#0678: Digitale innovasjoner for bærekraftig vekst - LØRN.TECH

Tema: LØRNSOC

#0678: Digitale innovasjoner for bærekraftig vekst

Expørt: Tor Wallin Andreassen

Professor i innovasjon

fra Norges Handelshøyskole

Med lørner Silvija Seres

Hvilke muligheter og utfordringer ser du fra norsk perspektiv i norsk grønn omstilling? Og hvordan priser vi fremtidige teknologiske gevinster inn i dagens modeller?  I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med professor i innovasjon ved Norges Handelshøyskole, Tor Wallin Andreassen, om miljømessige innovasjoner og hvilken påvirkning dette har for forbrukeren sin oppfatninger av bedriftens innovasjonsevne og attraktivitet. 

Denne episoden er laget i samarbeid med SIVA

Noen kjappe med ekspørt Tor Wallin Andreassen

Hvemerdu,personligogfaglig?
Enforskersomernysgjerrigverdiskapingoginnovasjoner 

Hva er essensen av det du gjør på jobben? 
Utviklerogformidlernykunnskapogforskningominnovasjonerogverdiskaping 

Hvordan driver du med innovasjon?
Tradisjonell empirisk forskning, og ved å utvikle egne tanker, vaner, og ferdigheter.

Hvorfor er det spennende?
Fordi det bringer meg til fronten av samfunnsdebatten, i dialog med ledere og andre som kan utvikle tanker og innsikt.

Noen interessante nye dilemmaer?
– Hvordan unngå vekst uten ansettelse?
– Hvordan unngå ulike samfunn?
– Hvordan finansiere en velutviklet velferdsstat?

Dine beste prosjekter siste året?
Norsk Innovasjonsindeks, som er verdens første kundedrevne måling av bedrifters innovasjonsevne. Metodikken er eksportert til fire land.

Noen som inspirerer deg, internasjonalt og nasjonalt?
Tilgang på de beste lærekrefter for alle gjennom MOOC.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Hvordan ta teknologi i bruk for å høste de økonomiske verdiene/gevinstene.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Ingenting, men vi kan bli den beste nasjonen til å ta teknologi hurtig i bruk blant innbyggere, kunder, organisasjoner og ledere.

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?
Overføring av makt fra folket til myndighetene gjennom overvåkning av innbyggerne, og hvordan dette må tilbakeføres til folket.

Noen viktige bærekraftperspektiver?
På kort og mellomlang sikt har jeg tro på tiltak som: a) forlenger produkters livssyklus (recommerce), og b) i større grad aktiverer passive ressurser (tid og assets) gjennom deling. Sirkulærøkonomi er en langsiktig idealtilstand som vil kreve svært mye.

Et yndlingssitat eller livsmotto?
«Det er bare en gal person som gjør det samme om igjen og håper på et annet resultat».

Kan du oppsummere vår samtale med 10 ord?
Hvordan digitalisering og AI løse kan mange av tjenesteøkonomiens store utfordringer.

Dette lørner du:

Verdifangst
Digital divide
Sirkulærøkonomi
Grønn innovasjon
Forskning 

Anbefalt litteratur:

Norsk innovasjonsindeks fra NHH 

På kort og mellomlang sikt har jeg tro på tiltak som både forlenger produkters livssyklus, men også i større grad aktiverer passive ressurser (tid og assets) gjennom deling.

Tor Wallin Andreassen

Dette er Norges Handelshøyskole

Informasjon kommer…

Refleksjon

Hvordan vil forbrukernes økte bevissthet på bærekraft påvirke bedriftenes innovasjon og attraktivitet fremover?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution