#0677: Konsolidering og vekst i Europa - LØRN.TECH

Tema: SOME

#0677: Konsolidering og vekst i Europa

Expørt: Arild Bodal

Medgründer

fra NORVA24

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med medgründer av NORVA24, Arild Bødal. NORAV24 er i dag Nordens største vann- og avløpskonsern og tilbyr i dag et spekter av tjenester til private aktører og bedriftsmarkedet innenfor infrastruktur under bakkenivå. Arild snakker i episoden om viktigheten av å satse på å bygge en kultur der alle i organisasjonen blir utfordret til å tenke kontinuerlig forbedring, kundeorientering og konkurranse.

Noen kjappe med ekspørt Arild Bodal

Utdanning og hobby?
Økonomi/strategi/innovasjon.

Hobby: familie, kombinert med friluftsliv, ski/randonee og å bidra i lokalsamfunnet.

Hvem er du, personlig og faglig?
Dedikert og ansvarlig, enten det er på privaten, på jobb eller faglig. Jobber mer med å ha oversikt framfor detaljert innsikt.

Hvordan beskriver du oppdraget til organisasjonen din?
Norva24 skal bygge et Europeisk fyrtårn og bli markedsledende innen vår bransje. Vi er kundeorientert og jobber ut fra mottoet «Vi hjelper alltid».

Dine beste tips for effektiv innovasjon?
Bygg en kultur der alle blir utfordret på å tenke kontinuerlig forbedring, samt å være ekstremt kundeorienterte og konkurranseorienterte.

Hvorfor synes DU at oppdraget er spennende?
Det å utvikle en «ny» UIM-aktør på basis av en svært fragmentert underskog av små- og mellomstore bedrifter, er i seg selv spennende.

Hva synes DU er de mest interessante nye dilemmaer?
Gjennomsnittsalderen på den offentlige underjordiske infrastrukturen blir høyere og høyere, og etterslepet på reparasjoner og vedlikeholdsbehov blir større og større.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
– Et IoT-prosjekt med sensorbaserte overvåkningstjenester kombinert med fysiske tjenesteleveranser for å vedlikeholde og drifte infrastruktur
– Ekspandert ytterligere i Norden, samt gått inn i Tyskland gjennom oppkjøpet av ExRohr

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Kunnskap om miljø og potensielle skadeeffekter av de valgene vi gjør daglig. Innovasjon er viktig, men jeg mener at vi må tenke små, løpende forbedringer i alt vi gjør – kontinuerlig forbedring.

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?
Er vi blitt for fokusert på, og avhengig av, økonomisk vekst? Kan vi nå reise mindre og permanent redusere utslipp gjennom nye måter å jobbe og samhandle på?

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det?
I dag er jeg hovedsakelig styreleder, og ikke involvert i så mye operativt. Jeg prøver å være en støtte for de selskapene og de lederne jeg jobber med, uten å gå i detalj eller å «gå i veien». Jeg støtter og løfter.

Noen viktige bærekraftperspektiver?
Grønn vekst og fokus på FNs bærekraftsmål er i dag ikke lengre noe spesielt, det er selvsagt.

Et yndlingssitat eller livsmotto?
Jeg liker å sitere min avdøde far, som opplevde og overlevde Lodalsulykken i 1936 som liten gutt. Han sa alltid «bagateller er i livets spill» når ting ser vanskelig ut. Med det mener jeg at vi må lære oss å se ting i perspektiv, og se muligheter fremfor problemer.

Dette lørner du:

Sensorer for å overvåke funksjoner og nivå
Digital kartlegging 
Analysering av infrastruktur
Kultur 

Anbefalt litteratur:

Siva.no

Grønn vekst og fokus på FN’s bærekraftsmål er i dag ikke lenger noe spesielt, det er en selvfølge.

Arild Bodal

Dette er NORVA24

Norva24 ble etablert i 2015, da en rekke mindre lokale selskaper slo seg sammen, og dannet et større konsern på tvers av regioner. Norva24 er i dag størst i Norden, med lokasjoner både i Norge, Sverige og Danmark, samt at de har stor tilstedeværelse i Tyskland. I dag leverer Norva24 et bredt spekter av tjenester til private aktører, bedriftsmarkedet og offentlige instanser. I tillegg samarbeider de med en mengde store aktører med ansvar innenfor infrastruktur under bakkenivå.

Refleksjon

Vi tror vi har verdens beste vann, men Norge kommer dårlig ut på vannkvalitet i forhold til andre land. Hvordan kan dette være, og hvordan kan vi ta tilbake troen vår i virkeligheten om at vi har verdens beste vann?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution