#0675: Optimismen lenge leve - LØRN.TECH

Tema: ENERGYTECH

#0675: Optimismen lenge leve

Expørt: Ingrid Lorange

Administrerende direktør

fra Siva

Med lørner Silvija Seres

Hva skal til for at vi kan få gjøre mer av det som er samfunns og miljømessig riktig? Og hvordan kan vi løfte teknologibedriftene i dette landet fra å være innovatører til å bli markeds relevante, fra start up to scale up? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende Direktør i Siva SF,  Ingrid Lorange, om hvordan de sikrer at det finnes en infrastruktur for bedrifter så de kan få hjelp til å drive innovasjon.

Denne episoden er laget i samarbeid med SIVA

Noen kjappe med ekspørt Ingrid Lorange

Utdanning og hobby?
Utdannet siviløkonom. Hobby: friluftsliv, skog og fjell, været og musikk.

Hvem er du, personlig og faglig?
Engasjert, optimistisk, sosial, brenner for virksomheten, tverrfaglig, «skapingeniør», analytisk og samarbeidsorientert.

Hva er essensen av det du gjør  jobben?
Ledelse, møter, motivasjon, strategi- og organisasjonsutvikling, relasjoner og rapportering.

Hvordan driver du med innovasjon?
Siva jobber med å tilrettelegge for innovasjon i hele Norge.

Hvorfor er oppdraget ditt spennende?
Fordi det er viktig for samfunnet og for Norge. Også fordi vi kommer borti fantastisk mye spennende som utvikles av andre.

Noen interessante nye dilemmaer?
Mange må prøve seg for at noen få skal lykkes stort. Vi trenger vekst og eksport, men små lokale aktører er også viktige for Norge. 

Dine beste prosjekter siste året?
Ny strategi for Siva etablert sammen med alle ansatte. I tillegg «ekspertutvalget for farlig avfall», som jeg ledet høsten 2019. 

Hvem inspirerer deg, internasjonalt og lokalt?
Folk som brenner for det de driver med, og som er samarbeidsorientert og opptatt av resultater – ikke egen posisjon. Vi får til mest når vi jobber sammen og spiller hverandre gode.

Hva er relevant kunnskap for fremtiden?
Nesten alt (medisin, biologi, ingeniørfag, kultur, økonomi m.m.), men med tett kobling til teknologi og samfunnsansvar/forståelse.

Hvilke fordeler får du ved å jobbe fra Norge?
Frihet, tillit, trygghet, natur, løsningsfokus, og «equality».

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?
Vi må forstå hvor privilegerte vi egentlig er. Sammen kommer vi gjennom krisen. Det er mange viktige læringspunkter med endrede arbeidsformer som vi kan bygge videre på. 

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det?
Positiv, engasjert og glad i folk. Dette fungerer fordi jeg tror ansatte merker at jeg bryr meg og at vi da er et team.

Jeg er opptatt av å fremheve det andre leverer. Jeg gir meg ikke, men leter alltid etter andre måter å realisere resultater på hvis jeg møter motstand – for det ordner seg til slutt hvis vi klarer å jobbe sammen.

Noen viktige bærekraftperspektiver?
Holdningsendringer tar tid, men mye har skjedd det siste året; sirkulærøkonomi, bevissthet rundt forbruk og villighet til å «ofre» noe, kombinert med teknologi og nye løsninger.

Et yndlingssitat eller livsmotto?
Hold hjertet varmt og hodet kaldt. 

Hva er den viktigste tanken i vår samtale?
Vi må jobbe hardt, vi må ofre noe, vi må jobbe sammen, vi må utnytte de fantastiske ressursene vi har – og da får vi til fantastisk mye.

 

Dette lørner du:

Inkubatorer og næringshager 
Innovasjon
Vekst gjennom grønn omstilling 
Norsk konkurransekraft 

Anbefalt litteratur:

Siva.no

Vi må etablere mye mer produksjon her, og nå er vi i en god tid for å gjøre nettopp dette.

Ingrid Lorange

Refleksjon

Teknologisk innovasjon er i full sving i Norge, men hvordan kan vi sørge for å ha en konkurransedyktig industri innen teknologi med stadig påfyll av ny innovativ teknologi i Norge?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0702

Å skape engasjement

Ekspørt:

Charlotte Warner

COO

Fra Lindas dekor

#0701

Den smarte hytta

Ekspørt:

Torfinn Solem Schiefloe

Salgssjef

Fra Sikom

#0700

Tid for Homesourcing..?

Ekspørt:

Hågen Lynum

Daglig leder

Fra Prototal

#0699

Radikal og realistisk

Ekspørt:

Andreas Sjalg Unneland

Leder

Fra Sosialistisk Ungdom