#0676: Storskala ren hydrogen fra gass - LØRN.TECH

Tema: ENERGYTECH

#0676: Storskala ren hydrogen fra gass

Expørt: Kathrine Kværnes Ryengen

CEO

fra ZEG Power

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i ZEG Power, Kathrine Kvarnes Ryengen. Zeg power sitt formål er å tilby verden et grønt alternativ for energiproduksjon med fokus på ZEG-teknologi. I episoden forteller Kathrine om forretnings- og eksport mulighetene som ligger innen hydrogen.

Noen kjappe med ekspørt Kathrine Kværnes Ryengen

Utdanning og hobby?
MTM (UNSW, Sydney) og Master of Industrial & Mechanical Engineering (NTNU) 

Hvem er du, personlig og faglig?
Svært glad i å bruke tid og energi på å bidra til å finne gode løsninger på klimautfordringer, samt å skape nye, fremtidsrettede arbeidsplasser. Har teknisk bakgrunn og trives best i grensesnittet mellom teknologi og forretning.  

Hvordan beskriver du oppdraget til organisasjonen din?
Muliggjøre grønn utnyttelse av gass.   

Dine beste tips for effektiv innovasjon?
Jeg tror nøkkelen ligger i å koble forskning med industrielt samarbeid og etablere et dedikert team med ansvar for kommersialisering av forskningsresultater.  

Hvorfor synes DU at oppdraget er spennende?
ZEG Power baserer seg på norskutviklet teknologi fra IFE; midt i «sweet-spoten» med tanke på å redusere klimagassutslipp. Hydrogen har en nøkkelrolle her.  

Hva synes DU er de mest interessante nye dilemmaer?
Vi opplever et klassisk høna-eller-egget-dilemma med hensyn til hvem som skal ta det første steget; er det produsentene eller brukerne av hydrogen?  

Dine egne relevante prosjekter siste året?
– Fikk på plass nye eiere, inkludert AP Ventures, Sparx Group og Nysnø Klimainvesteringer
– Etablerte vårt svært gode partnerskap med CCB
– Gjort oss godt kjent med ulike ingeniørmiljø 
– Begynt et samarbeid med en partner i Nederland for vårt første oppskalerte anlegg   

Prosjekter som inspirerer deg mest, internasjonalt og nasjonalt?
Northern Lights-prosjektet.  

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Grunnleggende teknologisk kunnskap kombinert med evnen til selvstendig tenking, og tilegne seg ny informasjon raskt  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har gode universiteter og forskningsinstitusjoner, i tillegg til en tradisjon for å lære seg selvstendig tenkning. Med mindre formelle strukturer er vi også tilpasningsdyktige.  

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?
En del av løsningen til reduksjon av klimagassutslipp er å reise og forbruke mindre. Det har også fått oss til å reflektere over mer effektive måter å samhandle på uten fysisk tilstedeværelse, men også viktigheten av nettopp fysisk tilstedeværelse.  

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det?
Uformell, med fokus på gjennomføring og å lytte til gode kollegers kloke hoder. Det muliggjør selvstendig arbeid i en lettbent struktur med korte beslutningslinjer.  

Noen viktige bærekraftperspektiver?
For å nå bærekraftsmålene er det viktig å ta i bruk alle midler og løsninger – ikke drive symbolpolitikk.  

Et yndlingssitat eller livsmotto?
Forsøker å bruke det jeg har og er på en best mulig måte.  

Dette lørner du:

Hydrogen
Olje og gass 
Infrastruktur 
CO2 fangst og lagring 

Anbefalt litteratur:

Siva.no

Innen feltet jeg nå jobber, opplever vi et klassisk høna-eller-egget-dilemma i henhold til hvem som skal ta det første steget. Er det produsentene eller brukerne av hydrogen?

Kathrine Kværnes Ryengen

Dette er ZEG Power

SEZ power ble etablert i januar 2008 som en spin-off fra Institutt for energiteknikk (IFE). Selskapet har i samarbeid med sine eiere lagt ned betydelige ressurser i forskning og utvikling av ZEG-teknologien.

Refleksjon

Hydrogen kan spille en viktig rolle som en fremtidig grønn energi, men vi er enda dårlig på utviklingen av den i Norge. Hvordan kan vi ta kunnskapen om hvordan vi utviklet olje over til hydrogen?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution