Fra Oslo Nye Høyskole

Introduksjon til Arktis med Andreas Østhagen

Om Studiet

Vi skal bli bedre kjent med regionen Arktis som dekker 8 land, og byr på mange naturressurser som utfordres av den geopolitiske situasjonen mellom landene og øvrige land, og klimaendringer.  

  

Gjennom to video forelesninger fra Oslo Nye Høyskole, en helt fersk podkast med tilhørende spørsmål og refleksjonsoppgaver fra LØRN, vil du i løpet av kort tid få en innføring i de utfordringer og muligheter som ligger i Arktis gjennom eksperter fra Frithjof Nansens institutt. 

Podkast

Andreas Østhagen er seniorforsker ved Fridtjof Nansen instituttet og er svært engasjert i hva som skjer i Arktis og Nordområdene og forholdene mellom landene i regionen. Lær mer om hvordan klimakrise og konflikter påvirker forvaltningen av områdene og grenseforholdene generelt

Kort introduksjon

Med denne korte introduksjonen med Andreas Østhagen fra Fritdjof Nansens Institutt, får du en rask orientering om hvilke områder som dekkes av Arktis og hvilke geopolitiske utfordringer regionen står i. Introduksjonen er på engelsk

Forelesning

Bli kjent med Arktis dets historie fra 1600 tallet frem til i dag. Andreas Østhagen fra Fritdjof Nansens Institutt tar oss med på de største historiske øyeblikkene og forteller hvordan har regionen utviklet seg.

Ta quiz og refleksjonsoppgave basert på hva du har lært her

tail spin Intro Arktis

1 / 3

Hva er forskjellen mellom Arktis og “nordområdene”? 

2 / 3

Hva er driverne av økt spenning og “geopolitikk” i Arktis?

3 / 3

Hvilke verktøy har Norge for å sikre lav spenning i nordområdene? 

Your score is

eb5262ce 29b6 473c a8d0 399cd772e795 Intro Arktis

Andreas Østhagen
Seniorforsker, Fridtjof Nansen Institute

Andreas Østhagen er seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt og forsker på den sikkerhetspolitiske dynamikkene i Arktisk og nordområdene. Han har lang erfaring som forsker, seniorrådgiver og direktør fra blant annet Nord universitet, Woodrow Wilson Center, North Norway European Office. Andreas er involvert i en rekke prosjekter innen Arktis, politikk og havforvaltning, har skrevet to bøker og en rekke artikler og er en etterspurt ekspert både i media og som foreleser. 

Vis
logo fni Intro Arktis

Om LØRN

LØRN utvikler livslang læring for bedrifter og organisasjoner, vi samler innhold fra norske organisasjoner, akademia og eksperter, formidlet i spennende og tilgjengelige læringsformater. Siden 2018 har LØRN produsert pod- og videokaster med det formål å tilgjengeliggjøre det for de som ønsker fersk erfaring og kompetanse fra sentrale aktører i offentlig og privat virksomhet i Norge. I dag utvikler vi læringskonsepter sammen med våre partnere innen akademia, forskning og næringsliv, hvor vi både lager pod- og videokast, digitale forelesninger, illustrasjonsvideoer, animasjonsfilmer, VR/AR/MR produsert innhold og selvfølgelig med mulighet for å dokumentere kompetansen.

logo fni Intro Arktis

Om Fridtjof Nansen Institutt

Fridtjof Nansens Institutt (FNI) er en uavhengig stiftelse som driver med uavhengig forskning om norsk og internasjonal miljø-, energi- og ressursforvaltningspolitikk. Innen denne rammen forsker instituttet på følgende temaområder: Global miljøpolitikk og miljørett, Klimapolitikk, Havrett og havpolitikk, Biologisk mangfold og genressurser, Polar og russisk politikk, Europeisk energi- og miljøpolitikk, Kinesisk energi- og miljøpolitikk. Fridtjof Nansen Institutt er en leverandør av eksperter inn i studiene til Oslo Nye Høyskole. 

ONH logo

Om Oslo Nye Høyskole

Oslo Nye Høyskole tilbyr fleksibel utdanning som legger til rette for læringsglede og livslang læring. Oslo Nye Høyskoles samfunnsoppdrag er forskning og utdanning av høy kvalitet. På campus i Oslo eller på nett. Vi er en uavhengig breddehøyskole med et moderne og fremtidsrettet studietilbud innen  psykologi, helse, økonomi og administrasjon samt statsvitenskap og internasjonale relasjoner. Høyskolen tilbyr en rekke studieprogram på master-, bachelor- og årsstudiumnivå, samt enkeltemner på bachelornivå.