lorn tech logo red LØRN + Digital Norway

+

Bærekraft for hele bedriften

I dette tilbudet får hele bedriften et inspirerende kompetanseløft i temaet bærekraft, ved hjelp av skreddersydde podkaster, workshop, webinar og digitale kurs levert av Lørn og Digital Norway.

Få et fortrinn på bærekraft med Lørn og Digital Norway!

De aller fleste bedrifter har forstått at en bærekraftig forretningsmodell er viktig. Men for mange er dette også et komplekst område som reiser mange spørsmål: Hvor skal man starte og hvem skal delta i arbeidet?

Erfaring viser at alle i virksomheten bør engasjeres og delta på et eller annet nivå dersom man skal lykkes med bærekraft.


I denne bedriftstilbudet får dere et skreddersydd opplegg for hele bedriften, spekket med nyttig kompetanse på bærekraft, levert i samarbeid med Lørn og Digital Norway.


Lørn og DigitalNorway har sammen bred kompetanse på læring i ulike formater og i ulike kanaler – og summen av dette kan gi tilstrekkelig motivasjon og kunnskap hos alle i bedriften til at dere for alvor kan ta fatt på bærekraftsjobben.

 

Lanseringswebinar

Fredag 21. oktober Kl. 09:30 - 10:00
Founder LØRN + Digital Norway

Hva bedriften får hjelp med:

Tilbudet gir alle ansatte en grunnleggende kunnskap og er en god start for å jobbe mer motivert og effektivt med bærekraft, digitalisering og forretningsutvikling.

Kommunikasjon

Gjennom egen internt webside og engasjement gjennom skreddersydde podcaster og e-post løp.

Kompetanse

Gjennom blended learning som webinar, podcaster og digitalt kursinnhold i lyd, film og tekst format

Verktøy

Gjennom veiviser på bærekraft og fasilitert workshop for ledergruppen

Innhold i læringsreisen er utviklet i samarbeid med:

nhh ny LØRN + Digital Norway
UN Global Compact logo 1009x1024 1 LØRN + Digital Norway
DNV LØRN + Digital Norway
L GCE NODE SH 1218 1024x82 1 LØRN + Digital Norway
dnb rgb sjogronn 1024x704 1 LØRN + Digital Norway

Unikt innhold i læringstilbudet :

Bedriftstilbudet inneholder en landingsside på web hvor alt kompetanseinnholdet er samlet, et skreddersydd webinar som setter bærekraft inn i deres kontekst, to podkaster produsert av Lørn med gjester fra deres virksomhet, en digital læringsreise fra Digital Norway som er digitale kurs og videoer levert i passe små porsjoner på e-post og en avsluttende workshop for ledergruppa.

jordklode LØRN + Digital Norway

Hvordan foregår en digital læringsreise med Lørn og DigitalNorway?

💡 Digitalt kursinnhold: En læringsreise er en pakke av korte digitale kurs, video, podkaster og praktiske verktøy som leveres alle ansatte over en tidsperiode på e-post.

🎯 De ansatte trenger ingen forkunnskaper for å delta. Etter gjennomføring vil de motta kursbevis og ledere får tilgang til gjennomføringsdata.

📩 100% fleksibelt og nettbasert: Alt innhold er nettbasert og leveres på e-post direkte til de ansattes innboks med jevnlig mellomrom. Kursmaterialet ligger også tilgjengelig på nett til enhver tid, så man kan repetere når man ønsker i fremtiden.

💪 Lær av eksperter: Alt det faglig kursinnholdet er utviklet av de beste fagmiljøene i Norge – enten det er innen akademia, offentlig eller privat sektor.

 

apen LR 1024x788 1 LØRN + Digital Norway

Dette inneholder læringstilbudet i bærekraft :

 • To skreddersydde podkaster med Lørn.
  Lørn er Norges fremste leverandør av læringspodkaster. I disse to podkastene vil Lørn invitere ledere og nøkkelpersoner til en samtale om deres problemstillinger og målbilde for å engasjere ansatte på tematikken bærekraft

 • Webinar.
  Sammen med dere setter vi opp et webinar som vil kickstarte hele læringsreisen for alle ansatte. Innholdet vil være basert på deres ønsker.

 • Digitale kurs og verktøy. 
  Alle ansatte vil delta i en digital læringsreise distribuert gjennom ulike e-poster med digitalt kursinnhold. Innholdet er utviklet av noen av de fremste ekspertene på bærekraft i Norge og vil gi en økt forståelse av hva bærekraft er, hvorfor det er viktig, hvordan komme i gang. Kursbevis og rapporter på gjennomføring deles i etterkant.

 • Workshop.
  Vi avslutter med en workshop for ledergruppen og andre nøkkelpersoner der vi sammen staker ut en retning for det videre arbeidet på bærekraft

 • Egen landingsside for kommunikasjon.
  Bedriften får en egen webside der læringstilbudet presenteres og all intern kommunikasjon sikres.

 • Tilgang på digitale kurs og podkaster på andre kompetanseområder.
  Alle ansatte får tilgang til DigitalNorway sine digitale kurs og deler av Lørns podkastunivers med inspirerende læring som gjør dere bedre rustet til å forstå og mestre det digitale arbeidslivet.

Lanseringswebinar

Fredag 21. oktober Kl. 09:30 - 10:00

Program

Del 1:
Ny kurspakke fra Lørn og Digital Norway; et skreddersydd tilbud for å heve kompetansen på bærekraft for hele bedriften Silvija Seres, CEO i LØRN

Del 2:
Hvilke «nye» kompetanse områder bør virksomheter prioritere i dagens arbeidsliv? Liv Dingsør, CEO Digital Norway

Del 3:
Hvorfor er bærekrafts arbeid aktuelt for de små og mellomstore bedriftene? Kim Noguera Gabrielli, CEO UN Global Compact Norge

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud:

lin irl LØRN + Digital Norway