Inspirasjonssenter for

Justis og beredskapsdepartementet – Polaravdelingen

Polaravdelingen har ansvaret for å koordinere saker som angår polarområdene i statsforvaltningen – Arktis med Svalbard og Jan Mayen og Antarktis.

 

Ett viktig virkemiddel i arbeidet er Det interdepartementale polarutvalget – et rådgivende organ for regjeringen som drøfter alle saker av viktighet for forvaltningen av polarområdene. Justis- og beredskapsdepartementet leder utvalget og avdelingen har ansvar for sekretariatet.

 

Polaravdelingen er administrativt overordnet Sysselmesteren på Svalbard, som mottar sine driftsmidler over Svalbardbudsjettet. Avdelingen tar også del i internasjonale prosesser som gjelder Arktis og Antarktis.

Om inspirasjonssenteret

Sammen med flere av våre samarbeidspartnere har vi samlet inspirerende og tilgjengelige digitale opplæringsmoduler, som gjør at du på en enkel måte får en introduksjon til de tre viktige kompetanseområdene digital kompetanse, sikkerhet og grønn omstilling.

 

Her finner du pod – og videokaster, digitale forelesninger og andre læringsaktiviteter som det er enkle å navigere i og som kan hjelpe deg med grunnkompetansen du trenger for å kunne være en viktig støttespiller i den grønne omstillingen samfunnet står ovenfor.

lorn logo white Justis og beredskapsdepartementet – Polaravdelingen
regjeringen logo ny Justis og beredskapsdepartementet – Polaravdelingen

Jeg er pålogget med PIN. Logg ut?

regjeringen logo ny Justis og beredskapsdepartementet – Polaravdelingen

Justis- og beredskapsdepartementet

(JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.

Om LØRN

LØRN er et B2B SaaS-selskap i Norge som tilbyr bedriftsutdanning, innholdsmarkedsføring og employer branding-tjenester til organisasjoner i Norge.
logo fni Justis og beredskapsdepartementet – Polaravdelingen

Om Fridtjof Nansen Institutt

Fridtjof Nansens Institutt (FNI) er en uavhengig stiftelse som driver med uavhengig forskning om norsk og internasjonal miljø-, energi- og ressursforvaltningspolitikk. Innen denne rammen forsker instituttet på følgende temaområder: Global miljøpolitikk og miljørett, Klimapolitikk, Havrett og havpolitikk, Biologisk mangfold og genressurser, Polar og russisk politikk, Europeisk energi- og miljøpolitikk, Kinesisk energi- og miljøpolitikk. Fridtjof Nansen Institutt er en leverandør av eksperter inn i studiene til Oslo Nye Høyskole. 

ONH logo

Om Oslo Nye Høyskole

Oslo Nye Høyskole tilbyr fleksibel utdanning som legger til rette for læringsglede og livslang læring. Oslo Nye Høyskoles samfunnsoppdrag er forskning og utdanning av høy kvalitet. På campus i Oslo eller på nett. Vi er en uavhengig breddehøyskole med et moderne og fremtidsrettet studietilbud innen  psykologi, helse, økonomi og administrasjon samt statsvitenskap og internasjonale relasjoner. Høyskolen tilbyr en rekke studieprogram på master-, bachelor- og årsstudiumnivå, samt enkeltemner på bachelornivå.