for en liten aktør å skulle levere reell verdi i en stor sammenheng. Blant annet fordi de små ofte ikke forholder seg godt til skaleringsutfordringene.  

Vi må ganske enkelt blir mer endringsdyktige. 

Dine egne relevante prosjekter siste året?  
Jeg jobber med å mestre kunsten å prototype riktig 
(løse de riktige problemene og finne de riktige løsningene), og å kunne gjøre 
det på en måte som forbereder implementeringen best mulig. 
Og så mest med å bidra til å transformere Sopra Steria til å beherske hele innovasjonsløpet til fingerspissene.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  
Jeg tror grunnleggende forståelse av digital teknologi er helt avgjørende. Det bør egentlig inn på linje med å lese og skrive. 
Og så tror jeg vi trenger mer kunnskap om hvordan vi kan jobbe bedre sammen, på tvers av fagfelt, men også på tvers av personlighetstyper, kulturer og politiske preferanser. 
Nordmenn er ganske homogene, jeg tror vi trenger å lære å takle heterogenitet bedre. Det er ikke farlig å være uenige, vi kan jobbe godt sammen likevel. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?  
Det vi gjør unikt godt i Norge, er at vi stort sett vurderer mennesker som likeverdige, det er et fantastisk utgangspunkt for å kunne jobbe på tvers av ulikheter. Og så har vi grunnleggende tillit til hverandre, hvilket i en meget kompleks verden hjelper oss å kutte en del unødig kontroll og byråkrati.

Anbefalt lesing/seing om ditt felt?  
Vi befaler alle i Sopra Steria å lese Aage of agile» av Stephen Denning som handler mye om ledelsesprinsipper i moderne virksomheter som møter krav til å kunne endre 
seg osv. 
Og så ber vi alle om å lese «Accelerate – the science of Lean software…», som er en forskningsbasert analyse av hva DevOps-praksis egentlig betyr for en virksomhet, på alle områder. Dette er også helt fundamental kompetanse hvis man skal få til en digital transformasjon som også gjør virksomhetene i stand til å ta i bruk den nye teknologien de ser de trenger, på varig basis. Vi må ganske enkelt blir  mer endringsdyktige. 

Et favoritt fremtidssitat 
“You can accomplish anything if you don’t mind who gets the credit.”
, av Harry S Truman– superheltenes tid er over. Hvis vi klarer å se litt bort fra vårt eget behov for å skinne, tror jeg mulighetsrommet er tilnærmet ubegrenset.  

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Å drive innovasjon er et bredt og komplekst. Du er ikke ferdig når prototypen fungerer. 

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0719

Autonomi, strømnett og innsikt

Ekspørt:

Cato Vevatne

#0718

Alle må med på visjonen

Ekspørt:

Ole Erik Vestøl Endrerud

Founder og CEO

Fra Shoreline

#0709

Å tørre å prøve

Ekspørt:

Terje Andreassen

Daglig leder

Fra Moen Marin

#0708

Gjenbruk innen masser

Ekspørt:

Espen Lea

Gründer og CEO

Fra SafeRock