Inspirasjonssenter for Norsk Kommunalteknisk Forening

Digital kompetanse - Kunnskapsdeling for et bedre samfunn

Vi lever i en digital tidsalder. Teknologien endrer måten vi kommuniserer, samarbeider, lærer og skaper på. Den gir oss nye muligheter, men også nye utfordringer. Den krever at vi tilpasser oss, utvikler oss og fornyer oss. Den krever at vi lærer.


Bygg- og arkitekturbransjen er i stor grad påvirket av digitaliseringen. Byggene våre blir mer intelligente, mer tilkoblede og mer dynamiske. De genererer store mengder data som kan gi oss verdifull innsikt og optimalisering. De kan integrere avanserte teknologier som sensorer, algoritmer og kunstig intelligens. De kan være en del av et større digitalt økosystem som omfatter byer, infrastruktur og samfunn.


For å utnytte det fulle potensialet av digitaliseringen i bygg- og arkitekturbransjen, trenger vi kompetente ingeniører som kan forstå, anvende og utvikle digitale løsninger. Vi trenger ingeniører som kan kombinere teknisk kunnskap med kreativitet, innovasjon og samarbeid. Vi trenger ingeniører som kan lære kontinuerlig, tilpasse seg raskt og lede endring.


På inspirasjonssenteret kan du lære mer om hvordan du kan bli en slik ingeniør. Du kan lytte til podkaster som gir deg kunnskap, inspirasjon og tips om hvordan du kan bruke digitaliseringen til å skape bedre bygg og byer. Du kan høre fra eksperter, praktikere og innovatører som har erfaring, kunnskap og visjoner om hvordan du kan bruke teknologien til å løse problemer, skape muligheter og bidra til bærekraft.

Om inspirasjonssenteret

Sammen med flere av våre samarbeidspartnere har vi samlet inspirerende og tilgjengelige digitale opplæringsmoduler, som gjør at du på en enkel måte får en introduksjon til de viktige kompetanseområder innen bygging, utvikling og bruk av bygg. 

 

Her finner du pod – og videokaster og andre læringsaktiviteter som er enkle å navigere i og som kan hjelpe deg med grunnkompetansen du trenger for å kunne være en viktig støttespiller innen  omstillingen disse fagområdene og samfunnet står overfor.

nkf logo Inspirasjonssenter for Norsk Kommunalteknisk Forening -digital kompetanse
nkf logo Inspirasjonssenter for Norsk Kommunalteknisk Forening -digital kompetanse

Om Norsk Kommunalteknisk Forening

Norsk Kommunalteknisk Forening er en ideell organisasjon av, og for, norske kommunalteknikere. Foreningen er delt opp i fagfora for byggesak, bygg og eiendom, plan og miljø, digital og veg og park. NKF skal jobbe for å dele kunnskap og skape relasjoner på tvers av kommunegrenser.

Foreningen har over 400 virksomhetsmedlemmer og kommunene som er medlem i NKF dekker 99,5% av den norske befolkningen. Over 1.000 kommunale enheter er aktive i foreningens nettverk.

Om LØRN

LØRN utvikler livslang læring for bedrifter og organisasjoner, vi samler innhold fra norske organisasjoner, akademia og eksperter, formidlet i spennende og tilgjengelige læringsformater. Siden 2018 har LØRN produsert pod- og videokaster med det formål å tilgjengeliggjøre det for de som ønsker fersk erfaring og kompetanse fra sentrale aktører i offentlig og privat virksomhet i Norge. I dag utvikler vi læringskonsepter sammen med våre partnere innen akademia, forskning og næringsliv, hvor vi både lager pod- og videokast, digitale forelesninger, illustrasjonsvideoer, animasjonsfilmer, VR/AR/MR produsert innhold og selvfølgelig med mulighet for å dokumentere kompetansen.