Inspirasjonssenter for

Sjefskurset ved Forsvarets Høgskole

Som deltaker på Sjefskurset kreves det aktivt engasjement fra deltakerne, som har et medansvar for egen og andres læring. Gjennom dette inspirasjonssenteret kan deltakerne hente inspirasjon og kunnskap innen de ulike fagområdene som omfattes i Sjefskurset. 

Om Studiet & prosjektet

Innen fagområdet Geopolitikk i Nordområdene, har Forsvarets Høyskole gått sammen med Oslo Nye Høyskole og deres studie Geopolitics and Security in the Arctic, og LØRN for bidra til en god forståelse og økt kunnskap om Arktis og Nordområdene gjennom eksperter på fagfeltet, et utvidet og fleksibelt sett med læringsverktøy, og helt fersk kunnskap om områdene. Studiet er et samarbeid med Fridtjof Nansens Institutt, som står for det faglige innholdet. 

 

Studiet Geopolitics and Security in the Arctic er en del av Oslo Nye Høyskole sitt studietilbud og tilbys studenter ved Oslo Nye Høyskole. Målet med prosjektet er å sikre at deltakere ved andre studietilbud skal få nytte av deler av innholdet som tilbys i studiet, slik at de får en god forståelse og økt kunnskap om Arktis og Nordområdene gjennom eksperter på fagfeltet, et utvidet og fleksibelt sett med læringsverktøy, og helt fersk kunnskap om områdene. Studiet er et samarbeid med Fridtjof Nansens Institutt, som står for det faglige innholdet. 

Om Sjefskurset fra Forsvarets Høyskole

Seksjon Sjefskurs ved Forsvarets høgskole har ansvar for gjennomføring av Sjefskurset og er lokalisert på Akershus festning. Kurset arrangeres to ganger i året og strekker seg over tre måneder. Målsetningen er å gi en grundig innføring i det norske forsvarets struktur og kapasiteter, samfunnssikkerhet og nasjonal krisehåndtering, samt gi god innsikt i den dagsaktuelle utenriks- og sikkerhetspolitiske situasjonen. Sjefskurset oppdateres fortløpende for best mulig å reflektere samfunnsutviklingen og belyse nye utenrikspolitiske og sikkerhetspolitiske utfordringer. 

ONH logo

Om Oslo Nye Høyskole

Oslo Nye Høyskole tilbyr fleksibel utdanning som legger til rette for læringsglede og livslang læring. Oslo Nye Høyskoles samfunnsoppdrag er forskning og utdanning av høy kvalitet. På campus i Oslo eller på nett. Vi er en uavhengig breddehøyskole med et moderne og fremtidsrettet studietilbud innen  psykologi, helse, økonomi og administrasjon samt statsvitenskap og internasjonale relasjoner. Høyskolen tilbyr en rekke studieprogram på master-, bachelor- og årsstudiumnivå, samt enkeltemner på bachelornivå.  

Om LØRN

LØRN er et B2B SaaS-selskap i Norge som tilbyr bedriftsutdanning, innholdsmarkedsføring og employer branding-tjenester til organisasjoner i Norge.
logo fni Inspirasjonssenter for sjefskurset ved Forsvarets Høgskole

Om Fridtjof Nansen Institutt

Fridtjof Nansens Institutt (FNI) er en uavhengig stiftelse som driver med uavhengig forskning om norsk og internasjonal miljø-, energi- og ressursforvaltningspolitikk. Innen denne rammen forsker instituttet på følgende temaområder: Global miljøpolitikk og miljørett, Klimapolitikk, Havrett og havpolitikk, Biologisk mangfold og genressurser, Polar og russisk politikk, Europeisk energi- og miljøpolitikk, Kinesisk energi- og miljøpolitikk. Fridtjof Nansen Institutt er en leverandør av eksperter inn i studiene til Oslo Nye Høyskole.