Foto: Stian Olsson

Inspirasjonssenter for

Sikkerhetsopplæring i Nordea

Sikkerhets-
opplæring i Sporveien

Med god kunnskap om og gode rutiner rundt informasjonssikkerhet vil Nordea være godt rustet for den digitaliseringen som pågår. Dette inspirasjonssenteret skal støtte opplæringen som er utviklet om informasjonssikkerhet og personvern, og på denne siden kan du holde deg oppdatert på det siste som skjer på fagfeltet, forberede deg til og få utdypet kompetansen som kursene gir deg

Om inspirasjonssenteret

På fagområdet informasjonssikkerhet har Sporveien inngått et samarbeid med Advansia og LØRN om å sikre at de ansatte i Sporveien til enhver tid er oppdatert og har riktig kompetanse knyttet til informasjonssikkerhet. 

 

Her finner du pod – og videokaster, digitale forelesninger og andre læringsaktiviteter som er samlet fra LØRN sine partner Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Nasjonale Sikkerhetsmyndigheter (NSM). Aktivitetene i inspirasjonssenteret er enkle å bruke, lett tilgjengelig og som ansatt i Sporveien har du muligheten til å holde deg oppdatert på de sentrale områdene innenfor informasjonssikkerhet.

Screenshot 2023 09 18 at 11.52.36 Inspirasjonssenter for Sikkerhetsopplæring i Nordea
Logo Advansia Inspirasjonssenter for Sikkerhetsopplæring i Nordea

Berit Svendsen

Berit Svendsen er en anerkjent leder innen telekommunikasjonsbransjen, med en sterk kompetanse innen digital strategi og sikker digitalisering. Hun har blant annet vært administrerende direktør for Telenor Norge

Inge Kampenes

Inge Kampenes er en tidligere jagerflyger og generalmajor. Han var i årene 2017–2022 sjef for Cyberforsvaret

Jack Fischer Eriksen

Jack Fischer Eriksen leder seksjon sikkerhetsrådgiving, og begynte i Advansia etter fem år som administrerende direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd

Arne Christian Haugstøyl

Arne Christian Haugstøyl er gruppeleder for analyse og sikring i Advansia. Han har lang og bred erfaring fra Politiet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Espen Scavenius

Espen Scavenius er gruppeleder for beredskap og krisekommunikasjon i Advansia. Han har lang erfaring med beredskap og ulike krisesituasjoner, og har spesialisert seg på krisehåndtering av viljestyrte handlinger knyttet til kriminalitet og terror. Han har lang erfaring fra bl.a. Politiet

Ekspert moderator -
Frode Skaarnes

Frodes Skaarnes lange erfaring fra Forsvaret, utenrikstjenesten, Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet gjør at han har mange og gode perspektiver på hvordan man blir truffet av dette og hvordan man kan skape robuste systemer for å beskytte seg
SPORVEIEN VERTIKAL POSITIV RGB 15261916 1920 Inspirasjonssenter for Sikkerhetsopplæring i Nordea

Om Nordea

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3 300 ansatte og en omsetning på fem milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk – det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg.  Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Rityta 1

Om Advansia

Advansia er Norges ledende fagmiljø innen prosjekt- og byggeledelse. Vi hjelper også våre kunder med strategisk rådgiving, organisasjons- og teamutvikling, sikkerhetsrådgiving, anskaffelser og andre relevante tjenester. Vi bistår offentlige og private aktører med å utvikle fremtidsrettede og bærekraftige løsninger. 

Advansia består av over 500 dedikerte og modige lagspillere, som leder et mangfold av prosjekter av stor samfunnsmessig betydning. Vårt mål er å hjelpe våre kunder med å lykkes i sin virksomhet og sikre en trygg gjennomføring av deres prosjekter gjennom å utfordre, utvikle og spille hverandre gode. 

Om LØRN

LØRN utvikler livslang læring for bedrifter og organisasjoner, vi samler innhold fra norske organisasjoner, akademia og eksperter, formidlet i spennende og tilgjengelige læringsformater. Siden 2018 har LØRN produsert pod- og videokaster med det formål å tilgjengeliggjøre det for de som ønsker fersk erfaring og kompetanse fra sentrale aktører i offentlig og privat virksomhet i Norge. I dag utvikler vi læringskonsepter sammen med våre partnere innen akademia, forskning og næringsliv, hvor vi både lager pod- og videokast, digitale forelesninger, illustrasjonsvideoer, animasjonsfilmer, VR/AR/MR produsert innhold og selvfølgelig med mulighet for å dokumentere kompetansen.