lorn tech logo red Grønn omstilling i luftfarten
lorn tech logo red Grønn omstilling i luftfarten

Grønn omstilling i luftfarten

Et studie utarbeidet av
USN og LØRN sammen med partnere: Widerøe og Avarn Security

Utforsk luftfartens klima- og miljøpåvirkninger og dens rolle i det grønne skiftet. Oppdag nasjonale og internasjonale retningslinjer, miljøvennlige systemer, elektrifisering og mer.
Little boy sitting on the meadow with toy airplane

Grønn omstilling i luftfarten

Et studie utarbeidet av
USN og LØRN sammen med partnere: Widerøe og Avarn Security

Bærekraft er uløselig knyttet til luftfartens fremtid og du lærer om luftfartens klima- og miljøpåvirkninger og industriens arbeid i det grønne skiftet. Du får en innføring i nasjonalt og internasjonalt regelverk og blir bedre kjent med miljøvennlige systemer og energikilder, elektrifisering, innfasing av bærekraftig flydrivstoff (SAF), lufthavndrift og luftromsorganisering.

Leksjoner

C1390
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Klimamål

Klimamål. Netto 0 per 2050, ny klimalov fra 2021

Hva er netto null per 2050, og hvorfor har dette blitt en internasjonal norm de siste årene? Lars-Henrik Paarup Michelsen gjester denne episoden og forteller om utfordringer som luftfarten står overfor i arbeidet med å redusere utslipp, og hvordan industrien kan se på dette som en mulighet for teknologisk utvikling.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1391
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Klimamål

Klimamål. Teknologiskiftet

Hvilke trender ser vi innenfor teknologiskiftet nå, og hvordan påvirker det klimakrisen og kraftproduksjonen globalt? Lars-Henrik Paarup Michelsen gjester denne episoden og forteller om Hvordan luftfarten kan gå fra å være en alvorlig trussel mot klimaendringene til å bli en arealeffektiv, ren industri, og hvilke barrierer må overvinnes for å oppnå dette.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1392
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Klimamål

Klimamål. Fit for 55

Hva er Fit for 55, og hvordan påvirker det EU og Norge? Lars-Henrik Paarup Michelsen gjester denne episoden og forteller om hvordan Fit for 55 henger sammen med EUs Green Deal, og hva konsekvensene er for luftfarten.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1393
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Klimamål

EU taksonomien i korte trekk

Hva er EUs taksonomi, og hvordan påvirker den virksomheten vår? Lars-Henrik Paarup Michelsen gjester denne episoden og forteller om hvordan luftfarten kan utvikle seg i tråd med EUs taksonomi for å sikre bærekraftige investeringer.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1394
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Bidrag til bærekraftsmål (økonomi og samfunn)

Luftfart, klimamål og bærekraft

Hvordan påvirker EUs kvotesystem og innblandingskrav for bærekraftig flydrivstoff luftfartens mål om å redusere utslippene med 45% innen 2030, og hvilke utfordringer skaper dette for bransjen? Anders Fagernæs gjester denne episoden og forteller om Hvordan Norwegian jobber med å balansere de tre hovedspakene – flyoperasjonseffektivitet, flåtefornyelse og bærekraftige drivstoffalternativer – for å oppnå målet om å redusere CO2-utslippene med 45% innen 2030.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1395
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Bidrag til bærekraftsmål (økonomi og samfunn)

Luftfartens rolle i Norge og klimamål

Hvorfor er luftfarten spesielt viktig i Norge? Og hvordan kan vi jobbe mot å nå klimamålene i luftfarten? Torbjørn Lothe, konsulent i NHO Luftfart gjester denne episoden og gir deg svar på disse spørsmålene.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1396
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Bidrag til bærekraftsmål (økonomi og samfunn)

Luftfartens økonomiske bærekraft

Hva er hovedutfordringene luftfarten står overfor når det gjelder økonomisk bærekraft og hvordan påvirker reguleringer og avgifter bransjens evne til å gjennomføre grønn omstilling? Anders Fagernæs gjester denne episoden og forteller hvordan flyselskaper som Norwegian arbeider med å tilpasse seg og utnytte økonomiske insentiver og reguleringer for å fremme bruk av bærekraftig drivstoff og redusere miljøpåvirkningen fra flyreiser.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1397
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Bidrag til bærekraftsmål (økonomi og samfunn)

Beredskapsbidrag for bærekraftsmål og samfunn

Hvordan fungerer det sivile-militære samarbeidet i totalforsvaret, spesielt med tanke på koordinering av infrastruktur og mottak av allierte forsterkninger? Jens Christian Junge gjester denne episoden og forteller om de viktigste logistikkutfordringene knyttet til å flytte store mengder allierte forsterkninger til Norge, og hvordan det påvirker miljø- og bærekraftperspektivet.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1398
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Luftfartens miljøpåvirkninger

Utfordringer med avfall i luftfarten

Hvorfor er avfallhåndtering en så stor utfordringer i luftfarten som krever modne teknologier for å gjennomføres effektivt? Knut Johansen gjester denne episoden om forteller om nå og fremtiden av hvordan håndteres avfal i luftfarten.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1399
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Luftfartens miljøpåvirkninger

Utfordringer med forurensning i luftfarten

Hva er de viktigste klima- og miljøpåvirkningene som luftfarten genererer? Holger Schlaupitz fra Naturvernforbundet gjester denne episoden og forteller om hvordan kan luftfarten redusere støy- og luftforurensning.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1400
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Luftfartens miljøpåvirkninger

Miljøutfordringer - Forurensning

Hva er miljøgifter? Og hvordan påvirker de naturen, mennesker og dyr? Martin Sveinssønn Melvær fra Bellona gjester denne samtalen og forteller om miljøgifters påvirkning generelt og i luftfarten.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1401
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Luftfartens miljøpåvirkninger

Miljøutfordringer knyttet til arealbruk

Hva er de viktigste miljø- og klimapåvirkningene knyttet til bygging av en ny flyplass på et gitt areal? Holger Schlaupitz fra Naturvernforbundet gjester denne episoden og forteller om hvilke konflikter kan oppstå når det gjelder arealbruk i forbindelse med flyplassutbygging.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1402
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Bidrag i det grønne skiftet

Internasjonale og nasjonale miljøkrav

Hvilke konkrete initiativer finnes det for å redusere utslipp i luftfarten? Og hvem er det som er initiativtakerne? Torbjørn Lothe fra NHO Luftfart gjester denne episoden og snakker om grønn omstilling i luftfarten, internasjonalt samarbeid og miljøkrav.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1403
Tema: Samsvar, overvåking og revisjon
Modul: Bidrag i det grønne skiftet

Miljøvennlige luftoperasjoner og fremtiden

Hvordan jobber Widerøe Zero med å realisere målet om å bli verdens første utslippsfrie flyselskap, og hva er de største utfordringene de står overfor i denne omstillingen? Andreas Kolbye Aks gjester denne episoden og forteller om hvordan luftfarten påvirker miljøet, og hva Widerøe Zero's tilnærming er for å redusere og eliminere utslippene fra flyoperasjoner i fremtiden.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1404
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Bidrag i det grønne skiftet

Miljøvennlige lufthavner

Hva er de mest innovative tiltakene som er implementert på flyplasser i Norge og internasjonalt for å gjøre dem mer miljøvennlige? Stine Ramstad Westby gjester denne episoden og forteller om hvordan kan fremtidsteknologi bidra til en betydelig utvikling og reduksjon av miljøpåvirkningen i luftfartssektoren.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1405
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Bidrag i det grønne skiftet

Rammebetingelser og insentiver

Nordmenn kommer alltid til å være avhengige av å kunne fly, selv om det er et behov for å kutte utslippene i luftfarten. Erlend Larsen fra Stortinget gjester denne episoden og forteller om hvordan man jobber for å gjøre luftfarten mer bærekraftig.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1406
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Grønn teknologirevolusjon (transport)

Teknologiens Rolle i Det Grønne Skiftet

I denne episoden vil du lære om Gartners hype-syklus og andre innovasjonsmodeller. Jon Arne Sæterås fra iJas Consulting snakker med Sophia Adampour og forteller blant annet om hvordan teknologi påvirker det grønne skiftet og hvor vi står i dag.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1407
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Grønn teknologirevolusjon (transport)

Ny teknologi i luftfarten

Hvordan kommer kravene som blir stilt til luftfarten, til å påvirke teknologien? Erlend Larsen som er stortingsrepresentant for Høyre gjester denne episoden og deler sine tanker og hvordan de jobber i dag for å nå målene.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1408
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Grønn teknologirevolusjon (transport)

Autonom luftfart

Hvordan kan luftfarten bli en grønn løsning og en betydelig del av løsningen på klimautfordringe og hvilke teknologiske barrierer og regulatoriske utfordringer må overkommes for å realisere dette? Stein Nilsen gjester denne episoden og forteller om muligheter og begrensninger med innføringen av autonom flyvning, både med og uten passasjerer og hvordan man kan sikre tillit og kontroll i denne utviklingen.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1409
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Grønn teknologirevolusjon (transport)

Grønn teknologirevolusjon. Droner

Hvordan kan en kommune bruke droner for å øke innovasjon? Ingeborg Briseid Kraft gjester denne episoden og snakker med Lin Jacobsen Hammer om blant annet hvordan droner kan bli brukt i drift, hvilke fordeler disse gir og mye mer.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1410
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Klimapåvirkning, mål og politikk

Luftfartens klimapåvirkning

Hvordan påvirker kondensstriper miljøet, og hvilke utfordringer og muligheter representerer de i arbeidet med å redusere luftfartens klimapåvirkning? Knut Morten Johansen gjester denne episoden og forteller om hvordan SAS samarbeider for å fremme innovasjon og utvikling av nullutslippsfly og redusere både utslipp og støy i luftfarten.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1411
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Klimapåvirkning, mål og politikk

Klimamål for luftfarten

Hva er de viktigste utfordringene og målene knyttet til klimautslipp i luftfartssektoren, både nasjonalt og internasjonalt? Erik Lahnstein gjester denne episoden og forteller om hvordan luftfartsindustrien samarbeider med myndighetene og andre aktører for å utvikle og implementere miljøvennlige teknologier og løsninger, som bærekraftig flydrivstoff og nye drivsystemer.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1412
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Klimapåvirkning, mål og politikk

Klimapolitikk for luftfarten

Hvordan påvirker klimapolitikk luftfarten? I denne episoden forteller gjest Eric Lithun om hvordan Elfly-gruppen har som visjon å lage elektriske fly for å løse flere av utfordringene luftfarten står i.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1413
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Klimapåvirkning, mål og politikk

EU krav og fornybardirektivet

Hvordan er veien for å øke produksjon og bruk av bærekraftig drivstoff? Og hva er kravene? Anders Fagernæs gjester denne episoden og forteller hvordan Norwegian jobber med dette.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1414
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Muligheter for nullutslipps luftfart

Hvordan ser mulighetene ut for nullutslipp i luftfarten?

Hvordan ser mulighetene ut for nullutslipp i luftfarten? Hva er biodrivstoff? Og hvordan blir det laget? Magnus Killingland fra DNV gjester denne episoden og gir deg svar på disse spørsmålene.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1415
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Muligheter for nullutslipps luftfart

Elfly - en del av løsningen?

Hvordan har Widerøe jobbet med el-flyproblematikken og hvordan planlegger de å realisere utslippsfrie flyvninger innen 2028? Stein Nilsen gjester denne episoden og forteller om Hvordan Widerøe samarbeider med flyprodusenter og myndigheter for å utvikle økonomisk bærekraftige og trygge nullutslippsfly for det norske kortbanenettverket.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1416
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Muligheter for nullutslipps luftfart

Hydrogen og ammoniakk for å løse nullutslipp

Hvilken rolle spiller hydrogen og ammoniakk i å løse luftfartens drivstoffutfordringer, og hvordan påvirker de flyets utforming og sikkerhet? Jonas Kristiansen Nøland gjester denne episoden og forteller om Hva statusen på forskningsprosjektet "Clean Aviation" ved NTNU er, og hvordan forskningsmiljøene samarbeider med flyselskaper og produsenter for å realisere nullutslipps luftfart innen 2050.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1417
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Muligheter for nullutslipps luftfart

Virkemidler for reduksjon av utslipp i Europa

Hva er de viktigste virkemidlene innenfor EUs kvotesystem for å redusere klimautslipp i luftfarten? Hæge Fjellheim fra Veyt gjester denne episoden og forteller om utfordringer som står i luftfarten.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1418
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Organisering av kontrollert luftrom

Luftromsutvikling og flyteknologiens innvirkning

Hvordan har luftrommet utviklet seg? Og hvordan har nyere fly påvirket bruken av høyt og lavt luftrom? Jan Storøy Melvoll gjester denne episoden og forteller om disse endringene.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1419
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Organisering av kontrollert luftrom

Prosedyrer rundt Gardermoen og planer fremover

Hvordan kan inn- og utflyvningsprosedyrer bidra til mindre utslipp? Bjørn Skjælaaen fra Avinor gjester denne episoden og forteller om hvordan Avinor jobber med dette.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1420
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Organisering av kontrollert luftrom

Støy, utslipp og lysforurensing

Hvordan påvirker økt fokus på miljø luftrommet, flyplasser og drift i luftfarten? Knut Forseth Tautra, som er tidligere flygeleder gjester denne episoden og forklarer de største endringene i luftfarten.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1421
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Organisering av kontrollert luftrom

Miljøtiltak på og i nærområdene til lufthavner

Hvilke miljøutfordringer står flyplasser overfor, og hvordan kan de redusere utslippene? Ingvald Erga gjester denne episoden og forteller om hvordan flyplasser kan samarbeide med ulike aktører og implementere miljøtiltak for å oppnå utslippsfri luftfart.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1422
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Strategisk målsetninger

Grønn omstilling som strategisk bærebjelke

Hva er Widerøes strategiske målsettinger for grønn omstilling, og hvordan sikrer de at dette er forankret i hele organisasjonen? Silje Brandvoll gjester denne episoden og forteller om de konkrete ambisjonene og planene til Widerøe for å oppnå fossilfri flyflåte innen 2040, og hvordan de involverer seg i utviklingen av nullutslippsteknologi.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1423
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Strategisk målsetninger

Merkevarebygging og omdømme

Hvilke selskaper i Norge har lykkes med å være en spydspiss på bærekraft, og hvordan har de klart å integrere dette i sin merkevarestrategi? Silje Brandvoll gjester denne episoden og forteller om hvordan virksomheter kan bygge en troverdig og vellykket bærekraftsstrategi som adresserer både klima- og sosiale aspekter, samtidig som de opprettholder kvaliteten på produktleveransene.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1424
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Strategisk målsetninger

FNs bærekraftsmål og grønnvasking

Hvordan kan næringslivet unngå grønnvasking og kommunisere bærekraft på en troverdig måte? Kim Gabrielli og Bjørn Haugland gjester denne episoden og forteller om de største utfordringene i å oppfylle FNs bærekraftsmål innen 2030, og hva næringslivet kan gjøre for å bidra til dette.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1425
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Strategisk målsetninger

ESG - Environmental, Social & Governance og klimarapportering

Hva er de viktigste driverne for økt ESG-rapportering, og hvordan påvirker EUs taksonomiregelverk bransjen? Kim Gabrielli og Silje Brandvoll gjester denne episoden og forteller om hvordan rapporter brukes til å oppfylle krav fra kunder og bedriftskunder og hvordan Widerøe jobber med bærekraftsrapportering.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1426
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Regelverk og internasjonalt samarbeid

Lovverket for bærekraftige tiltak i luftfarten

Hvordan påvirker kompleksiteten i luftfartsregelverket behovet for juridisk ekspertise, og hvordan kan man navigere det omfattende landskapet av forskrifter og lover, både nasjonalt og internasjonalt, for å oppnå overholdelse? Einar Bratteng gjester denne episoden og forteller om hvilke juridiske aspekter og regelverk må vurderes ved etablering av en ny flyplass med fokus på miljøhensyn og hvordan nasjonale, internasjonale og EU-relaterte lover samspiller for å regulere og fremme bærekraft i luftfartsindustrien.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1427
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Regelverk og internasjonalt samarbeid

Bærekraftsmål og bedrifters engasjement

Hva er FNs bærekraftsmål, og hvordan er de bygd opp? Hvordan forplikter medlemsland seg til å jobbe mot disse målene? Lin Hammer gjester denne episoden og forteller om hvordan selskaper kan identifisere hvilke av FNs bærekraftsmål som er relevante for dem og involvere de interessenter i sitt bærekraftsarbeid.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1428
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Regelverk og internasjonalt samarbeid

ICAO, Eurocontol og andre internasjonale bestemmelser

Hvordan samarbeider Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO) med medlemsstatene for å utvikle globale luftfartsstandarder, og hva er betydningen av disse standardene for sikkerhet, effektivitet og miljømessig bærekraft? Morten Haughom gjester denne episoden og forteller hvordan det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA) håndterer forholdet mellom sine bestemmelser og ICAOs standarder, og hvordan de bidrar til å fremme luftfartssikkerhet og regulering innenfor Den europeiske unionen.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1429
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Regelverk og internasjonalt samarbeid

Status for FNs Bærekraftsmål

Hva er FNs bærekraftsmåls status i dag, 7 år før vi skal nå målene? Lin Hammer gjester denne episoden og forteller om hvordan hindringer verden har møtt siden målene ble lansert.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)