DRONE.TECH

Tore Lie

Droner som passer på strømmen vår

Hva er en drone? Og hva kan dette verktøyet brukes til? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Chief Product Officer, Tore Lie, om å utforske hvordan droner kan brukes til å passe på tilgjengelighet og forbedringer i våre elektriske nett. Prosjektet Connected Drone i eSmart Systems bruker sensordata fra…


READ MORE


BIG.DATA

Davide Roverso

«Virtuelle maskiner»

Hva er «virtuelle maskiner»? Og hvordan håndterer man store mengder data? I denne episoden av #LØRN snakker Torgeir med Chief Analytics Officer i eSmart Systems, Davide Roverso, om Big Data og hvilke intelligente tjenester det åpner opp for.    — Big Data er spennende fordi det åpner for utvikling og bruk av «intelligente» tjenester…


READ MORE


HEALTH.TECH

Morten Granlund

Tillit i digitaliseringen

Hvordan kan vi optimalisere behandling av pasienter ved hjelp av kunstig intelligens og analyse av et stort antall pasientjournaler? Og hvorfor er digitalisering og modernisering av en fremtidsrettet helsesektor helt avhengig av tillit ? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Principal i Capgemini, Morten Granlund, om tillit, datadeling,…


READ MORE


3D.PRINT

Hanne Eriksen

FabLab fabrikkerer fremtiden

Hvordan får man folk til å tenke design med helt nye verktøy, som ikke fantes tidligere? Og hvordan gir man opplæring i teknologiforståelse og praktisk bruk av teknologier til bruk i Digital Fabrikkering. I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer av Verket FabLab, Hanne Eriksen, om bindeleddet mellom…


READ MORE


BIG.DATA

Stig Hammer

Salgs-og markedsføringsteknologi

Hvordan kan du oppnå bedre salgs- og markedsføringsresultater gjennom riktig bruk av nye digitale verktøy? Og hvordan er morgendagens kunder ulike gårsdagens? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i MarkedsPartner, Stig Hammer, om optimalisering av kundereisen gjennom byttehandelen mellom brukeridentitet og individualisert verdi. — Som leder må…


READ MORE


HEALTH.TECH

Espen Krogh

Fred i sinnet for alle med diabetes

Hvordan kan du måle blodsukker uten å penetrere huden, kun ved å sende lys inn i huden? Og hvordan kan algoritmer forvandler  lys-verdier til estimat av blodsukker? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Prediktor Medical, Espen Krogh, om en ny norsk sensor som måler blodverdier uten…


READ MORE


NET.WORK

Ole Jakob Ottestad

Teknologi for bedre samarbeid

Hva er digitalt grenseforsvar?  Og hvordan har telemarkedet forandret seg fra tiden med Televerket og frem til i dag? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder av IPCO AS, Ole Jakob Ottestad, om god og effektiv regulering som gir tilgang til basestrukturer. — Dersom vi ikke klarer…


READ MORE


BUILD.TECH

Kristoffer Moe

Digitale byggeplasser

Hva er den nye kommunikasjonsplattformen i byggebransjen? Og hvordan reduserer en digital tvilling antall feil? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med faglærer i BIM, Kristoffer Moe, om bygningsinformasjonsmodellering og hvordan dette kan være kostnadsbesparende i byggeprosjekter ved å effektivt hindre uenigheter og opplagte feil. — BIM gir mulighet…


READ MORE


A.I

Tomas Nordlander

IFE og Applied AI

Hva gjør AI for energiteknologi? Og hvilke hensyn må vi ta når vi anvender AI? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Tomas Eric Nordlander fra IFE om hva som er greia med AI og hvordan vi beholder kompetansen når vi benytter AI for sikre løsninger. – AI er så…


READ MORE


LØRN.BIZ

Ole Gabrielsen

Endringer i offentlig sektor

En av vår tids største utfordringer er å endre offentlig sektor. Kan velferdsstaten slik vi kjenner den, bestå? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med direktør for teknologi og endring i Sarpsborg kommune, Ole Gabrielsen, om organisasjonsendring, innbygger- og samfunnsdialog, porteføljestyring og gevinstrealisering —  Offentlig forvaltning må endres, og…


READ MORE


ROBOTICS

Bernt Øivind Børnich

Roboter for fremtidens ingeniører

Hva er en robot? Og hvordan bygger man en robot for ustrukturerte miljøer?  I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Halodi Robotics, Bernt Øivind Børnich, om «Eve», en humanoid robot som vil tjene industri og forbrukere. — Det er utrolig mye software som må til for at…


READ MORE


ENERGY.TECH

Hans Petter Kildal

«Tinder» for fornybar energi

Hva er conspicuous production? Og hvordan påvirkes markedet av at vi nå kan ha systemer som gjør at kraftprisen ikke bare reduseres, men noen ganger går i minus, gjennom bruk av fornybar energi? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO av i Becour AS, Hans Petter Kildal, om…


READ MORE


ENERGY.TECH

Carl Christian Strømberg

Solceller på alle tak

Hvilke utfordringer, og hvilke muligheter ligger det i solcelleteknologi? Og er denne teknologien moden nok til å taes i bruk i stor skala i Norge? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Grunnlegger og Teknisk Direktør i Solcellespesialisten, Carl Christian Strømberg, om hvordan de blir tvunget av et marked…


READ MORE


HEALTH.TECH

Lars Christian Dahle

Helsetjenester på en ny måte

Hvordan kan teknologi hjelpe pasienter med å leve et bedre liv? Og hvordan kan pasienten overta en del av helsetjenesten sin selv? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Dignio, Lars Christian Dahle, om hvordan de jobber for å forbedrer hverdagen til pasienter med KOLS, Hjerteproblemer…


READ MORE


MATERIALS

Hans Fredrik Sandberg

Forbedret produktutvikling med avansert simulering

Er polymermaterialer fremtiden? Og hva skal man med polymerer? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Sealing Expert i Seal Engineering, Hans Fredrik Sandberg, om hvordan man bedre kan forstå material modellen i den digitale tvillingen. —  Hovedfokus er å forstå hvordan materialegenskaper kan kartlegges og verifiseres med bruk…


READ MORE


ENERGY.TECH

Roger Fredriksen

Akvakultur teknologi

Hvorfor flytte oppdrett på land og ikke beholde den i vann? Og hvordan tilrettelegge for at fisken ikke bare skal overleve, men også ha en trivsel som gir god tilvekst? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Fredrikstad Seafoods, Roger Fredriksen, om utvikling av ny teknologi…


READ MORE


ENERGY.TECH

Kjell Einar Olsen

Micro-display og projeksjonsteknologi innen simulasjon

Hvordan fungerer egentlig holografi? Og hva er projeksjon teknologi? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Norxe, Kjell Einar Olsen, om behovet for å redusere energiforbruket av naturressurser. — Det kommer opp ny teknologi hele tiden og eksisterende teknologi finner nye bruksområder. Det vil alltid være…


READ MORE


CLEAN.TECH

Stein Dietrichson

Resirkulering av plast

Hvordan kan vi bruke nanoteknologi og kjemi til å resirkulere plast? Og hva er de aller største miljøutfordringene vi har idag? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Markedsutvikler, gründer og største eier i Re-Turn AS, Stein Dietrichson, om hvordan vi, med vår rene elektrisitet og teknologi for plastsortering…


READ MORE


FOOD.TECH

Mathias Holm

Digitalisering i en tradisjonell næringsbedrift.

Hvordan få tilpasset de nye teknologiene til egen virksomhet? Og hva er egentlig forskjell på kunnskap og kompetanse, hvis det er noen forskjell? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forsyningsdirektør i Brynild Gruppen, Mathias Holm, om modernisering av det tradisjonelle vedlikeholdet gjennom lean produksjon og IT systemer.  —…


READ MORE


LØRN.SOC

Phan Åge Haugård

Klimatilpasning i by med fremtidsrettet overvannshåndtering

Bør vi innføre overvannsgebyrer? Og hva vil kost-nytte effekten av dette kunne bli? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med seksjonsleder for Vann og avløp i COWI, Phan Åge Haugård, om hvordan de sikrer at samfunnet blir forsynt med drikkevann, frakter kloakk vekk fra forbrukerne og håndterer overvann/flom på…


READ MORE


I.O.T

Tore karlsen

Anvendt teknologi

Hvordan omsette ny teknologi til anvendelige produkter? Og er egentlig IoT noe nytt? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i NXTec, Tore karlsen om hvorfor datasikkerhet og digital sårbarhet er en kunnskap som må bli allmennkunnskap. — Med stadig flere dingser og funksjoner koblet opp et…


READ MORE


ENERGY.TECH

Martin Vatne

Åpen forretningsutvikling for en bærekraftig fremtid

Hvorfor er vi motvillige til å eksportere elektrisiteten vår? Og kan grønn lokal energi slå de tradisjonelle nasjonale strømleverandørene? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi, Martin Vatne, om hvordan vi kan bruke teknologi til å skape nye forretninger som fremmer…


READ MORE


LØRN.SOC

Harald Holone

Sammenheng mellom forskning, undervisning og næringsliv

Hvordan bygger man tverrfaglig kunnskap? Og hvordan skaper man innovasjon i en institusjon som er preget av vekttall, reguleringer og retningslinjer? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med dekan ved avdeling for informasjonsteknologi hos Høgskolen i Østfold, Harald Holone, om hvordan studenter kan være med å forme det forskerne…


READ MORE


LØRN.SOC

Veronica Aam

Å ta i bruk ny teknologi i offentlig basistjenester

Vil det bli vanskeligere å få seg jobb i fremtiden, når de nye teknologiene tar over? Og hvordan kan vi senke motviljen til å ta i bruk ny teknologi blandt ansatte? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med kommunalsjef i helse – og omsorg i Halden kommune, Veronica Aam,…


READ MORE


BUILD.TECH

Knut Rosness

Vi må bruke det vi har til å få til noe nå!

Hvordan kan man bruke EDI på tvers av landegrenser, med forskjellige digitale språk, for å bedre kommunisere med hverandre? Og hvordan effektivisere arbeidet slik at vi kan levere rimeligere tjenester med AI-teknologi? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende direktør i Logiq AS, Knut Rosness, om viktigheten av…


READ MORE


ENERGY.TECH

Erik Åsber

Dataplattform som utgangspunkt for AI

Hva skal man egentlig med en data lake? Og hvordan ser egentlig energi økosystemet ut? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CTO i eSmart Systems, Erik Åsberg, om hvordan vi må utnytte den infrastrukturen vi har på best mulig måte så vi slipper å bygge nye monstermaster, ingen…


READ MORE


ENERGY.TECH

Christian Thun Eriksen

Visualisering av Energy tech

Hvorfor er vi så skeptiske til de nye smarte målerne? Og hvordan kan vi løse globale problemer med AI vs the future of human? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med chief architect hos eSmart Systems, Christian Thun Eriksen, om hvordan vi må bli visjonærer for å kunne forenkle…


READ MORE


LØRN.SOC

Petter Kvalvik

Menneskesentrert digitalisering

Hvordan kan vi løse ulike samfunnsutfordringer ved å utnytte IFEs domenekunnskap og digitale kapabilitet? Og hvordan tar egentlig mennesker inn over seg digitalisering? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med portfolio manager digitalization hos Institutt for energiteknikk, Petter Kvalvik, om menneskesentrert digitalisering som en driver for den digitale transformasjonen…


READ MORE


MAKERS

Heidi Solstad Svensen

Opplæring som gir de beste produktene idag og imorgen

Hvordan får SEW-EURDRIVE sine ansatte med på livslanglæring? Og hvordan organiserer de ansattes utvikling? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i SEW-EURDRIVE, Heidi Solstad Svensen, om fleksibiliteten man må skape i sin bedrift og i sitt marked for å skape vekst.  — Vi har bedrifter med…


READ MORE


LØRN.BIZ

Mariann Karlsen

Ledermot som skaper retning

Hvordan jobber Sarpsborg Næringsforening med lederutvikling? Og hvordan jobber man egentlig med ledertrening? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder, Sarpsborg Næringsforening, Mariann Karlsen om hvordan de er en  pådriver, tilrettelegger, utfordrer og bindeledd mellom næringslivsaktører, kommune og øvrige samarbeidspartnere — Teknologi er viktig som støtte til…


READ MORE


MAKERS

Sigurd A Slåttland

Nye utfordringer og nye muligheter

Hvordan lage mekaniske løsninger for energibransjen? Og hvordan skape rom for innovasjon? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer og styreleder Slåttland Group, Sigurd A Slåttland, om hvordan de skaper verdier ved å benytte høy kompetanse hos gode medarbeidere for å gjøre hverdagen enklest mulig for sine kunder….


READ MORE


FOOD.TECH

Torgeir Hjertaker

Soyaprotein for en bedre verden

Verden forandrer seg, derfor må vi også utvikle oss, men hvor skal vi starte? Og hvordan kan Soyaprotein bidra til å redde verden? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med COO i Denofa, Torgeir Hjertaker, om hvordan de bidrar til å redde verden gjennom å tilby protein med det…


READ MORE


LØRN.SOC

Geir Torgersen

Det grønne skiftet trenger flere grønne ingeniører

Hvilke endringer ser vi i utdanningssystemet vårt nå? Og hva er en “grønn ingeniør”? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med dekan, avdeling for ingeniørfag Høgskolen i Østfold, Geir Torgersen, om hvordan vi ligger an når det kommer til grønn utvikling og hvordan vi bør jobbe fremover mot det…


READ MORE


LØRN.SOC

Dag Arthur Aasbø

#512: Få med alle på endringsreisen

Hvordan sørger man for en helhetlig produksjon, i en så stor produksjon som Borregård har? Hvordan organiserer man et tverrfaglig team som er både suksessrettet og fremtidsrettet? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med direktør og organisasjon og samfunnskontakt i Borregaard, Dag Arthur Aasbø, om hvordan de har klart å…


READ MORE


LØRN.SOC

Thorfinn Hansen

Gjør læring enklere for arbeidsgivere

Hva er et webinar og hva er viktig når man skal holde et webinar? Og er det bare næringslivet skal bære ansvaret med å videreutvikle medarbeidere? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO Infotjenester Group, Thorfinn Hansen, hvor Hansen forteller at både arbeidsgiver og medarbeider har et ansvar…


READ MORE


HEALTH.TECH

Ingunn Olsen

Fremtidens helsetjenester

Hvordan tilpasse og ta i bruk kommersielt tilgjengelig teknologi på et sykehus? Og hvordan blir man best i Europa på tjenesteinnovasjon? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med innovasjonssjef på Sykehuset Østfold, Ingunn Olsen, om hvordan digitalisering og automatisering vil sette sitt preg også på helsetjenesten og dens kompetansebehov….


READ MORE

SHARE THESE STORIES

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Search name, company, subject or key word