#0674: Nye muligheter for verdiskaping i Norge - LØRN.TECH

Tema: CLEANTECH

#0674: Nye muligheter for verdiskaping i Norge

Expørt: Maria Barrio

Forskningssjef

fra SINTEF

Med lørner Silvija Seres

Hva er noe av problematikken med overvann i et klimaperspektiv? Og hvordan kan vi ta vare på alle de tre dimensjonene i bærekraft: miljømessig, sosialt og økonomisk? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forskningsleder i SINTEF, Maria Barrio, om de viktigste linjene fra rapporten “nye muligheter for verdiskapning i Norge”.  

Denne episoden er laget i samarbeid med SIVA

Noen kjappe med ekspørt Maria Barrio

Utdanning og hobby?
Maskiningeniør og PhD innen bioenergi. Hobby: dyrking og hagearbeid.

Hvem er du, personlig og faglig?
En positiv og energisk person som er veldig glad i å kommunisere med folk. Jeg er i dag leder for en gruppe på 10 forskere som jobber med vann-relaterte utfordringer.

Hva er det viktigste du gjør på jobben?
Jeg betrakter meg selv som en fasilitator, spesielt i dette prosjektet.

Hva fokuserer du på innen innovasjon?
Jeg har bidratt med å snakke med forskerne, spørre mye for å få essensen av ideene, samt finne gode bilder som får budskapene frem.

Hvorfor er det spennende?
Det er utrolige mange ideer, og jeg er stolt av mine SINTEF-kollegaer som kan mye om teknologi og samtidig er klar over at det ikke bare er teknologi som gjelder.

Hva synes du er de mest interessante nye dilemmaer?
I løpet av prosjektet har jeg fått langt mer forståelse av at Norge er ikke bare Oslo, Stavanger, Trondheim og Bergen. Det er mange på mindre steder som vil og kan mye.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Har vært engasjert på oppdrag fra NHO i utredningsarbeidet “Veikart for fremtidens næringsliv”.

Prosjekter som inspirerer deg mest, internasjonalt og nasjonalt?
Sirkulær økonomi, både generelt og tankesettet som ligger bak.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Det jeg tror er veldig viktig er å lytte til andre, være åpne til nye “kunnskapskombinasjoner”, samt å være nysgjerrig på hverandres kunnskap. Samarbeid er like viktig som kunnskap.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Det er sentralt å ta hensyn til hvilke forutsetninger Norge har for å realisere ulike nye verdikjeder. Dette krever innsikt i hvor vi står i dag, konkurransesituasjonen, hvilke barrierer som må brytes ned, og hvilke insentiver som må til for å realisere en verdikjede.

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?
Vi ser en formidabel akselerasjon av den digitale transformasjonen. Vi er blitt langt mer klar over viktige og kritiske samfunnsfunksjoner, i tillegg til at samfunnssikkerhet har fått mye større betydning.

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det?
Fasiliterer og viser mye respekt ovenfor de som sitter med kunnskap.

Noen viktige bærekraftperspektiver?
Bærekraft i seg selv kan være et dilemma, det vil si hvordan vi kan ta vare på alle de tre dimensjonene i bærekraft: miljømessig, sosialt og økonomisk.

Et yndlingssitat eller livsmotto?
Velg dine kamper.

Kan du oppsummere vår samtale med en setning?
Naturressurser, kunnskap, teknologi og samarbeid gir nye muligheter for Norge.

Dette lørner du:

Vannettverk 
Bærekraft
Overvann  
Verdiskapning  

Anbefalt litteratur:

Rapporten SINTEF har utarbeidet på vegne av NHO: Nye Muligheter For Verdiskapning i Norge

Det er sentralt å ta hensyn til hvilke forutsetninger Norge har for å realisere ulike nye verdikjeder.

Maria Barrio

Refleksjon

Hvordan tenker du at Norge kan bidra på de tre dimensjonene for bærekraftig utvikling; miljø, sosiale forhold og økonomi? Gi ett eksempel i hver kategori.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0702

Å skape engasjement

Ekspørt:

Charlotte Warner

COO

Fra Lindas dekor

#0701

Den smarte hytta

Ekspørt:

Torfinn Solem Schiefloe

Salgssjef

Fra Sikom

#0700

Tid for Homesourcing..?

Ekspørt:

Hågen Lynum

Daglig leder

Fra Prototal

#0699

Radikal og realistisk

Ekspørt:

Andreas Sjalg Unneland

Leder

Fra Sosialistisk Ungdom