Fra klasserommet til Amazonas - LØRN.TECH
BLOGG

Fra klasserommet til Amazonas

Kartteknologi er ikke lenger det todimensjonale kartet i klasserommet. Se heller for deg tett jungel og tropiske skoger i tredimensjonale bilder langs elvebredden i Amazonas.

 

Geodata jobber med de unike mulighetene kart tilbyr oss og blant annet med geografiske informasjonssystemer. Geir Hansen, administrerende direktør i Geodata, forteller at det kun er fantasien som setter en stopper innen kartteknologi.

— Det har utviklet seg til å ikke bare være to dimensjoner, men kart som er i full 3D. Google har gjort mye med å bringe kartet til allmennheten, sier Hansen.

Norge var tidlig ute med å se fordelene med å produsere detaljerte kart. Man trenger ikke å se lenger enn til Sverige for å se hvor langt fremme Norge er innen kartteknologi. Kartverket som har det nasjonale ansvaret for geografisk informasjon i landet har spilt en stor rolle. Hansen kan fortelle at de har definert modellene og standarden for hvordan man skal representere den digitale tvillingen av Norge som land.

— Vi begynte med strukturert datainnsamling tidlig, om ikke før andre. Vi har vært disiplinerte på strukturene. Noen må ha vært forutseende og definert hvordan alle kartene skal være, sier Seres.

Hør hele episoden her: 

Digital høydemodell skal redusere konsekvensen av klimaendringer

Geodata har et stort fokus på Norge, og et av selskapets samarbeidspartnere er Statens Vegvesen.

— Norge er midt oppe i en stor investering når det gjelder noe man kaller en digital høydemodell hvor man skanner Norge og spesielt den urbane delen med laser, forteller Hansen.

Grunnen til at dette blir viktig for fremtiden er konsekvensen av klimaendringene. Gjennom den digitale høydemodellen kan man beregne hvor vannet flyter i forbindelse med ekstremnedbør og simulerer eventuelle problemer slik at man kan sette inn tiltak. I en by som Oslo med betong og asfalt er det også viktig å vite hvor vi skal plassere grønne soner. Grønne soner kan nemlig være med å samle opp overvannet, og Geodatas kartdata kan finne de best potensielle områdene for sonene.

 

Detaljerte kartdata et viktig fundament

Digitale tvillinger er essensielt for god kartdata, og det som bringer den digitale og fysiske verden sammen. Seres mener digitale tvillinger må til hvis vi skal utvikle oss i den retningen vi ønsker. Hun mener kartdata er grunnlaget for å lage en smart infrastruktur.

— Vi snakker om smarte byer som det er noe magisk som kjører seg selv, er energioptimalt, sosialt og klimavennlig. Men poenget er at du må ha digitale tvillinger hvis du skal gjøre noe smart og digitalt på toppen av byen, sier Seres.

— Skal man optimalisere mange ting i en by som strekker seg over et større område, så er detaljerte kartdata et viktig fundament, svarer Hansen

Data som blir samlet inn fra ulike kilder og formål kan i tillegg få nye bruksområder. Man kan se sammenhenger man tidligere ikke var i stand til. Internet of things og sensordata blåser liv i tvillingen og sørger for at man bruke modeller bygd av den digitale tvillingen til noe fornuftig.

— Du kan gjøre prediksjon og planlegge hvor det er optimalt å plassere en hjertestarter hvor det hele tiden skal være kortest mulig vei mellom hvert menneske. Det er en type problemstilling hvor du bruker data i den digitale tvillingen til å løse et problem.

 

3 takeaways:
  • Geodata arbeider med en ny operasjonssentral til politiet hvor blant annet operatøren kan se hvor hendelser har skjedd på kartet og omgivelsene rundt.
  • Kartdata vil bli essensielt når 5G-nettet skal bygges ut.
  • Norge er en av de fremste landene i verden på kartdata og kartteknologi.

 

 

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution