Female Arkiver - LØRN.TECH

Gender: Female

HEALTHTECH

#0655

Rettslige aspekter av persontilpasset medisin og life science.

Ekspørt:

Anne Kjersti Befring

Førsteamanuensis ved juridisk fakultet med emneansvar for helserett og life science

Fra Universitet i Oslo

HEALTHTECH

#0653

IKT infrastruktur for presisjonsmedisin

Ekspørt:

Alia Zaka

Assisterende prosjektleder

Fra BigMed-prosjektet

TRANSPORT

#0645

Autonome mobilitetssystemer - ny norsk eksportnæring

Ekspørt:

Torun Degnes

Daglig leder

Fra SAMS

HEALTHTECH

#0642

Helsegevinster og ressursbruk

Ekspørt:

Eline Aas

Førsteamanuensis og PhD

Fra Universitetet i Oslo

NETWORK

#0641

Hva muliggjør software definerte nettverk?

Ekspørt:

Victoria Engh

Technical solutions specialist

Fra Cisco

HEALTHTECH

#0634

Vibeke Binz Valle: Presisjonsmedisin til pasientbehandlingen

Ekspørt:

Vibeke Binz Vallevik

Prosjektleder

Fra Bigmed prosjektet ved Oslo Universitetssykehus

HEALTHTECH

#0633

Personalisert kreftbehandling

Ekspørt:

Åslaug Helland

Overlege og forskningsleder

Fra Oslo Universitetssykehus

LØRNSOC

#0632

Fra servicekommune til samskapingskommune

Ekspørt:

Anne Marthe Dahl Zettervall

Prosjektleder

Fra Gjøvik Kommune

TECH4GOOD

#0623

Fra forskning til business

Ekspørt:

Hege Tokerud

Innovation manager

Fra NTNU Technology Transfer på Gjøvik

MATERIALS

#0620

Digital utvikling i lokal industri

Ekspørt:

Karen Ristebråten

leder for IT og digital utvikling

Fra Hunton Fiber

Search name, company, subject or keyword