Geopolitikk & Arktis

Kinas interesser i Arktis med Gørild Heggelund

Kinas interesser i Arktis med Gørild Heggelund

Hvilke interesser har Kina i Arktis? Vi blir kjent med Kina sin langvarige interesse for klimaendringer og hvilken rolle Arktis har i den sammenheng, og hvordan Kina vil forholde seg til Arktis i fremtiden.  

  

Gjennom to video forelesninger fra Oslo Nye Høyskole, en helt fersk podkast med tilhørende spørsmål og refleksjonsoppgaver fra LØRN, vil du i løpet av kort tid få en innføring i hvordan Kina ser på Arktis og hvilke utfordringer og muligheter som ligger i det gjennom eksperter fra Frithjof Nansens institutt.

Pokast

I denne podkasten møter du seniorforsker Gørild Heggelund ved Fridtjof Nansen Institutt. Hun er spesialist på Kina og du vil få høre om hvilke interesser Kina har i Arktis og hvilken betydning det har hatt og har for den geopolitiske situasjonen. 

Kort introduksjon

Hva er Kinas interesser i Arktis og hvordan har det blitt mottatt? Med denne korte introduksjonen får du et raskt overblikk over dette fra seniorforsker Gørild Heggelund ved Fritdjof Nansens Instituttet. Introduksjonen er på engelsk.

Leksjon

I denne forelesningen gir Iselin Stensdal, forsker ved Fridtjof Nansens institutt en innføring i Kina sin rolle i Arktis, og går nærmere inn på områdene energi og transport, samt reguleringer i Arktis. Forelesningen er på engelsk.

Ta quiz og refleksjonsoppgave basert på hva du har lært her om Kina og Arktis

tail spin Intro Kina

1 / 3

Er Kina en del av Arktisk Råd?

2 / 3

Hva presenteres som hoved-drivere bak Kinas arktiske engasjement i landets arktiske policy fra 2018? 

3 / 3

Hvor viktig er Arktis for Kina, og hvordan vil den videre utviklingen være i den geopolitiske situasjonen  

Your score is

7a088262 3b66 4b22 9b8a 3a92a6cc1805 Intro Kina

Gørild Heggelund
Seniorforsker
Fridtjof Nansens Institutt

Gørild Heggelund er seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt og har forsket på Kinas miljø-, energi- og klimapolitikk i tre ti-år, de senere årene også på Kinas engasjement, politikk og interesser i Arktis. Hun har lang erfaring som forsker ved FNI og som senior klimarådgiver ved FNs utviklingsprogram i Kina, har bodd mer enn 16 år i Kina og er flytende i kinesisk. Gørild har vært involvert i og leder flere store forskningsprosjekter og publisert en rekke artikler knyttet til Kina, energi, klima og miljø. Hun er en etterspurt ekspert både i media og som foreleser. 

Vis
logo fni Intro Kina

Om LØRN

LØRN utvikler livslang læring for bedrifter og organisasjoner, vi samler innhold fra norske organisasjoner, akademia og eksperter, formidlet i spennende og tilgjengelige læringsformater. Siden 2018 har LØRN produsert pod- og videokaster med det formål å tilgjengeliggjøre det for de som ønsker fersk erfaring og kompetanse fra sentrale aktører i offentlig og privat virksomhet i Norge. I dag utvikler vi læringskonsepter sammen med våre partnere innen akademia, forskning og næringsliv, hvor vi både lager pod- og videokast, digitale forelesninger, illustrasjonsvideoer, animasjonsfilmer, VR/AR/MR produsert innhold og selvfølgelig med mulighet for å dokumentere kompetansen.

logo fni Intro Kina

Om Fridtjof Nansen Institutt

Fridtjof Nansens Institutt (FNI) er en uavhengig stiftelse som driver med uavhengig forskning om norsk og internasjonal miljø-, energi- og ressursforvaltningspolitikk. Innen denne rammen forsker instituttet på følgende temaområder: Global miljøpolitikk og miljørett, Klimapolitikk, Havrett og havpolitikk, Biologisk mangfold og genressurser, Polar og russisk politikk, Europeisk energi- og miljøpolitikk, Kinesisk energi- og miljøpolitikk. Fridtjof Nansen Institutt er en leverandør av eksperter inn i studiene til Oslo Nye Høyskole. 

ONH logo

Om Oslo Nye Høyskole

Oslo Nye Høyskole tilbyr fleksibel utdanning som legger til rette for læringsglede og livslang læring. Oslo Nye Høyskoles samfunnsoppdrag er forskning og utdanning av høy kvalitet. På campus i Oslo eller på nett. Vi er en uavhengig breddehøyskole med et moderne og fremtidsrettet studietilbud innen  psykologi, helse, økonomi og administrasjon samt statsvitenskap og internasjonale relasjoner. Høyskolen tilbyr en rekke studieprogram på master-, bachelor- og årsstudiumnivå, samt enkeltemner på bachelornivå.