lorn tech logo red Kompetanseløft for luftfarten
Kompetanseloft for luftfarten Universitetet i Sorost Norge 0 Kompetanseløft for luftfarten
lorn tech logo red Kompetanseløft for luftfarten
fly lorn mob Kompetanseløft for luftfarten

USN Studieprogram

Kompetanseløft for luftfarten

Et studie utarbeidet av
USN og LØRN sammen med partnere: Widerøe og Avarn Security

Studiet er for arbeidstakere, permitterte og ledige tilknyttet luftfart

USN Studieprogram

Kompetanseløft for luftfarten

Et studie utarbeidet av
USN og LØRN sammen med partnere: Widerøe og Avarn Security

Studiet er for arbeidstakere, permitterte og ledige tilknyttet luftfart
Depositphotos 177272440 L Kompetanseløft for luftfarten

Et unikt program for videreopplæring med studiepoeng

Studiet Kompetanseløft for luftfarten er et Bransjeprogram som dekker behovet for videreutdanning i luftfarten innen fire sentrale temaer: Informasjonssikkerhet, Sikkerhet i luftfarten, Grønn omstilling og Samsvar, overvåking og revisjon.

Med midler fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har Universitetet i Sørøst Norge og LØRN sammen med Widerøe og Avarn Security utviklet et unikt studie for ansatte i luftfarten. Studie er laget av og med eksperter fra akademia og industrien. 

9 grunner for å søke

 1. Studiet er skreddersydd ansatte i luftfarten
 2. Studiet gir en unik innsikt med ulike perspektiver fra personer i luftfarten, akademia og nærligslivet
 3. Videreutdanningen er en unik mulighet 2023, og vil ikke bli gjennomført flere ganger.
 4. For første gang i Norge får du tilgang til 1- studiepoengs emner
 5. Studiet er gratis
 6. Studiet har stor bredde av læringsaktiviteter og høy grad av interaksjon med øvrige studenter.
 7. Studiet er heldigitalt.
 8. Du bygger din egen unike kompetanse når du setter sammen de ulike modulene i studiet.
 9. Du kan få kursbevis eller studiepoeng (forutsatt at du oppfyller opptakskrav til høyere utdanning)

Hvor mange emner kan jeg søke på?

 • 100% stilling: Du kan velge inntil 20 emner
 • 50% stilling: Du kan velge inntil 30 emner
 • Uten arbeid: Du kan velge inntil 40 emner

Søk nå

2. – 31. mai
Ansatte i Widerøe og Avarn Security

Søk her

1. juni – 10. august
Øvrige tilhørende luftfart 

Sett deg på venteliste her

Fire fagområder

40 emner

A
Informasjons-
sikkerhet i luftfarten

Hvordan kartlegge og håndterer risiko? For å kunne bidra i sikkerhetsarbeidet i luftfarten, gir vi deg en innføring i risikobildet som luftfarten står overfor og hvilke nasjonale og internasjonale regelverk som gjelder.

B
Sikkerhetsarbeid i luftfarten

Hvordan kartlegge og håndterer risiko? For å kunne bidra i sikkerhetsarbeidet i luftfarten, gir vi deg en innføring i risikobildet som luftfarten står overfor og hvilke nasjonale og internasjonale regelverk som gjelder.

C
Grønn omstilling i luftfarten

Bærekraft er uløselig knyttet til luftfartens fremtid og du lærer om luftfartens klima- og miljøpåvirkninger og industriens arbeid i det grønne skiftet. Du får en innføring i nasjonalt og internasjonalt regelverk og blir bedre kjent med miljøvennlige systemer og energikilder, elektrifisering, innfasing av bærekraftig flydrivstoff (SAF), lufthavndrift og luftromsorganisering.

D
Samsvar, overvåking og revisjon


Bærekraft er uløselig knyttet til luftfartens fremtid og du lærer om luftfartens klima- og miljøpåvirkninger og industriens arbeid i det grønne skiftet. Du får en innføring i nasjonalt og internasjonalt regelverk og blir bedre kjent med miljøvennlige systemer og energikilder, elektrifisering, innfasing av bærekraftig flydrivstoff (SAF), lufthavndrift og luftromsorganisering.

Sett meg på venteliste

Ansatte i Widerøe og Avarn har fortrinnsrett frem til og med 31. mai. 

Fra 1. juni åpner søkeportalen for øvrige tilhørende luftfarten.

Sett deg på venteliste her og få søkelenken i eposten din 1. juni. (Med forbehold om tilgjengelige plasser)