LØRN METODEN

Ingen bør kaste bort tid og penger på ferdigheter som snart er ubrukelige. Vi må lære relevante ting for fremtiden vi går inn i. En annonse spør: Tror du det handler om tankesett eller ferdigheter?

 

Svaret er: BEGGE! Tankesett uten ferdigheter er ubrukelig; separasjonen uten tankesett er retningsløs. Ferdigheter for fremtiden vil være en kombinasjon av teknologisk kunnskap og mot til å tenke selv. For å kunne ta aktive valg må vi tørre å tenke noe om hvordan fremtiden skal bli. Det er for lett å si at «vi bare lærer barna å kode». Alle må lære og vi må lære mer enn å kode. Vi må lære barn og alle andre DIGITAL SKAPELSE. Vi må bli noe mer enn gode forbrukere av ny teknologi – vi må kunne gjenskape den. Og som voksne må vi ikke så lett tolerere læring som ikke gjelder oss selv.

 

Men hva er den nødvendige kompetansen for fremtiden?

 

Mennesker taper kampen når de er i direkte konkurranse mot roboter. Roboter, automatisering og AI er bedre enn oss til å lese og finne mønstre i store datamengder. Men å korrekt tolke disse mønstrene på en måte som er kulturelt og politisk forankret og som reflekterer den ekstremt komplekse menneskelige psyken, det er det bare mennesker som kan og bør gjøre. Bedre og billigere roboter vil kunne utføre de fleste av våre rutineoppgaver som krever liten eller ingen kreativitet. På den annen side vil folk alltid være bedre på oppgaver som krever empati og fleksibel handling i uforutsigbare miljøer. AI er godt egnet for administrative og rutinemessige oppgaver. Mennesker er uovervinnelige i oppgaver som krever omsorg og omtanke. Uansett vil fremtiden bli spennende og kreve mye ny kunnskap.

 

Claude Shannon, faren til informasjonsteori, sa: «Vi kjenner fortiden, men kan ikke kontrollere den. Vi kontrollerer fremtiden, men kan ikke vite den».

 

Bli med og utforsk fremtiden, slik at vi sammen kan drive den i en god retning.

 

LØRNs 10 bud for livslang læring:

Læringen din bør være:

  1. Livslang, ikke bare en engangsaktivitet for ungdom;
  2. Frisk, basert på historier som har endret seg de siste 12 månedene;
  3. Lokal, om ting som skjer i geografien din og som du kjenner igjen;
  4. Praktisk, så du kan bruke den selv;
  5. Inkluderende, slik at alle kan delta i fremtiden;
  6. Tverrfaglig, så du trekkes inn i mange nye nødvendige verktøy;
  7. Selvdrevet, hvor du ønsker at du selv, din arbeidsgiver og kommune også skal bidra;
  8. Teambasert, så du bruker ny læring sammen med kollegaer;
  9. Digital, slik at du kan lære på mange kanaler uansett hvor du er;
  10. Fleksibel, slik at du kan ta inn kunnskap i små, lette, lekne stykker.