Foto: Stian Olsson

Inspirasjonssenter for

Sikkerhetsopplæring i Sporveien

Sikkerhets-
opplæring i Sporveien

Med god kunnskap om og gode rutiner rundt informasjonssikkerhet vil Sporveien være godt rustet for den digitaliseringen som pågår. Dette inspirasjonssenteret skal støtte opplæringen som er utviklet om informasjonssikkerhet og personvern, og på denne siden kan du holde deg oppdatert på det siste som skjer på fagfeltet, forberede deg til og få utdypet kompetansen som kursene gir deg

Om inspirasjonssenteret

På fagområdet informasjonssikkerhet har Sporveien inngått et samarbeid med Advansia og LØRN om å sikre at de ansatte i Sporveien til enhver tid er oppdatert og har riktig kompetanse knyttet til informasjonssikkerhet. 

 

Her finner du pod – og videokaster, digitale forelesninger og andre læringsaktiviteter som er samlet fra LØRN sine partner Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Nasjonale Sikkerhetsmyndigheter (NSM). Aktivitetene i inspirasjonssenteret er enkle å bruke, lett tilgjengelig og som ansatt i Sporveien har du muligheten til å holde deg oppdatert på de sentrale områdene innenfor informasjonssikkerhet.

SPORVEIEN VERTIKAL POSITIV RGB 15261916 1920 Inspirasjonssenter for Sikkerhetsopplæring i Sporveien
Logo Advansia Inspirasjonssenter for Sikkerhetsopplæring i Sporveien
SPORVEIEN VERTIKAL POSITIV RGB 15261916 1920 Inspirasjonssenter for Sikkerhetsopplæring i Sporveien

Om Sporveien

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3 300 ansatte og en omsetning på fem milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk – det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg.  Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Rityta 1

Om Advansia

Advansia er Norges ledende fagmiljø innen prosjekt- og byggeledelse. Vi hjelper også våre kunder med strategisk rådgiving, organisasjons- og teamutvikling, sikkerhetsrådgiving, anskaffelser og andre relevante tjenester. Vi bistår offentlige og private aktører med å utvikle fremtidsrettede og bærekraftige løsninger. 

Advansia består av over 500 dedikerte og modige lagspillere, som leder et mangfold av prosjekter av stor samfunnsmessig betydning. Vårt mål er å hjelpe våre kunder med å lykkes i sin virksomhet og sikre en trygg gjennomføring av deres prosjekter gjennom å utfordre, utvikle og spille hverandre gode. 

Om LØRN

LØRN er et konsept for livslang læring. Vi samler ferskt innhold fra norske organisasjoner og eksperter, formidlet i et enkelt  læringsformat.