KRISTIANSAND - LØRN.TECH

Kristiansand - Our stories

Med støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling har LØRN laget 50 nye podkaster av historier hentet fra lokale SMBer rundt om i landet, for å opplyse om Norges beste teknologi-satsning. Her kan du lese om historiene fra Kristiansand, produsert i LØRNs-trekant modell for formidling av innovasjon, et samarbeid mellom:

1) Leverandør LØRN som samler de gode innovasjonshistoriene,
2) Bestiller Stiftelsen Teknologiformidling som setter retning gjennom finansiering av prosjektet, og –
3) Kobler Knuden som finner de beste innovasjonshistoriene i regionen.

Alle podkaster på denne siden kan du finne oppsummert i en E-bok du kan laste ned i PDF-format, og du kan lytte til dem også på LØRN.UNIVERSITY, som er vår digitale læringsplattform (LMS). På denne plattformen kan du få en LØRN diplom, som er et blockchain-sertifisert bevis eller mikrograd, at du har lyttet til alle Kristiansand podkastene. Du må registrere deg på vår LMS for å få en slik grad, men registrering for dette kurset er gratis

Innholdsfortegnelse

#546 – Fremtidens tekstanalyse gjennom AI med Per Morten Hoff 
#547 – Fleksibilitet i strømnettet med Unni Farestveit 
#548 – Den digitale transformasjon for kunst og for museer med Reidar Fuglestad 
#549 – Kids – kunst og computer med Sjur Høgberg 
#551 – Anvendt AI med Jahn Thomas Fidje 
#552 – Kom igang med digitalisering i offentlig sektor med Ann-Helen Moum 
#553 – Fra forskning til forretning med Sunniva Whittaker 
#555 – Kunstig intelligens og forretningsutvikling med Johan Wedel
#556 – Vår søken etter opplevelse med Robert Sach 
#557 – Hvordan skape innovative byer? med Øyvind Lyngen Laderud


LØRNSOC

Øyvind Lyngen Laderud

Hvordan skape innovative byer?Hva betyr det å drive med internasjonal koordinering i en kommune? Og hvordan kan man utnytte kompetansen, også utenfor kommunens grenser, til å komme kommunen til gode? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med internasjonal koordinator i Kristiansand kommune, Øyvind Lyngen Laderud, om internasjonalt samarbeid og læring på tvers av kommuner for å sammen kunne løse de store utfordringene.


Mer om Hvordan skape innovative byer?

GAMETECH

Robert Sach

Gaming, Teknologi & Smarthus – vår søken etter opplevelseHvis jeg er god til å spille E-sport fotball, hva er jeg da god på? Er jeg god på fotball, eller er jeg god til å analysere fotball? Og hva kreves egentlig av en E-sport utøver, må man være i god fysisk form? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med E-sport ansvarlig hos IK Start og daglig leder Resonans Prosjekt, Robert Sach, om hvordan E-sport kan skape gode holdninger for dagens unge, og bidra til gamification i hverdagen.


Mer om Gaming, Teknologi & Smarthus – vår søken etter opplevelse

AI

Johan Wedel

Kunstig intelligens og forretningsutviklingKan AI teknologi organisere bedriften din, bedre enn du som kjenner dine ansatte og deres kultur? Og hvordan blir den nye prosess verdenen vi går inn i? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CTO hos Gridd.AI Robotics, Johan Wedel, om hvorfor fremtidens offentlige og private virksomhetsarkitektur ikke nødvendigvis vil bli bestemt av mennesker.


Mer om Kunstig intelligens og forretningsutvikling

FOODTECH

Nina Øverby

Digitale tiltak for å fremme et godt kosthold tidlig i livetHvordan forstå ernæring bedre gjennom teknologi? Og hvilke kan vi inspirere befolkningne til å spise sunnere, gjennom ny teknologi? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med professor i ernæring ved universitetet i Agder, Nina Øverby, om  hvordan man kan bruke digitale midler for å fremme god helse. 


Mer om Digitale tiltak for å fremme et godt kosthold tidlig i livet

LØRNSOC

Sunniva Whittaker

Fra forskning til forretningEr samskaping en metode, eller en kultur? Og man kan lage kunstig intelligens, men kan man lage kunstig etikk? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med rektor for Universitetet i Agder, Sunniva Whittaker, om at vår største utfordring er å holde fokus på å bruke teknologien i menneskets tjeneste ikke å bruke mennesket i teknologiens tjeneste. 


Mer om Fra forskning til forretning

LØRNSOC

Ann-Helen Moum

Kom igang med digitalisering i offentlig sektorHvordan skal vi forholde oss til det gapet som har oppstått mellom; hvilke digitale muligheter de ansatte benytter seg av som privatpersoner og hva vi tilbyr som arbeidsverktøy i offentlig sektor? Og hvordan få mer fart på utviklingen i kommunene? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med kommunalsjef for digitalisering i nye Kristiansand kommune, Ann-Helen Moum, om hvordan de har fornyet Kristiansand kommune. 


Mer om Kom igang med digitalisering i offentlig sektor

AI

Jahn Thomas Fidje

Anvendt AIHva er de beste anvendelsene av AI innen finans? Og hva er det som er så bra med deep learning, og hva er mulighetene vi får av deep learning? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CTO hos Sentient AS og Ph.D. student på universitetet i Agder, Jahn Thomas Fidje, om kunstig Intelligens og om mulighetene teknologien bringer med seg er positivt for oss og samfunnet.


Mer om Anvendt AI

ARTTECH

Sjur Høgberg

Kids, kunst og computerEr du en kunstner dersom du programmerer en AI teknologi, til å produsere kunst? Og hva er kulturelle uttrykk anno 2019 og hva vil det være i 2030 eller 2050? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med rektor for Knuden - Kristiansand kulturskole, Sjur Høgberg, om hvorfor kunstfagene må ta dataen tilbake, det var hos kunsten det smalt først. 


Mer om Kids, kunst og computer

ARTTECH

Reidar Fuglestad

Den digitale transformasjon for kunst og for museerHva kan teknologi gjøre for kunst og hva bør kunst gjøre for samfunnet? Og hvordan vil fremtidens kunstutdannelse se ut? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende direktør i Sørlandets kunstmuseum; Kunstsilo, Reidar Fuglestad, om hvordan de gjennomfører eksperimenter for å være best mulig forberedt når de åpner et betydelig større og helt nytt kunstmuseum i 2022. 


Mer om Den digitale transformasjon for kunst og for museer

ENERGYTECH

Unni Farestveit

Fleksibilitet i strømnettetHvordan kan vi utnytte kapasiteten i nettet vårt, uten å gjøre mer investeringer enn nødvendig? Og hvorfor blir fleksibilitet i strømnettet så viktig fremover? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med konserndirektør i Samfunnskontakt hos Agder Energi, Unni Farestveit, om hvorfor og hvordan vi må utnytte alle den dataen som samles inn til verdiskapning. Hele energisystemet er i en enorm forandring, og vi må sørge for at vi henger med. 


Mer om Fleksibilitet i strømnettet

AI

Per Morten Hoff

Fremtidens tekstanalyse gjennom AIHvorfor er kan det ofte virke enklere å selge ny norsk teknologi til utlandet, enn til oss hjemme i Norge? Og hva skal til for at norske selskaper skal kjøpe norsk innovasjon? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med styreleder i Anzyz Technologies, Per Morten Hoff, om det han har lært etter å ha jobbet 28 år i IKT-Norge og fulgt opp- og nedturer i IKT-næringen når det kommer til innovasjon, og i noen tilfeller mangel på innovasjon.


Mer om Fremtidens tekstanalyse gjennom AI

Our learning partners

Teknologiformidling 
Stiftelsen Teknologisk Institutt, aktør i norsk næringsliv i 100 år, solgte i 2015 sin operative virksomhet Teknologisk Institutt, og overskuddet av salget danner grunnlaget for Stiftelsen Teknologiformidling. Stiftelsen Teknologiformidling holder til i Oslo, med hele Norge som nedslagsfelt. Stiftelsen støtter små og mellomstore bedrifter gjennom delfinansiering av forbedringsaktiviteter. Hensikten er at stiftelsens midler skal komme til nytte og fremme teknologiutvikling i norsk næringsliv.

Overskuddet av salget dannet grunnlage for stiftelsen sin videre drift, hvor formålet er å øke produktivitet, verdiskapning og konkurransekraft for norsk næringsliv. Den 4. industrielle revolusjonen fører til endringer i et høyt tempo, hvor tradisjonelle industriforetak støter på nye muligheter og utfordringer knyttet til utviklingen. Samarbeid og deling av kompetanse, teknologisk utvikling og kunnskap har vist seg å være viktige faktorer for å opprettholde en lønnsom virksomhet. Stiftelsen ønsker å bidra til at små og mellomstore etablerte bedrifter lykkes i denne omstillingen. Arbeidsfeltet for stiftelsen er først og fremst etablerte små og mellomstore bedrifter som ser nødvendigheten av et utviklingsløft for å hevde seg videre. Her er digitalisering, robotisering og kunstig intelligens noen nøkkelord. Prosjekter som støttes, må vise evne og vilje til delingskultur slik at prosjektets resultat fører til konkurransefortrinn for flere. Prosjektevalueringen skjer løpende.

LØRN (lorn.tech og lorn.university)
LØRN er et Norsk selskap med fokus på livslang læring. LØRN samler de beste historiene innen bruk av ny teknologi i hele Norge, på tvers av 33 temaer som kunstig intelligens, blockchain, cybersikkerhet, automatisering og tingenes internett. Historiene dekker alle sektorer, og fem perspektiver: forskere, grundere, ledere i offentlig og i privat virksomhet, og politikere, med 30% kvinner. LØRN leverer Teknologiske Førerkort til hele Norge, som gjør alle i stand til å være effektive og ansvarlige brukere av ny teknologi.

 

Knuden – Kristiansand kulturskole (knuden.no)
er en kommunal kulturskole og en av landets fremste og største kulturskoler som møter 2800 barn og unge hver uke. Skolen underviser i 50 fag innen musikk, teater, dans visuell kunst og skapende skriving over hele Kristiansand kommune som fra nyttår huser ca 110.000 innbyggere og og 14.000 studenter på UIA. Skolen flytter inn i et nybygg på Silokaia i naboskap med SKMU (Sørlandets kunstmuseum) – som bygger Tangensamlingen, et hightech galleri for moderne skandinavisk kunst i en høy kornsilo, Kilden, regionens kultursenter for musikk, teater og dans, opera og dialogkultur, og kunstnerkolonien på Odderøya. Målet er å bli Skandinavias mest moderne kulturskole i 2022 og en benchmark for talentarbeide, innovasjon, breddeprogram og kjerneundervisning, samt digitalkultur og innovasjonsarbeide.

Share this stories

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Du kan når som helst melde deg av

Search name, company, subject or keyword