#0667: Bærekraft som nasjonalt konkurransefortrinn - LØRN.TECH

Tema: BIGDATA

#0667: Bærekraft som nasjonalt konkurransefortrinn

Expørt: Kaj B. Westre

Daglig leder

fra Westregruppen

Med lørner Silvija Seres

Hva er en av de største utfordringene vi har i Norge for å nå FN sine klimamål? Og hvilke muligheter gir FN sine klimamål Norge? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder av Westregruppen Kaj B. Westre, om at det trengs en holdningsendring til i Norge for at vi skal nå FN sine klimamål og hvordan vi kan bruke teknologi for å få dette til. 

Denne episoden er laget i samarbeid med SIVA

Noen kjappe med ekspørt Kaj B. Westre

Utdanning og hobby?
Økonomiutdanning ved BI, Bachelor i Internasjonal bedriftsledelse og bachelor i informasjonssystemer. Hobby: Friluftsliv.

2Hvem er du, personlig og faglig?
Energisk person som aktivt samspiller mennesker som bør treffes på tvers av virksomheter og kompetanse. Oppvokst i en entreprenørfamilie som alltid har sett muligheter. Økonom og eiendomsutvikler som går langt inn i å forstå og samspille leietagerne sin virksomhet.

Hva gjør du på jobben?
Ser muligheter og spiller andre god. Westregruppen består av mange selskaper innen eiendomsutvikling, bygg og anlegg.  Konsernet investerer også i startups. Gjennom Westregruppen er jeg også engasjert og medeier i PIR som nå setter opp et nytt bygg i Ålesund sentrum hvor det tilrettelegges for samarbeid mellom startups, scaleups og investormiljø.

Hvordan driver du med innovasjon?
Utfordrer aktører/medspillere/virksomheter til å finne nye, smartere og bedre løsninger.

Hvorfor er det spennende?
Det er alltid spennende å flytte grenser.

Dine beste prosjekter siste årene?
– NMK – utviklingen av Norsk Maritimt Kompetansesenter som er startet av meg. De fleste lokalt trodde ikke det var mulig å bygge et internasjonalt senter av slike dimensjoner i Ålesund. Det har fortløpende vært viktige milepæler vi har oppnådd her
– U4SSC lab ved NMK
– NTNU sin Simvis lab som nå etableres ved NMK (IE fakultetet). Her tilrettelegges det for en nasjonal satsing med 50 masterstudenter innen simulering og visualisering. Laben etableres i nabolokalet til U4SSC lab, og disse studentene vil få en svært samfunns- og nærings-nær utdanning
– ACO Anlegg sin lønnsomme satsing på bærekraft

Noen som inspirerer deg, internasjonalt og nasjonalt?
Den som har inspirert meg mest er min mor. Hun så alltid det positive og muligheter i enhver situasjon!

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
– Kunnskap om SDG 
– Digitale verktøy
– Fagkunnskap 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har generelt høy tillit til myndigheter og mellom aktørene i det norske samfunnet. Dette gir oss muligheter som ikke er tilstede i alle land.

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?
Være forberedt på uforutsette hendelser.

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det?
– Utfordrer og veileder
– Tillit

Noen viktige bærekraftperspektiver?
Mye kan oppnås ved holdningsendringer. Eksempelvis forbruk av vann og energi.

Et yndlingssitat eller livsmotto?
Man blir ikke verdens beste om man venter til i morgen dersom en har sjansen i dag!

Dette lørner du:

Smarte byer
Digitale tvillinger
Vann 
Bærekraft
Samhandling 

Anbefalt litteratur:

Sett deg inn i bærekraftsmålene

Hvorfor arrangerer FN nå days of cities når det tidligere har vært days of countries? Jeg tror det er ford å fokusere på at med hele land går det for sent, for det er jo i byene det faktisk skjer handling

Kaj B. Westre

Refleksjon

Hvordan kan vi bli flinkere til å bevisstgjøre den norske befolkningen på FN sine bærekraftsmål og jobbe med holdninger rundt for eksempel vann- og energibruk og resirkulering?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0702

Å skape engasjement

Ekspørt:

Charlotte Warner

COO

Fra Lindas dekor

#0701

Den smarte hytta

Ekspørt:

Torfinn Solem Schiefloe

Salgssjef

Fra Sikom

#0700

Tid for Homesourcing..?

Ekspørt:

Hågen Lynum

Daglig leder

Fra Prototal

#0699

Radikal og realistisk

Ekspørt:

Andreas Sjalg Unneland

Leder

Fra Sosialistisk Ungdom