Inspirasjonssenter for

Utenriksdepartementet - Aspirantkurset

Utenrikstjenestens hovedoppgave er å ivareta norske interesser i utlandet. Norge er et land med en betydelig internasjonal rolle, langt større enn vårt innbyggertall tilsier. Skal vi opprettholde denne rollen, trenger vi de dyktigste medarbeiderne og den beste kompetansen.

Norsk utenrikspolitikk favner vidt. Vi har interesser i de fleste deler av verden og de spenner over et bredt økonomisk og politisk spekter. Utenrikstjenesten skal arbeide for å fremme norske interesser og finne felles interesser med andre land. Vi skal også jobbe mot felles løsninger på internasjonale spørsmål. Arbeidet for fred, stabilitet, sikkerhet og økonomisk trygghet i verden er derfor viktig for Norge.

Hvert år rekrutterer vi om lag 15 aspiranter til utenrikstjenesten. Utenriksdepartementet søker personer med utdanning på masternivå, meget gode språkkunnskaper og gjerne et par års arbeidserfaring. Vi vektlegger interesse for og kunnskap om norsk og internasjonal politikk og evne til å kunne representere Norge både hjemme og i utlandet.

Om inspirasjonssenteret

Sammen med flere av våre samarbeidspartnere har vi samlet inspirerende og tilgjengelige digitale opplæringsmoduler, som gjør at du på en enkel måte får en introduksjon til de tre viktige kompetanseområdene digital kompetanse, sikkerhet og grønn omstilling.

 

Her finner du pod – og videokaster, digitale forelesninger og andre læringsaktiviteter som det er enkle å navigere i og som kan hjelpe deg med grunnkompetansen du trenger for å kunne være en viktig støttespiller i den grønne omstillingen samfunnet står ovenfor.

lorn logo white Inspirasjonssenter - Aspirantkurset
regjeringen logo ny Inspirasjonssenter - Aspirantkurset

Jeg er pålogget med PIN. Logg ut?

regjeringen logo ny Inspirasjonssenter - Aspirantkurset

Om Utenriksdepartementet

UD – Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Om LØRN

LØRN er et B2B SaaS-selskap i Norge som tilbyr bedriftsutdanning, innholdsmarkedsføring og employer branding-tjenester til organisasjoner i Norge.
logo fni Inspirasjonssenter - Aspirantkurset

Om Fridtjof Nansen Institutt

Fridtjof Nansens Institutt (FNI) er en uavhengig stiftelse som driver med uavhengig forskning om norsk og internasjonal miljø-, energi- og ressursforvaltningspolitikk. Innen denne rammen forsker instituttet på følgende temaområder: Global miljøpolitikk og miljørett, Klimapolitikk, Havrett og havpolitikk, Biologisk mangfold og genressurser, Polar og russisk politikk, Europeisk energi- og miljøpolitikk, Kinesisk energi- og miljøpolitikk. Fridtjof Nansen Institutt er en leverandør av eksperter inn i studiene til Oslo Nye Høyskole. 

ONH logo

Om Oslo Nye Høyskole

Oslo Nye Høyskole tilbyr fleksibel utdanning som legger til rette for læringsglede og livslang læring. Oslo Nye Høyskoles samfunnsoppdrag er forskning og utdanning av høy kvalitet. På campus i Oslo eller på nett. Vi er en uavhengig breddehøyskole med et moderne og fremtidsrettet studietilbud innen  psykologi, helse, økonomi og administrasjon samt statsvitenskap og internasjonale relasjoner. Høyskolen tilbyr en rekke studieprogram på master-, bachelor- og årsstudiumnivå, samt enkeltemner på bachelornivå.