FREDRIKSTAD - LØRN.TECH

Fredrikstad - Our stories

Framtiden innebærer store endringer og transformasjoner. Derfor må vi ha de rette folkene til rett tid. Vi må forholde oss til utfordringen og ta strategiske, koordinerte og operasjonelle grep, og det er her det regionale kompetansepolitiske arbeidet kommer inn.

Med støtte fra Kompetanseforum Østfold har LØRN laget 35 nye podkaster av historier hentet fra lokale SMBer rundt om i Østfold, for å opplyse om flere av Østfold sine beste teknologi-satsninger. Her kan du lese om historiene fra Fredrikstad, produsert i LØRNs-trekant modell for formidling av innovasjon, et samarbeid mellom:

1) Leverandør LØRN som samler de gode innovasjonshistoriene,
2) Bestiller Kompetanseforum Østfold som setter retning gjennom finansiering av prosjektet, og –
3) Kobler Fredrikstad næringsforening som finner de beste innovasjonshistoriene i regionen.

Alle podkaster på denne siden kan du finne oppsummert i en E-bok du kan laste ned i PDF-format, og du kan lytte til dem også på LØRN.UNIVERSITY, som er vår digitale læringsplattform (LMS). På denne plattformen kan du få en LØRN diplom, som er et blockchain-sertifisert bevis eller mikrograd, at du har lyttet til alle Fredrikstad podkastene. Du må registrere deg på vår LMS for å få en slik grad, men registrering for dette kurset er gratis


LØRNSOC

Phan Åge Haugård

Klimatilpasning i by med fremtidsrettet overvannshåndtering



Bør vi innføre overvannsgebyrer? Og hva vil kost-nytte effekten av dette kunne bli? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med seksjonsleder for Vann og avløp i COWI, Phan Åge Haugård, om hvordan de sikrer at samfunnet blir forsynt med drikkevann, frakter kloakk vekk fra forbrukerne og håndterer overvann/flom på en måte som gjør at dette ikke er til skade for samfunnet, men heller blir en ressurs i bybildet.


Mer om Klimatilpasning i by med fremtidsrettet overvannshåndtering

FOODTECH

Mathias Holm

Digitalisering i en tradisjonell næringsbedrift.



Hvordan få tilpasset de nye teknologiene til egen virksomhet? Og hva er egentlig forskjell på kunnskap og kompetanse, hvis det er noen forskjell? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forsyningsdirektør i Brynild Gruppen, Mathias Holm, om modernisering av det tradisjonelle vedlikeholdet gjennom lean produksjon og IT systemer. 


Mer om Digitalisering i en tradisjonell næringsbedrift.

CLEANTECH

Stein Dietrichson

Resirkulering av plast



Hvordan kan vi bruke nanoteknologi og kjemi til å resirkulere plast? Og hva er de aller største miljøutfordringene vi har idag? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Markedsutvikler, gründer og største eier i Re-Turn AS, Stein Dietrichson, om hvordan vi, med vår rene elektrisitet og teknologi for plastsortering fra Tomra og norske nykommere, kan lage verdens beste og reneste plast gjenvinningsindustri.


Mer om Resirkulering av plast

MAKERS

Kjell Einar Olsen

Micro-display og projeksjonsteknologi innen simulasjon



Hvordan fungerer egentlig holografi? Og hva er projeksjon teknologi? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Norxe, Kjell Einar Olsen, om behovet for å redusere energiforbruket av naturressurser.


Mer om Micro-display og projeksjonsteknologi innen simulasjon

FOODTECH

Roger Fredriksen

Akvakultur teknologi



Hvorfor flytte oppdrett på land og ikke beholde den i vann? Og hvordan tilrettelegge for at fisken ikke bare skal overleve, men også ha en trivsel som gir god tilvekst? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Fredrikstad Seafoods, Roger Fredriksen, om utvikling av ny teknologi som har fiskevelferd i fokus og gjennomfører det i praksis.


Mer om Akvakultur teknologi

MATERIALS

Hans Fredrik Sandberg

Forbedret produktutvikling med avansert simulering



Er polymermaterialer fremtiden? Og hva skal man med polymerer? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Sealing Expert i Seal Engineering, Hans Fredrik Sandberg, om hvordan man bedre kan forstå material modellen i den digitale tvillingen.


Mer om Forbedret produktutvikling med avansert simulering

HEALTHTECH

Lars Christian Dahle

Helsetjenester på en ny måte



Hvordan kan teknologi hjelpe pasienter med å leve et bedre liv? Og hvordan kan pasienten overta en del av helsetjenesten sin selv? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Dignio, Lars Christian Dahle, om hvordan de jobber for å forbedrer hverdagen til pasienter med KOLS, Hjerteproblemer og Kreft - de mest alvorlig syke som bor hjemme og hvordan de omgjør søppel til råvarer som blir til nye produkter.


Mer om Helsetjenester på en ny måte

ENERGYTECH

Carl Christian Strømberg

Solceller på alle tak



Hvilke utfordringer, og hvilke muligheter ligger det i solcelleteknologi? Og er denne teknologien moden nok til å taes i bruk i stor skala i Norge? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Grunnlegger og Teknisk Direktør i Solcellespesialisten, Carl Christian Strømberg, om hvordan de blir tvunget av et marked som er preget av rammebetingelser med høye kostnader og høye lønninger, til å jobbe effektivt og smartere enn resten.


Mer om Solceller på alle tak

ENERGYTECH

Hans Petter Kildal

«Tinder» for fornybar energi



Hva er conspicuous production? Og hvordan påvirkes markedet av at vi nå kan ha systemer som gjør at kraftprisen ikke bare reduseres, men noen ganger går i minus, gjennom bruk av fornybar energi? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO av i Becour AS, Hans Petter Kildal, om hvordan de lager en plattform som gjør det enklere og mer attraktivt for folk å velge grønn energi.


Mer om «Tinder» for fornybar energi

HEALTHTECH

Espen Krogh

Fred i sinnet for alle med diabetes



Hvordan kan du måle blodsukker uten å penetrere huden, kun ved å sende lys inn i huden? Og hvordan kan algoritmer forvandler  lys-verdier til estimat av blodsukker? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Prediktor Medical, Espen Krogh, om en ny norsk sensor som måler blodverdier uten å stikke.


Mer om Fred i sinnet for alle med diabetes

HEALTHTECH

Morten Granlund

Tillit i digitaliseringen



Hvordan kan vi optimalisere behandling av pasienter ved hjelp av kunstig intelligens og analyse av et stort antall pasientjournaler? Og hvorfor er digitalisering og modernisering av en fremtidsrettet helsesektor helt avhengig av tillit ? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Principal i Capgemini, Morten Granlund, om tillit, datadeling, teknologi og livssyklus.


Mer om Tillit i digitaliseringen

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Du kan når som helst melde deg av

Search name, company, subject or keyword