Inspirasjonssenter for Norsk Kommunalteknisk Forening - Bygg

Kunnskapsdeling for et bedre samfunn?

Vi lever i en tid med store endringer og utfordringer. Klimakrisen, urbaniseringen, digitaliseringen og pandemien påvirker måten vi bygger, bor og lever på. Vi trenger å finne nye løsninger som kan gjøre byggene våre mer bærekraftige, smarte og tilpassede til fremtidens behov. Vi trenger å lære av hverandre, dele kunnskap og inspirere til handling.


Bygg- og arkitekturbransjen er en viktig aktør i å skape et bedre samfunn. Byggene våre utgjør en stor del av det vi bruker, det vi kaster og det vi slipper ut. Men de kan også være en del av løsningen. De kan bidra til å redusere klimagassutslippene, øke energieffektiviteten, forbedre livskvaliteten og fremme sosial inkludering.
For å utnytte det fulle potensialet av bygg- og arkitekturbransjen, trenger vi å holde oss oppdatert på de siste trendene og innovasjonene i feltet. Vi trenger å lære om hvordan vi kan bruke nye teknologier, materialer og metoder til å skape bedre bygg og byer. Vi trenger å lære om hvordan vi kan møte de nye kravene, forventningene og mulighetene som fremtiden bringer.


På inspirasjonssenteret kan du lære mer om hvordan du kan bli en del av den positive endringen i bygg- og arkitekturbransjen. Du kan lytte til podkaster som gir deg kunnskap, inspirasjon og tips om hvordan du kan bygge for fremtiden. Du kan høre fra eksperter, praktikere og innovatører som har erfaring, kunnskap og visjoner om hvordan du kan bygge for et bedre samfunn.

 

Om inspirasjonssenteret

Sammen med flere av våre samarbeidspartnere har vi samlet inspirerende og tilgjengelige digitale opplæringsmoduler, som gjør at du på en enkel måte får en introduksjon til de viktige kompetanseområder innen bygging, utvikling og bruk av bygg. 

 

Her finner du pod – og videokaster og andre læringsaktiviteter som er enkle å navigere i og som kan hjelpe deg med grunnkompetansen du trenger for å kunne være en viktig støttespiller innen  omstillingen disse fagområdene og samfunnet står overfor.

nkf logo Inspirasjonssenter for Norsk Kommunalteknisk Forening - Bygg
nkf logo Inspirasjonssenter for Norsk Kommunalteknisk Forening - Bygg

Om Norsk Kommunalteknisk Forening

Norsk Kommunalteknisk Forening er en ideell organisasjon av, og for, norske kommunalteknikere. Foreningen er delt opp i fagfora for byggesak, bygg og eiendom, plan og miljø, digital og veg og park. NKF skal jobbe for å dele kunnskap og skape relasjoner på tvers av kommunegrenser.

Foreningen har over 400 virksomhetsmedlemmer og kommunene som er medlem i NKF dekker 99,5% av den norske befolkningen. Over 1.000 kommunale enheter er aktive i foreningens nettverk.

Om LØRN

LØRN utvikler livslang læring for bedrifter og organisasjoner, vi samler innhold fra norske organisasjoner, akademia og eksperter, formidlet i spennende og tilgjengelige læringsformater. Siden 2018 har LØRN produsert pod- og videokaster med det formål å tilgjengeliggjøre det for de som ønsker fersk erfaring og kompetanse fra sentrale aktører i offentlig og privat virksomhet i Norge. I dag utvikler vi læringskonsepter sammen med våre partnere innen akademia, forskning og næringsliv, hvor vi både lager pod- og videokast, digitale forelesninger, illustrasjonsvideoer, animasjonsfilmer, VR/AR/MR produsert innhold og selvfølgelig med mulighet for å dokumentere kompetansen.