Inspirasjonssenter for Norsk Kommunalteknisk Forening

Sirkulærøkonomi - Kunnskapsdeling for et bedre samfunn

Vi står overfor en global krise. Vi bruker opp naturens ressurser raskere enn den klarer å fornye dem. Vi skaper enorme mengder avfall og forurensning som ødelegger miljøet og truer livet på jorden. Vi må endre måten vi produserer, forbruker og lever på.

 

Vi må tenke nytt om hvordan vi kan skape verdi uten å skape avfall. Vi må tenke sirkulært.


Sirkulær økonomi er en ny måte å se på verden på. Det er en økonomi som er i harmoni med naturen, som respekterer dens grenser og gjenoppretter dens balanse. Det er en økonomi som ikke kaster bort noe, men bruker alt på nytt. Det er en økonomi som ikke forurenser, men renser. Det er en økonomi som ikke reduserer, men øker.


Bygg- og arkitekturbransjen har en nøkkelrolle i å skape en sirkulær økonomi. Byggene våre utgjør en stor del av det vi bruker, det vi kaster og det vi slipper ut. Men de kan også være en del av løsningen. De kan være mer energieffektive, mer materialvennlige og mer tilpasningsdyktige. De kan være laget av det vi har, ikke av det vi tar. De kan være levende, ikke døde.


På inspirasjonssenteret kan du lære mer om hvordan vi kan bygge sirkulære bygg og byer. Du kan lytte til podkaster som gir deg innsikt, inspirasjon og tips fra folk som vet hva de snakker om. Du kan høre fra eksperter, praktikere og innovatører som har erfaring, kunnskap og visjoner om hvordan vi kan bygge en bedre fremtid for oss selv og planeten vår.

Om inspirasjonssenteret

Sammen med flere av våre samarbeidspartnere har vi samlet inspirerende og tilgjengelige digitale opplæringsmoduler, som gjør at du på en enkel måte får en introduksjon til de viktige kompetanseområder innen bygging, utvikling og bruk av bygg. 

 

Her finner du pod – og videokaster og andre læringsaktiviteter som er enkle å navigere i og som kan hjelpe deg med grunnkompetansen du trenger for å kunne være en viktig støttespiller innen  omstillingen disse fagområdene og samfunnet står overfor.

nkf logo Inspirasjonssenter for Norsk Kommunalteknisk Forening - sirkulærøkonomi
nkf logo Inspirasjonssenter for Norsk Kommunalteknisk Forening - sirkulærøkonomi

Om Norsk Kommunalteknisk Forening

Norsk Kommunalteknisk Forening er en ideell organisasjon av, og for, norske kommunalteknikere. Foreningen er delt opp i fagfora for byggesak, bygg og eiendom, plan og miljø, digital og veg og park. NKF skal jobbe for å dele kunnskap og skape relasjoner på tvers av kommunegrenser.

Foreningen har over 400 virksomhetsmedlemmer og kommunene som er medlem i NKF dekker 99,5% av den norske befolkningen. Over 1.000 kommunale enheter er aktive i foreningens nettverk.

Om LØRN

LØRN utvikler livslang læring for bedrifter og organisasjoner, vi samler innhold fra norske organisasjoner, akademia og eksperter, formidlet i spennende og tilgjengelige læringsformater. Siden 2018 har LØRN produsert pod- og videokaster med det formål å tilgjengeliggjøre det for de som ønsker fersk erfaring og kompetanse fra sentrale aktører i offentlig og privat virksomhet i Norge. I dag utvikler vi læringskonsepter sammen med våre partnere innen akademia, forskning og næringsliv, hvor vi både lager pod- og videokast, digitale forelesninger, illustrasjonsvideoer, animasjonsfilmer, VR/AR/MR produsert innhold og selvfølgelig med mulighet for å dokumentere kompetansen.