LØRN 2020TEKNOLOGIPOLITIKK - LØRN.TECH

LØRN Teknologipolitikk:

Den nye modige politikken

Arendalsuka er avlyst som følge av Covid19. Men innovasjon og tilhørende politikk venter ikke på noen. Her samler vi politikere, teknologer, ledere og alle samfunns interesserte i en digital kunnskapsfestival som gjenspeiler tematikken i trekanten teknologi, samfunn og næringsliv. Dette er et uavhengig prosjekt, og det er ingen samarbeid med Arendalsuka.

Ina Libak

Leder

AUF

Solidaritet, fellesskap og nye arbeidsplasser

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med avtroppende leder i AUF, Ina Libak. Ina har allerede tilbrakt hele 14 år i ungdomspartiet AUF. Det siste året har hun jobbet med en helhetlig plan for å kutte utslipp og skape arbeidsplasser for Norge det neste tiåret. I episoden forteller hun mer om hvordan vi skal klare denne omstillingen ved å bruke kompetansen som allerede finnes, hva vi kan lære av ungdommen, samt om hvordan det er å balansere på trestokker i skogen.

Tom Christer Nilsen

Stortingsrepresentant

Høyre

Dynamisk politikk, har vi riktig verktøy?

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Høyre-politiker Tom-Christer Nilsen. Tom-Christer er utdannet siviløkonom og har bred politisk erfaring. Han har tidligere vært fylkesordfører i Hordaland, gruppeleder i Høyre og statssekretær ved Statsministerens kontor. I dag er han stortingsrepresentant for Høyre og jobber med å skape det han kaller dynamisk politikk. I episoden forteller han blant annet om de nye jobbene som gir høyere verdiskaping, viktigheten av å forstå forskjellen på mening og fakta, samt om hvorvidt vi er et samfunn som i dager lever på nostalgi.

Denne episoden er en del av TeknologiPolitikk.no

Ingvild Kjerkol

Helsepolitisk talsperson

Arbeiderpartiet

Helsepolitiske løsninger

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol. Ingvild ble innvalgt på Stortinget i 2013, hvor hun da var medlem av Stortingets transport- og kommunikasjonskomite. I dag sitter hun i helse- og omsorgskomiteen som behandler saker om helsetjenester, pleie- og omsorgstjenester, folkehelsearbeid, rusmiddelpolitikk og legemidler. I episoden forteller Ingvild om helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT), hvilke innovasjonsmuligheter det finnes i norsk helsesektor, samt om hvorfor hun mener fagfolk bør stå i front for utviklingen av fremtidens e-helse.

Denne episoden er en del av TeknologiPolitikk.no

Tobias Lund

Fylkestingsrepresentant

Vestfold og Telemark

En kamp mot urettferdighet

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med tidligere leder i Rød Ungdom og nå fylkestingsrepresentant i Vestfold og Telemark, Tobias Lund. Tobias har vært engasjert i politikken fra han var 14 år, både i Rød Ungdom og tidligere i Natur og Ungdom. Han brenner for kampen mot urettferdighet og ulikheter, og reflekterer i episoden rundt hvorvidt samfunnet i post korona-krisen kan gi staten og fellesskapet nye verktøy for å kontrollere mer av økonomien. I tillegg forteller han om utålmodige ungdomspolitikere, innovativ industri, og behovet for en aktiv næringspolitikk.

Denne episoden er en del av TeknologiPolitikk.no

Alberte Tennøe Bekkhus

Leder

Rød Ungdom

Felles forståelse for bærekraft

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med ny leder i Rød Ungdom, Alberte Tennøe Bekkhus. Alberte har allerede bred politisk erfaring fra både NU og RU, og har nettopp tiltrådd vervet som leder i Rød Ungdom i en krevende periode. I episoden reflekterer hun rundt hvorvidt ungdom driver politikk annerledes enn de voksne. Hun forteller også om det hun betegner som «hardcore klimaangst», engasjement for en mer rettferdig verden, samt om ekkokammer på nett.

Denne episoden er en del av TeknologiPolitikk.no

Torstein Tvedt Solberg

Utdanningspolitisk talsperson

Arbeiderpartiet

Kunnskap på bok

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Torstein Tvedt Solberg. Torstein ble først innvalgt på Stortinget i 2013 og satt da i finanskomiteen. I dag har han fokus på både skolepolitikk og det som kan bli Norges nye industrieventyr – nordsjøplanen til AP. I episoden forteller Torstein om skolepolitikk for fremtiden; er dagens utdanningssystem godt nok? Og hvordan kan universiteter legge til rette for livslang læring? I tillegg forteller han om hvordan havvind, karbonfangst og hydrogen kan hjelpe velferdsstaten Norge i årene som kommer.

Paul Chaffey

Statssekretær

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Løsningene som skal bringe oss videre

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet, Paul Chaffey. Paul ble for første gang innvalgt på Stortinget i 1989, og har tidligere vært administrerende direktør i NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter, Abelia. Som statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet er Paul er viktig brikke i digitaliseringen av offentlig sektor. I episoden forteller han om hvordan vi kan gjøre teknologien til et verktøy for et bedre samfunn fremfor å la teknologien styre oss, om innovasjon i politikken, samt at vi må skille på politiker og fagekspert.

Andreas Sjalg Unneland

Leder

Sosialistisk Ungdom

Radikal og realistisk

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder i Sosialistisk Ungdom, Andreas Sjalg Unneland. I tillegg til å lede Sosialistisk Ungdom er Andreas jusstudent. Han gikk inn i politikken for ni år siden med mål om å endre verden. Andreas ser på klimakrisen og den voksende økonomiske ulikheten i verden som de viktigste utfordringene han ønsker å være med på å løse. I episoden reflekterer han over villighet til omstilling, om det å tenke utenfor boksen i politikken, samt hvordan det grønne må gjennomsyre alt vi gjør.

Nikolai Astrup

Kommunal- og moderniseringsminister

Høyre

Mulighetene i digitalisering

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med kommunal- og moderniseringsminister fra Høyre, Nikolai Astrup. Nikolai gikk inn som statsråd i 2018, først som utviklingsminister og deretter Norges første digitaliseringsminister i 2019. I dag er han kommunal- og moderniseringsminister og har med det ansvaret for kommunene, statsforvaltningen, arbeidsgiverpolitikken i staten og innovasjon i offentlig sektor. I episoden reflekterer Nikolai rundt temaer som politisk handlevilje, innovasjon i offentlig sektor, hvordan vi skal tilpasse digitale verktøy inn i skolen, samt hvorfor det er viktig at vi samarbeider på tvers av landegrensene for å holde tritt med teknologikappløpet globalt.

Torill Eidsheim

Stortingsrepresentant for Høyre Hordaland og leder for Teknogruppen

Høyre og Teknogruppen

Innovasjon krever fremtidstro

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med stortingsrepresentant for Høyre og leder for Teknogruppen, Torill Eidsheim. Torill har 25 år bak seg med design og markedsføring innen media, møbel og tekstil-industri. I tillegg til å være stortingsrepresentant leder hun i dag Teknogruppen, som er en tverrpolitisk møteplass for teknologi-interesserte stortingsrepresentanter. I episoden reflekterer hun over den digitale fremtiden; hva det er som venter oss og hvordan man skal jobbe med teknologiutvikling i politikken. Hun forteller blant annet at politikere må bevege seg bort fra dagens «silotenkning» for å stimulere økonomisk vekst og innovasjon.

Trond Giske

Stortingsrepresentant

Arbeiderpartiet

Påfyll av ny kunnskap til fremtidens arbeidsmarked

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Trond Giske. Trond, med sine 10 år med erfaring som statsråd, har hele veien kjempet en kamp mot urettferdighet. I episoden reflekterer han og Silvija over hvor krevende det er med god demokratisk samfunnsstyring når teknologien er så avansert, utvikles så fort og endrer samfunnet i et stadig raskere tempo. De prater også om utdatert kunnskap og hvordan man kan legge til rette for reguleringer som utløser det samfunnspotensiale landet vårt har.

Bjørn-Kristian Svendsrud

Formann

Fremskrittspartiets Ungdom

Troen på enkeltmennesket

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med formann i Fremskrittspartiets Ungdom, Bjørn-Kristian Svendsrud. Bjørn-Kristian ble innvalgt på fylkestinget i Vestfold i perioden 2015-2019 hvor han også satt som medlem av hovedutvalget for utdanning. Når han nå går av som formann i FpU reflekterer han over årene i ungdomspolitikken; er norske ungdomspolitikere flinke til å respektere hverandres politiske ståsted? Og hva skjer når de ulike ungdomspartiene blir sittende i samme bil mellom skoledebattene? I episoden forteller Bjørn-Kristian mer om hvordan han jobbet med å styre FpU under en pandemi, hvordan enkeltmennesker former samfunnet, samt hvordan vi unngår å skape forskjeller mellom de som vinner og de som taper i samfunnet.

Torleik Svelle

Leder

Senterungdommen

Distriktsafari

I denne episoden av #LØRN drar Silvija på distriktsafari med leder i Senterungdommen, Torleik Svelle. Torleik er odelssønn og meldte seg inn i Senterpartiet i 2012 da han innså at bygda han bodde i ikke ble prioritert av politikerne på samme måte som enkelte større byer.
Som leder i Senterungdommen jobber han med å utvikle landbruket og finne nye løsninger for grønn industri i hele landet. I episoden forteller Torleik mer om nye samfunnsløsninger og kampen for å bygge ny grønn industri. Han kommer inn på nye løsninger det arbeides med i det norske landbruket, i tillegg til hvordan vi kan tenke distriktspolitikk på en annerledes måte for å ta hele landet i bruk.

Sandra Bruflot

Leder

Unge Høyre

Digital kompetanse

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder i Unge Høyre, Sanda Bruflot. Sandra sitter på fylkestinget og har det siste året jobbet med stortingsvalgprogrammet til Høyre. I episoden forteller hun om hvordan et ungdomsparti jobber for å få gjennomslag i stortingsvalgprogrammet til moderpartiet. Hun reflekterer også over partiets mål fremover, om at digital kompetanse også handler om evnen til å velge bort dårlige løsninger, samt om hvorfor det er viktig å ta seg tid til å snakke med folk for å skape innovative løsninger i politikken.

John Arne Røttingen

Adm. Direktør

Norges Forskningsråd

Verdifull forskning og råd til politikken

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Administrerende Direktør i Norges Forskningsråd, John-Arne Røttingen. John-Arne er utdannet lege, men ble tidlig engasjert i forskning. I tillegg til å lede Norges Forskningsråd er han for øyeblikket en sterk bidragsyter i den nasjonale og internasjonale Covid-19-responsen, og sitter i ekspertgruppen til Verdens Helseorganisasjon (WHO). I episoden forteller John-Arne om hvordan han etablerte den globale organisasjonen for utvikling av vaksiner knyttet til epidemier og pandemier, CEPI, som nå er helt sentral i arbeidet med å investere i en fungerende vaksine mot Covid-19. Han forteller også om hvordan Norge skal skape og fordele verdier fra data, om forskningspolitikk og etterdønningene, samt om veien videre etter Covid-19.

Tore Tennøe

Direktør

Teknologirådet

Tekno-radar for norsk politikk

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med direktør for Teknologirådet, Tore Tennøe. I Teknologirådet jobber Tore for å bidra til at politikere setter de riktige teknologispørsmålene på agendaen. I tillegg til norske politikere har han også bistått med teknologiråd til internasjonale parlamenter i to perioder. Det siste året har kunstig intelligens i norsk politikk stått på agendaen, noe som inkluderer både bruk av helsedata, livslang læring og manipulering av valg. I episoden forteller Tore mer om kombinasjonen mellom kunstig intelligens og politikk, systematisk fremtidstenking, samt om ytringsfrihet versus polarisering og manipulering.

Christian Torset

Gruppeleder på fylkestinget i Nordland

Sosialistisk Venstreparti

Fremtiden begynte i går

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gruppeleder på fylkestinget i Nordland, Christian Torset. Christian er en teknologientusiast som ikke begynte å engasjere seg politisk i SV før han passerte 40 år. På fylkestinget i Nordland kjemper han en kamp for rettferdig fordeling av godene. I episoden deler han sine tanker rundt hvordan Norge kan sikre teknologisk fremdrift uten at makt og penger samles på stadig færre hender, samt hvordan vi kan holde kontakt mellom gjennomsnittlig sunn fornuft, vår forståelseshorisont og teknologiske muligheter. Episoden er krydret med fremtidstro, filosofi og endringsvilje.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution