Grønn vekst i det blåe nord - LØRN.TECH

 

Kunnskapsbasert vekst i bodø

Bodø skal bli Europa sin kulturhovedstad i 2024. Det som er spennende med dette, er at det å bli kulturhovedstad, ikke bare handler om kunst og kultur. Det handler også om det kreative og det innovative i de næringene Bodø kan. Disse næringene skulle etter planen vært feiret under Blå uke. Blå uke er en ukelang festival om kunnskap og innovasjon i Bodø, men på grunn av Covid-19 pandemien har dette blitt kansellert.
Feiringen er derimot ikke kansellert da den fortsetter digitalt.

F.V: Tove Evjen og Anders Tørud. Foto: Bodønu.no for Kunnskapsparken Bodø 

 

Kunnskapsparken Bodø er et innovasjonsselskap i Bodø som jobber med et regionalt utviklingsprosjekt de kaller kunnskapsbasert verdiskapning. Dette prosjektet er finansiert av Nordland fylkeskommune som har som formål å skape flere arbeidsplasser og næringsutvikling i Bodø. De har identifisert tre hovedområder der Bodø har sterke miljøer; helse, smart city og hav. Seniorrådgiver i Kunnskapsparken Bodø Tove Evjen, forteller at Bodø er Norges- og verdensledende innen disse områdene, men Bodø vet det ikke selv.

Jeg synes det var viktig å lage disse podcastene med LØRN fordi vi er ofte selv lite bevisst på de tingene man er gode på, både på individnivå og på samfunnsnivå. For å synliggjøre dette lagde vi en podkastserie først i fjor høst, så nå i våres med Bodø 2024. Dette gjorde vi for å vise hva som skjer i Bodø, og for å få frem de spennende innovasjonsprosjektene som skjer her, forteller Evjen.

Visjonen bak Blå uke
Motivasjonen bak Blå uke har vært å bevisstgjøre den næringsstrukturen Bodø har innenfor blå sektor i dag og den mulige framtidige posisjonen Bodø kan få. FN har uttalt at overgangen fra landbasert mat til vannbasert mat er et av de viktigste tiltakene som kan gjøres for å dempe klimaforandringene – og dette er en av de tingene som gjør dette prosjektet så viktig.

Norge er et ledende land innenfor både fiskeri og havbruk, og Bodø er én av de sterkeste regionene innen denne sektoren i Norge. Dette gir Bodø en global posisjon innenfor noe av det viktigste vi gjør, nemlig å gi mat til verdens befolkning. Dette er en vanvittig posisjon for en liten by å være i. Dette gir Bodø’s uante muligheter, men til tross for dette har få i Bodø gjort dette resonnementet. Så det å få på plass Blå uke har vært vårt bidrag for å løfte denne bevisstheten til befolkningen i Bodø, forteller Anders Tørud som er seniorrådgiver i Kunnskapsparken i Bodø.

Bodø som europeisk kulturhovedstad
Én av de som har bestemt seg for å gjøre noe stort for å bevisstgjøre dette resonnementet og for å skape oppmerksomhet rundt Bodø sin posisjon internasjonalt, er Henrik Dagfinrud som leder Bodø 2024. Han skriver i sin søknad til Europa at tiden er inne for å åpne dørene på alvor mot Europa, da det er på tide å gi Europa mulighet til å oppleve at Bodø er noe mer enn en kald region i utkanten av sivilisasjonen.

Bodø har formet en kultur som har vært avgjørende for at det i det hele tatt har vært mulig å overleve og utvikle seg i regionen, som for mange virker utilgjengelig og ugjestmild. Bodø og Nordland kan ikke bare være et eksotisk og annerledes bidrag til Europa; de skal være et dynamisk og levende senter. De er en liten by med større mulighet til å operere innovative prosjekter enklere lokalt, fremfor i større byer. Denne tanken er også sentral for å kunne bli en kulturhovedstad. Det er altså et bredere kulturbegrep enn bare kunst. Det hele handler om å ha en kultur ovenfor omstillingsevne.

Det er Bodø sin kystkultur. utvikling- og innovasjonskultur og omstillingsevne som er unik. Bodø har en historie og en tradisjon for å takle endringer utrolig godt, og dette gjør vi også nå når vi står ovenfor en tid med mye endring. Denne gangen gangen skal vi ligge i forkant av endringen, forteller Dagfinrud.

Konferansen blå uke ble Bodø Blå sin Kunnskapsserie fra Samfunnsløftet.
Cocid-19 pandemien har tvunget arrangørene til å avlyse den planlagte Blå uke som skulle ha foregått i Bodø, men sammen med LØRN har de flyttet konferansen digitalt – og du kan se den her! For å få frem alle de gode prosjektene har vi sammen laget 9 podkaster og avsluttet det hele med en digital konferanse hvor prosjektet blir presentert og diskutert. Hele prosjektet er muliggjort av midler fra Samfunnsløftet som eies av SpareBank 1 Nord-Norge som er det ledende finanshuset i regionen. De er en del av SpareBank 1-alliansen som består av 14 selvstendige sparebanker over hele landet. De støtter en rekke prosjekter i Nord-Norge, blant annet innen kunnskapsformidling, bærekraft og mer.

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution